Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland

Secretariaat:

Burg. Hackstraat 12

4471 BM Wolphaartsdijk

Tel: 0113-581561

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank: Rabobank Oosterschelderegio NL18 Rabo 03205.95.595

Website: www.trekpaarden.nl

Nieuwsbrief 2019-3

Uitnodiging voor het bezoeken van de donateursavond.

Datum      : vrijdag 29 november 2019

Aanvang : 19.45 uur

Zaal open: 19.15 uur

Plaats       : Heinkenszand, Sportf. Borsele B.V., Stengeplein 1.

Telefoon  : 0113-561865

Programma:

  1. Opening door Joost Adriaanse, voorzitter.
  2. De trekpaardenhouder vertelt. Erik en Jacco Schrijver.
  3. Vertoning ingezonden foto’s en verkiezing 3 beste foto’s en prijsuitreiking.
  4. Optreden van de Freesias.
  5. Trekpaarden steeds meer familie van elkaar. de heren Jos van de Weerden en Ton Peerlings
  6. Optreden van de Freesias.
  7. Gelegenheid tot het stellen van vragen over het werk van de Stichting.
  8. Sluiting (rond de klok van 22.30 uur).

Fotowedstrijd

Nog enkele dagen hebben de fotografen onder ons om foto’s in te sturen van trekpaarden aan het werk op een van onze evenementen. De foto’s kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit kan nog tot 20 november a.s. De beoordeling en prijsuitreiking is tijdens de donateursavond op 29 november.

Boerenlandrit 2019

Deze normaliter jaarlijks terugkerend evenement kon dit jaar niet doorgaan wegens extreme warmte. Het bestuur achtte het niet verantwoord om met deze temperaturen paarden en mensen op het middaguur daaraan bloot te stellen. Het was wel een moeilijke beslissing want het is altijd weer een mooie gelegenheid om onze koetsen en wagens publiekelijk te tonen.

Wel hebben we met de meeste trekpaardenhouders en vrijwilligers op de boerderij van de familie Paauwe te Gapinge de geplande barbecue in de avonduren wel door laten gaan. Het was wel erg warm maar niet zodanig dat dit voor de deelnemers een probleem vormde. Zo konden we toch nog de meeste vrijwilligers een soort van bedankje bezorgen voor hun werk voor onze stichting verricht. Hopelijk kunnen we volgend jaar de geplande route wel door laten gaan. Dat zal dus op Walcheren plaats vinden.

Jumpin’ de Weel 1,2, 3 en 4 augustus 2019

We waren ook dit jaar weer present op het evenement “Jumpin’ de Weel”. Dit jaar weer 4 dagen met de carrousel op 1,2,3, en 4 augustus, op 3 augustus tevens met een men-wagen, vliegend tapijt, ringsteken en op onze trekpaarden rondjes rijden met heel veel kinderen. Deze kinderen welke in grote getallen hebben genoten van het vliegend tapijt en het zitten op een echt paard. Jacco Schrijver heeft zeer veel mensen laten genieten op de men-wagen met zijn rondritten. De organisatie heeft ook aandacht geschonken aan onze stichting door tijdens een demonstratie van het vliegend tapijt in een van de hoofdringen uitleg te geven over het werk van onze stichting.

Een zeer geslaagde dag.

Oogstdemonstratie 13 augustus 2019

Op dinsdag 13 augustus 2019 hielden we als Stichting het Werkend Trekpaard weer onze jaarlijkse historische oogstdemonstratie. Deze keer op Walcheren op de grens van de Munnikweg te Oostkapelle en aan de andere zijde van het perceel de Lijdijkweg te Vrouwenpolder. Met circa 25 trekpaarden en authentieke voertuigen en werktuigen uit onze collectie werd de tarwe van het land van de familie Maljers gehaald.

De dag tevoren troffen bestuursleden, enkele vaste vrijwilligers en een viertal trekpaardenhouders de voorbereidingen met de bange vrees dat al het werk voor niets geweest zou zijn. De weervoorspellingen waren zeer somber. De dag zelf begon met regen- en hagelbuien op Walcheren en Zuid-Beveland. Maar juist op de plek van de oogst-dag bleef het de gehele dag droog en straalde een warme zonneschijn.

