Nieuwsbrief    

 

Stichting Het werkend Trekpaard Zeeland

Secretariaat:

Christian Marinissen

Fortrapastraat 50

4431BX ’s Gravenpolder

0641294110

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank: Rabobank Oosterschelderegio

NL18 Rabo 03205.95.595 

Website: www.trekpaarden.nl

Nieuwsbrief 2021-1

Beste trekpaardvrienden, hierbij de eerste nieuwsbrief van 2021. Wij hopen u steeds het laatste nieuws en de geplande activiteiten aan u te melden. Wij moeten echter ook meegaan met de tijd en als het enigszins kan vragen wij u aan te geven of u de nieuwsbrief nog per post wil ontvangen of dat wij u deze via de e-mail kunnen sturen. Dan vragen wij u uw mailadres door te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als wij geen e-mailadres ontvangen sturen wij de nieuwsbrief gewoon op.

Bijgesloten zit ook een verzoek om uw donatie, zou u daar aandacht aan willen geven?

Onder het kopje actueel zullen wij steeds melden wat en hoe over ons werk om zo alle kennis en vaardigheden te bewaren en te documenteren. Wij staan open voor meer informatie over het werk en leven tijdens de tijd toen er nog gewerkt werd met trekpaarden zodat we er ook van kunnen leren voor deze tijd. Wij willen in de toekomst nog meer vanuit onze visie opereren en op meerdere plaatsen activiteiten organiseren. Wij hopen ook met de andere erfgoedorganisaties iets te ondernemen. 

Actueel:

Het voorjaarswerk gaat beginnen en we zijn al bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Het is de bedoeling om op het perceel bij de Zwaakse Weel het volgende te gaan verbouwen:

                        

 • Biologische aardappels rassen Vitabella en Levante ongeveer 0,2 hectare. We gaan het land klaar maken en bemesten de komende weken op de zaterdagen 20, 27maart en 3 april:
 • Eerst eggen met een sleepdeur om het land te egaliseren
 • Daarna met de kromtand-eg om het land dieper los te maken.
 • Als dat nodig is nog een keer met de sleepdeur om grove kluiten fijn te maken
 • Organische mest strooien
 • Dan gaan we met de pootmachine de aardappels poten. 
 • Aanaarden en na het aanaarden afslechten met een fijn “spieker-egge”.
 • Opnieuw aanaarden en als dat nodig is voor het onkruid nog meerdere keren ook als er al loof op staat.
 • Het rooien doen we met rooimachine getrokken door paarden. De aardappels moeten geraapt worden in kisten of zakken.

Via deze link alvast een voorproefje

                           

 • Haver ongeveer 0,2 hectare 

 • Eerst het land slepen met een sleepdeur om het land te egaliseren
 • Daarna eggen overlangs en overdwars met een duizenpoot-eg
 • Zaaien met de zaaimachine
 • Na het zaaien opslechten met een zaai-eg
 • Als haver ongeveer 10cm boven staat voor het onkruid  nog een keer eggen maar eg moet worden omgekeerd zodat de tanden naar achter wijzen zo wordt schade aan 
 • gewas voorkomen.
 • We oogsten met schovenbinder en dorsmachine,
 • Luzerne ongeveer 0,2 hectare 

 • Eerst het land slepen met een sleepdeur om het land te egaliseren
 • Daarna eggen overlangs en overdwars met een duizendpoot eg
 • Zaaien met de zaaimachine die geschikt is voor heel fijn zaad. Anders het zaad mengen met fijn rivierzand.
 • Na het zaaien opslechten met een zaai-eg.
 • Oogsten als droog hooi of laten inkuilen in balen.

Er is al wintertarwe gezaaid op een perceel bij Zoutelande en hier hopen we in augustus 2021 de oogstdemonstratie te houden. 

De planning voor het voorjaarswerk is:

-zaterdag 27 maart 2021 het land zaai/poot klaar maken

-zaterdag 3 april aardappels poten en aanaarden.

-zaterdag 10 april indien nodig

Houd de website goed in de gaten, alle activiteiten gaan door met in achtneming van dan nog geldende maatregelen. Als het zonder bezoekers moet gaan we alle activiteiten streamen zodat u allen mee kan genieten van het werken met paarden en onze mooie wagens en werktuigen.

Het is nu nog niet de bedoeling de activiteiten van het voorjaarswerk te bezoeken i.v.m. de Corona maatregelen!

