In het voorjaar hebben we op het perceel in de Zwaakse Weel (Groene Wegje) aardappelen gepoot van het ras Sarpo Mira. Deze aardappelen zijn bijna gereed om geoogst te worden. Eind september/begin oktober worden in samenwerking met de trekpaardenhouders en de vrijwilligers van onze Stichting de aardappels gerooid en geraapt die vervolgens in de de regionale frietfabriek verwerkt zullen worden. 

 

Binnenkort meer nieuws over onze Open Dagen in het kader van de najaarswerkzaamheden op de zaterdagen 7 en 14 oktober a.s.

 

Nieuwsbrief nr. 2 van 2017 is nu te lezen onder NIEUWSBRIEF

 

 

Hartelijk bedankt!

Langs deze weg bedanken we iedereen die tijdens de Rabobank Clubkas Campagne zijn/haar stem heeft uitgebracht op de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland!

  

De film 'NIEUWE MENNERS' is te koop op dvd.
Via het contactformulier kunt u verzoeken om toezending.
Prijs: € 10,-.
 
DOCUMENTAIRE

De documentaire van de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland ‘Nieuwe Menners’ 

Vroeger beheerste het trekpaard het landleven. Denk daarbij aan het werken op het land, met het paard voor de ploeg of de zaaimachine, als energiebron voor boerenwagens die geladen waren met hooi of voeder-, suikerbieten, en natuurlijk ook voor de diverse rijtuigen. Op elke boerderij was kennis en kunde aanwezig voor het omgaan met de trekpaarden en het verzorgen ervan.

Heden ten dage zien we de gedrevenheid en passie voor het trekpaard nog slechts bij een kleine groep liefhebbers. Daardoor ontstaat de zorg over het voortbestaan. Hoe kunnen we dit unieke levende erfgoed behouden? Deze vraag heeft de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland ertoe bewogen een documentaire te laten maken.

Een filmploeg heeft in 2014 de activiteiten van de Stichting en van de aangesloten trekpaardenhouders vastgelegd. In de documentaire wordt aandacht besteed aan het werkend trekpaard met als doel het trekpaard in z’n cultuur-historische omgeving in stand te houden. Hiervoor is het van belang ‘nieuwe’ menners te enthousiasmeren. Hoe? Door in elk geval de discussie op gang te brengen over hoe belangrijk het trekpaard is in de Zeeuwse samenleving en de hoop uit te spreken dat er initiatieven komen waarbij het trekpaard zijn plaats in deze samenleving kan blijven behouden.

De realisatie van deze documentaire is mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, het loket Vitaal Platteland van de provincie Zeeland en het Delta Zeeland Fonds.
Het bestuur van de Stichting het Werkend Trekpaard Zeeland is deze subsidiegevers bijzonder dankbaar voor het mogelijk maken van deze documentaire, zodat de activiteiten van het werkend trekpaard en de aangesloten trekpaardenhouders blijvend worden vastgelegd.

        

 

 

 Website: Elloro