Om 14.00 uur opende burgemeester R. van der Zwaag de dag door het maaien van de eerste omgang met de zelfbinder van Sjako de Visser, bespannen met drie trekpaarden. Daarna hielp de burgemeester enthousiast mee de eerste wagen met schoven te lossen in de dorsmachine. Daarna gingen alle werkzaamheden van start.

Talrijke vakantiegangers, toeristen, belangstellenden en vele kinderen bezochten de demonstratie. Bij de kinderen was er veel belangstelling voor de carrousel en het vliegend tapijt, evenals voor het meerijden op een van de men-wagens voor een ritje in de omgeving. De authentieke dorsmachine zorgde voor een levendig schouwspel. Twee boerenwagens werden door boerenknechts opgeladen met schoven en vervoerden deze naar de dorsmachine. Demonstraties werden gehouden van ploegen, eggen, stoppels bewerken met stoppelploeg, cultiveren, zaaien, vlegeldorsen, werken met de rosmolen en de kortmolen. Verscheidene attracties genoten veel belangstelling zoals hoefsmid Marcel Raats, onze promotiestand, de restauratiewagen van Pieter Boone, de stand met Zeeuwse vlegelproducten, het gewicht raden van een paard met veulen. Het gewicht van het aangevoerde paard met veulen bedroeg 1140 kg. De prijs voor de persoon welke dit getal het dichts benaderde was Tineke Dekker, woonachtig te Oostkapelle. Zij had 1135 kg op haar briefje ingevuld.

De pers en Omroep Zeeland gaven ruimschoots aandacht aan deze dag. Schitterende fotoreportages werden gemaakt door Bram Boone en Rianne Lous; deze zijn op onze website te zien.

We zijn de gemeente Veere dankbaar voor de royale subsidie, evenals het Familiefonds Hurgronje voor haar gewaardeerde bijdrage en een groot aantal sponsors voor hun bijdragen. We zien terug op een zeer voorspoedig verlopen, boeiende en gezellige dag.

Oostkapelse Dag – zaterdag 17 augustus 2019

Op zaterdag 17 augustus deed de St. Het Werkend Trekpaard Zeeland mee aan de Oostkapelse Dag.

We waren daar aanwezig met onze carrousel. Cees Maurice met vrouw en paard.

Cees voor de carrousel en Hanneke voor onze P.R. Voor de aankleding hadden we ook nog een Walcherse verenwagen aangevoerd. In de morgenuren was het wat stil door de regen maar in de middag werd dit duidelijk weer ingehaald.

Hij heeft het deze dag druk gehad, ondanks het feit dat er voor de rondritjes betaald moest worden wat overigens door de organisatie werd geregeld.

Kortom het was een zeer geslaagd optreden op een drukke Oostkapelse dag.

Carrousel naar Hoeilaart ( België) op 1 september

Mark Brooymans en Ingmar Alewijnse zijn deze dag met de carrousel naar het paardenfestijn in Hoeilaart geweest. Zeer veel kinderen hebben genoten van onze carrousel. Ingmar heeft de carrousel vervoerd en Mark zorgde voor het paard.

Ploegen te Rilland op zaterdag 24 augustus.

Tijdens prima weersomstandigheden werd in samenwerking met de stichting Ploegwedstrijden Zeeland een ploegwedstrijd georganiseerd in de Fredericapolder te Rilland. Op zich was dit wel een geslaagde dag. Nog heel wat belangstellenden wisten dit perceel toch nog te vinden ondanks dat het toch wel heel ver van de bewoonde wereld was gesitueerd. Heel jammer dat er maar twee trekpaardenhouders te vinden waren welke hier- aan mee konden of wilden doen.

Was ook wel een zeer ongebruikelijke datum deze keer. Dit is een datum waarop onze trekpaarden bijna allemaal ingezet worden voor het ringrijden. We hopen dat het volgend jaar een betere datum wordt gevonden en dat dan de deelname paarden vele malen beter is.

