Verslag Donateuravond 23 november 2018

Voorzitter Joost Adriaanse verwelkomde de ongeveer 70 belangstellenden op onze 30e donateuravond.

Allereerst gaf hij een terugblik op de afgelopen dertig jaar. Op 22 oktober 1988 werden de statuten voor de oprichting van onze Stichting bij de notaris getekend. Twee unieke stichtingen op het gebied van cultureel erfgoed in Zeeland gingen toen samen. Aan de ene kant de Stichting het Werkend Trekpaard, die de kennis en vaardigheden van de arbeid in het Zeeuwse landleven in ere wilde houden en als levend erfgoed in stand houden. Aan de andere kant de Stichting de Zeeuwse Inspan, voortgekomen uit de Zeeuwse Ringrijders Vereniging en de VVV. Deze Stichting wilde het rijke bezit aan overgebleven agrarisch erfgoed, de gerijen, verenwagens en menwagens, behouden.

Bij dit jubileum past een eresaluut aan het eerste bestuur van onze stichting, de heren hoofdingenieur directeur van de waterstaat M. Sanders, de ontwikkelingsgeograaf drs. Ad Phernambuq, de rabobankman ingenieur De Landgraaf, landbouwkundig ingenieur J. Markusse en industrieel A.J. van Rumpt. .

Vervolgens gaf de voorzitter een terugblik op de activiteiten van de Stichting in het afgelopen jaar. Uitzonderlijk was dat alle activiteiten buitengewoon goed verliepen. De open dag op Overduin met veel bezoekers en prachtig weer. Een schitterend gebeuren was de boerenlandrit op Noord Beveland. De oogstdemonstratie van Zeeuwse vlegeltarwe aan de Zwaakse weel was een bijzonder geslaagde dag met ongekend veel bezoekers. Ook de ploegmanifestatie met bijna alle trekpaardenhouders in oktober was een uniek gebeuren. Zelfs ook de boomsleepdag in het bos van Oostkapelle in winterse kou was zeer geslaagd.

Kort belichtte hij de zorgen over de financiën, de verdere verjonging onder de trekpaardenhouders, het optimaliseren van onze collectie materieel en de toenemende belangstelling vanuit de media voor onze evenementen en de goede samenwerking met andere instellingen voor Zeeuws erfgoed..

Onze trekpaardenhouder Ingmar Alewijnse gaf bij toerbeurt een gewaardeerde presentatie over de activiteiten met zijn trekpaarden het gehele jaar rond.

Mevrouw dr. Jeanine Dekker, adviseur volkscultuur bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en bekend als eindredacteur van het standaardwerk ‘De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000’, gaf daarna een boeiende presentatie over de Zeeuwse streekdrachten. Deze deskundige bij uitstek belichtte aan de hand van lichtbeelden bijzonderheden over de drachten van de Zeeuwse eilanden.

Daarna verzorgde gids Sjak de Kock van het Nationaal Park de Oosterschelde een indrukwekkende audiovisuele presentatie met unieke beelden van de flora en fauna van de Oosterschelde.

Na de pauze werden de ingezonden foto’s over activiteiten van de Stichting gedurende 2018 vertoond. Bij de stemming over de beste foto ging de 1e prijs naar Iman de Korne, de 2e prijs naar Mattie Geschiere en de 3e prijs naar Richard Louws.

Alle aanwezigen genoten daarna van een schitterende dvd over de oogstdemonstratie in 1995 gehouden te Nisse. Tussendoor werden ook prachtige fotobeelden vertoond over de oogstdemonstratie in augustus 2018 van Bram Boone uit Borssele.

We kunnen terugzien op een geslaagde en interessante donateuravond.

 

 ploegen

 

 Website: Elloro