BERICHT OVER AKTIVITEITEN STICHTING HET WERKEND TREKPAARD I.V.M. CORONA staat onder deze mooie filmpjes.

 

Graag willen wij het werk van onze vrijwilligers en de mooie gebeurtenissen van onze trekpaardhouders met u delen!

 

 Stichting Werkend Trekpaard uitleg alle voertuigen, machines en werktuigen

g

Alles van You tube

 

Geboorte trekpaardveulen Kees Maurice

 

Veulen Sam van't hof de Dankbare

 

BERICHT OVER AKTIVITEITEN STICHTING HET WERKEND TREKPAARD I.V.M. CORONA

Het bestuur van de Stichting het Werkend Trekpaard wil zich bij haar komende activiteiten strikt houden aan de afgekondigde maatregelen van de Nederlandse overheid.

Zo mogen buiten alleen mensen bij elkaar zijn als zij1,5 meter afstand tot elkaar houden. Drukte dient vermeden te worden en geen toeschouwers mogen bij evenementen aanwezig zijn.

Over een eventuele versoepeling voor evenementen met publiek zal het kabinet voorafgaand aan 1 september een beslissing nemen.

Deze maatregelen houden in dat het bestuur helaas genoodzaakt is af te zien van onze jaarlijkse oogstdemonstratie, die gepland was op  11 augustus 2020.

Er is een mogelijkheid dat het bestuur, afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus en de besluiten van de rijksoverheid, onze boerenlandrit en ook de open dag in en bij onze schuur te Overduin later in het jaar zal houden.

Het bestuur vindt het bijzonder jammer dat we met dit bericht onze aangesloten trekpaardenhouders, donateurs en andere belangstellenden moet teleurstellen. Wij vertrouwen er op dat u begrip hebt voor ons standpunt.

 

 Voorjaarswerk 2020
 
                          
 
 
                            
 
  ’s-Gravenpolder, Zaterdag 28 maart konden de voorjaarswerkzaamheden van Stichting het Werkend Trekpaard Zeeland helaas niet doorgaan op de manier zoals we gewend waren.Erg jammer omdat ook de najaarswerkzaamheden niet door hebben kunnen gaan vanwege de vele regen die in het najaar gevallen is. Maar omdat het wel de tijd was om de Zeeuwse Vlegeltarwete zaaien hebben enkele trekpaardhouders die aangesloten zijn bij de stichting zaterdag toch de tarwe gezaaid. De gebroeders Jacco en Erik Schrijver van stal ’s-Gravenpolder hebben met hun trekpaarden Joanne van ’s-Gravenpolder en Jana van de Witte Lelie de Zeeuwse Vlegeltarwe gezaaid en op het naastliggende perceel heeft Kees Mol uit Waarde met zijn trekpaard Kitty van Waarde spelt gezaaid voor vereniging Natuurmonumenten. Het weer zat dit keer mee en de zon maakte het plaatje compleet. Het was alleen wel erg stil met bijna geen bezoekers. Een enkele passerende voetganger had het voorrecht om enkele foto’s te maken en te zien hoe vroeger het graan gezaaid werd.                                                                                                                     

"Gravenpolder update:

 

De zeeuwsevlegel tarwe is ondanks de droogte goed opgekomen, de spelt doet er wat langer over.

 

                                    zwaakse weel 1.1                        zwaakse weel 2.1                   zwaakse weel 3.1

 

                                                                            

 

 

zeeland

rabo


dierenarts

Website: Elloro