Carrousel ingezet tijdens PHC cup op 21 en 22 september.

Tijdens de Power Horse is de carrousel ingezet met een paard van Ko Brooymans.

Dit keer met fantastisch weer, maar nu met grote stofwolken die opwaaiden tijdens de ritten.

Carrousel te St. Pieters Leeuw op 29 september.

Rien en Mark Brooymans zouden deze dag met onze carrousel naar België vertrekken. In de morgenuren werden wij gebeld dat alle activiteiten rondom de trekpaardenkeuring waren afgelast vanwege het slechte weer. Een zeer harde wind maakt het onder de bomen te gevaarlijk om dit door te laten gaan.

Van de penningmeester.

Dank voor alle betalingen tot nu toe. Diegenen welke hun donateursnota nog niet hebben voldaan krijgen bij deze nieuwsbrief een herinnering. Wilt u zo goed zijn deze zo spoedig mogelijk te betalen?

Onze dank daarvoor is groot!

Oproep voor nieuwe bestuursleden.

Het bestuur kampt in de naaste toekomst met enkele vacatures. Allereerst heeft onze voorzitter Joost Adriaanse kenbaar gemaakt vanwege zijn leeftijd (72 jaar) en fysieke beperkingen zijn functie met ingang van het nieuwe seizoen te willen neerleggen. Hij heeft 9 jaar als voorzitter gefunctioneerd. Ook onze waarnemend voorzitter Simon Lous ziet zich na ruim 30 jaar genoodzaakt afscheid te nemen in verband met een of meerdere aanstaande ingrijpende operaties en zijn leeftijd (76 jaar). Maar ook onze secretaris Piet Hannewijk vindt na 17 jaar de tijd gekomen om vanwege zijn ook niet meer prille leeftijd (77 jaar) zijn taken aan een jongere kracht over te dragen. Met het vertrek van hen gaat een aanzienlijk gedeelte bestuurskracht, kennis en ervaring verloren. Vanwege de continuïteit van onze stichting en behoud van het mooie werk waar onze stichting voor staat doet het bestuur een dringend beroep op belangstellenden onder onze donateurs om zich aan te melden voor de functie van bestuurslid en/of de functie van voorzitter en secretaris.

Optredens voor verenigingen, scholen, stichtingen en bejaarden tehuizen.

Levend cultureel erfgoed

Al enkele winterseizoenen worden door onze stichting lezingen/voordrachten verzorgd bij diverse instellingen, zoals rotary-clubs, bejaarden-en verzorgingstehuizen, dorpsraden, vrouwenverenigingen, enz.      Allereerst wordt aan de hand van een foto-presentatie het ontstaan van de stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland gepresenteerd met een toelichting.

Na deze presentatie kunnen/mogen vragen gesteld worden. Met name ouderen herkennen vele momenten uit vroegere jaren en dit roept veelal nostalgische reacties op van zeer uiteenlopende aard, maar ook vragen en verhalen. Soms kon ik die niet beantwoorden, zoals “hoe kon men vroeger zien dat een wagen geladen met hooi of graan afkomstig was van een protestantse of katholieke boer? De één poengerde rechts en de andere poengerde links? Poengeren is de lading vastsjorren door middel van een ronde boom op de lading in lengte richting van de wagen aan de achterzijde (naar rechts of links). Een bejaarde man vertelde dat hij als jongen bij de boer moest gaan werken en later bij de cavalerie in het leger terecht gekomen was. Indien er nog voldoende tijd beschikbaar was werd onze DVD (jonge menners) vertoond die vele positieve reacties opriep.

Door diverse omstandigheden kon ik enkele malen mijn toezegging niet nakomen maar gelukkig was onze trekpaardhouder Cees Maurice bereid mij te vervangen met een zeer humoristisch verhaal.

Ik heb met veel genoegen het levend cultureel verhaal uitgedragen doch heb nu besloten hiermede tot een afronding te komen.