Bijpraten:

Het jaar 2021 is onderweg en wij willen u, trouwe donateurs,  graag bijpraten over de meest recente ontwikkelingen en plannen voor 2021. Daarbij willen wij alle belangstellenden inlichten over onze toekomstplannen.

Joost Adriaanse, Piet Hannewijk en Simon Louws hebben hun bestuurstaken neergelegd per 31-12-2020. Zij blijven alleen zeer betrokken  bij de stichting als vrijwilliger en dat waarderen we zeer. Er is een goede overdracht geweest, alle werktuigen zijn in goede staat achtergelaten en lopende zaken zijn goed overgedragen. Mannen hartelijk dank!

Het bestuur in de nieuwe samenstelling is Piet Noordzij als lid, Heleen Louws als penningmeester, Christian Marinissen als secretaris en Frans van der Maas als voorzitter. Bijna alle trekpaardhouders zijn persoonlijk benaderd, worden nog benaderd om de stand van zaken door te spreken. Dit waren positieve gesprekken en ook hebben wij onze trekpaardhouders gevraagd wat er mogelijk is en wat hun ideeën zijn voor de toekomst.

We willen graag meer samenwerken met andere erfgoed stichtingen, daarover zal spoedig meer informatie volgen. 

De oogstdagen zullen dit jaar worden gehouden op een perceel bij Zoutelande waar de tarweoogst zal plaatsvinden in augustus 2021 en bij het Langeweegje zullen er aardappeloogstdagen worden georganiseerd. We willen vroege aardappelen en middellate aardappelen telen voor belangstellenden die dan mee kunnen oogsten. Daarnaast voedergewassen voor de paardenliefhebbers.

Via de site willen we meer informatie gaan geven over allerlei nieuwtjes en ook facebook zal meer ingezet worden om een brede groep, jong en oud, te bereiken.

Van de  oud-bestuursleden zullen we deze zomer op gepaste wijze afscheid nemen en nogmaals onze waardering voor hun inzet!

Sponsoren.

Dit jaar zijn we al druk bezig met een nieuw projectplan en hebben wij met behulp van de oud-voorzitter Joost Adriaanse een aanvraag gedaan bij de Provincie Zeeland. Wij zullen meer samen gaan werken met andere erfgoed organisaties. Zij zullen ook een plek krijgen bij de activiteiten van de Stichting.

Trekpaardhouders

Met alle trekpaardhouders is een gesprek geweest en wij hebben waardevolle adviezen gekregen voor wat betreft de invulling van activiteiten en hoe wij het werken met paarden kunnen vormgeven. 

Wij gaan  ook kleine activiteiten uitvoeren, denk b.v. aan het aanaarden van de aardappels, hooien en wieden. Via de website en social media houden wij u ruim van tevoren op de hoogte.

Ook hebben een aantal nieuwe trekpaardhouders gevraagd of zij mee kunnen gaan werken. Zij zullen zich later voorstellen.

Financiën

We zijn druk bezig met de cijfers maar we moeten de bijdragen van de Provincie en de sponsoren zeker stellen. 

De afrekening van 2020 zal op de website komen en daarnaast zullen we medio mei meer kunnen plannen en ook sponsoren weer gesproken hebben.

Graag verwelkomen wij nieuwe sponsoren en donateurs en wij zoeken naar nieuwe wegen om onze financiën  gezond te houden. We denken hierbij aan verkoop gewassen, merchandise en  sponsering van onze wagens en werktuigen etc.

Voor de aardappels zoeken wij kopers en we denken daarbij aan een prijs waar ook een stukje sponsering zit. Ze zijn zelf te oogsten en ook gewoon te koop. Zelfoogst €0,75kg en anders €1,00kg voor onze biologische met paardenkracht geteelde aardappels.

Donateursbijdrage 2021

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage

voor het jaar 2021 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft

voldaan geldt dit verzoek niet. De minimumbijdrage is

€ 15,-. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop het rekeningnummer staat

vermeld.

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we

onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het

bezit is van een door de belastingdienst vertrekte ANBI-beschikking: dit

betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het

belastbaar inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van

schenkingsrechten en erfbelasting.

Wij zijn gelukkig niet de enige liefhebbers van trekpaarden. Kijk eens op deze site.

  

 

zeeland

rabo


dierenarts

Website: Elloro