Simon Lous (bestuurslid SHWTZ)

Rabo ClubSupport.

Langs deze weg willen wij alle stemmers welke de moeite hebben genomen om via de Rabobank hun stem op onze stichting uit te brengen hartelijk danken. De opbrengst voor onze stichting was een bedrag van ruim € 700,00 wat aan onze stichting is overgemaakt.

Onderhoud materiaal

Deze zomer is onze hooihark grondig opgeknapt. We hebben hem laten stralen bij de Fa. Kamps in Heinkenszand. Deze hebben dit gedaan voor een vriendenprijs. Daarna is deze hooihark in de menie gezet en daarna gespoten in de kleur rood met gele wielen en een gele zitting. Ziet er nu weer uit als nieuw. Deze winter worden de Zeeuws-Vlaamse sjees en de Thoolse kapkar geschilderd door de vakgroep schildersbedrijf in Goes. Dan zijn de meeste koetsen en men-wagens van een nieuwe verflaag voorzien. De Thoolse kapkar moet deze zomer in de gemeente Tholen nog worden ingezet voor een evenement aldaar als tegenprestatie voor de verleende subsidie.

14 december. Open dag najaar 2019 aan het Groenewegje te ‘sGravenpolder.

Op het Landbouwperceel gelegen aan het Groenewegje hebben dit jaar voederbieten gegroeid. We hebben deze gezaaid tijdens onze open dag in het voorjaar van 2019.

In eerste instantie goed gegroeid maar in de zomermaanden toch ook wat last gehad van de droge en warme periode. Verder nogal wat wildschade de laatste tijd van konijnen, hazen en fazanten. Zij eten niet een hele voederbiet op, maar beschadigen wel meerdere voederbieten.

In de maand oktober is Cees Mol al begonnen met het rooien en afvoeren van een gedeelte van onze oogst. Rond 7 november heeft Cees de laatste voederbieten thuis laten brengen.

Op 8 november hebben we het restant wat nog moet worden verkocht bij de Familie Aarnoutse op hun terrein mogen storten. De 24 rijen die bestemd zijn voor de Familie Schrijver zijn geheel of gedeeltelijk gerooid op 9 november.

Op dit moment ligt er nog veel vers loof op het land. Op zich is dat prima voor de grond maar om te ploegen denken we dat het beter is dit loof na het uitstrooien een poosje laten rotten zodat ploegen met een paardenploeg niet te veel problemen met zich mee brengt.

We zijn dan ook van plan om op zaterdag 14 december met zoveel mogelijk ploegers aan de gang te gaan vanaf ’s morgens negen uur, om weer beide percelen, dus ook het perceel van Natuurmonumenten te kunnen ploegen.

We hopen dat het die dag redelijk weer is zodat ook het publiek deze dag kan genieten van zoveel paardengeweld op één stuk grond.

We moeten nog even kijken wat we een volgend jaar willen zaaien maar dat ziet u vanzelf.

Sponsoren.

Gelukkig zijn we ook dit jaar weer ondersteund door bedrijven en instellingen die ons gunstig gezind zijn. Ook van de Provincie Zeeland en de gemeente Veere mochten we weer een subsidie ontvangen, evenals van de stichting Hurgronje.

Verder willen we alle bedrijven en instanties hartelijk dank zeggen voor hun geldelijke, of bijdrage in natura welke we dit jaar mochten ontvangen.

Allen hartelijk dank!

Vrijwilligers en donateurs

Graag willen wij in deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2019 de vrijwilligers, die op welke wijze dan ook het werk van de Stichting hebben uitgevoerd of ondersteund, van harte danken voor de geleverde inzet. Zonder uw steun is het onmogelijk alle evenementen en de instandhouding van materialen uit te voeren.

De donateurs danken wij voor hun geldelijke ondersteuning. Voor veel dingen die wij doen, is geld een onmisbare factor. Dank voor uw bijdrage!

Wij hopen ook in het jaar 2020 weer op u te mogen rekenen!

  

zeeland

rabo


dierenarts

Website: Elloro