Burgemeester Hackstraat 12 4471 BM Wolphaartsdijk

Tel: 0113-581561 mobiel: 06-13249704

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank; Rabobank Oosterschelderegio:

IBAN :NL18 RABO 03205.95.595 BIC nr. RABONL 2U

Web-site: www.trekpaarden.nl

Even voorstellen,

Nieuw bestuurslid: Ik ben Christian Marinissen ( 43 jaar) en ik woon in ’s Gravenpolder. Ik ben getrouwd en vader van twee jongens. In het dagelijks leven ben ik werkvoorbereider bij gevelbouwbedrijf Scheldebouw in Middelburg. Door de Stichting Het Werkend Trekpaard ben ik benaderd met de vraag of ik in het bestuur zou willen plaatsnemen. Door het werk als boerenknecht in mijn jeugd, bij Hof Vluchtenburg, in Oost-Souburg, ben ik geïnteresseerd in trekpaarden en alles wat er bij komt kijken. Al jaren bezoek ik de evenementen van de stichting. Zelf ben ik in het bezit van een ijzeren paard ( een Ford 4600) die ik aan het restaureren ben. Dat is ook een van mijn hobby’s evenals tuinieren. De exacte invulling van mijn rol binnen het bestuur is nog niet vastgesteld. Waarschijnlijk ga ik wat taken van de huidige secretaris overnemen.

Nieuwsbrief 2020-1

Donateursavond 29 november 2019 We zien terug op een goed bezochte en geslaagde 31e donateursavond op 29 november 2019. Ongeveer 80 belangstellenden woonden deze avond bij in De Stenge te Heinkenszand.

Voorzitter Joost Adriaanse gaf allereerst een terugblik op de activiteiten van de Stichting in het afgelopen jaar. Behalve de boerenlandrit en de najaar werkzaamheden verliepen alle activiteiten buitengewoon goed. Met 25 trekpaarden werden op 30 maart de voorjaarswerkzaamheden zoals het eggen en zaai klaar maken van ons perceel aan de Zwaakse Weel gehouden. Het was prachtig weer en veel toeschouwers kwamen een kijkje nemen. Ook onze open dag op zaterdag 18 mei in en rondom onze gehuurde boerderij op de buitenplaats Overduin te Oostkapelle was geslaagd en gezellig. Op 13 augustus hielden we onze jaarlijkse historische oogstdemonstratie aan de Munnikweg te Oostkapelle met veel toeristen, vakantiegangers en andere belangstellenden. Ook dat was een zeer voorspoedig verlopen dag. Helaas kon de boerenlandrit vanwege het zeer warme weer en de open dag voor onze najaars- en ploegwerkzaamheden door de te natte toestand van het land geen doorgang vinden.

Daarna noemde de voorzitter enkele ontwikkelingen zoals de blijvende zorgen over de financiën, de optimalisering van onze collectie materieel door de restauratie van de Noord- Bevelandse wagen, de Thoolse kapkar en de Zeeuws Vlaamse faëton, de toenemende belangstelling vanuit de media voor onze evenementen. Maar ook de zorgen over de continuïteit van het bestuur vanwege de vergrijzing. Hij deed een dringend beroep op de aanwezigen om kandidaten voor te dragen voor bestuursfuncties.

Onze trekpaardenhouders Erik en Jacco Schrijver gaven vervolgens een boeiende terugblik op hun activiteiten met hun trekpaarden het gehele jaar rond. Uit de circa 30 ingezonden foto’s werden de drie beste foto’s gekozen. Bij de stemming ging de 1e prijs naar Iman de Korne, de 2e prijs en de 3e prijs naar Nico Kranenburg.

Na de pauze gaven de heren Jos van de Weerden en Ton Peerlings, bekend door hun kennis en boeken over trekpaarden, een zeer interessante inleiding over het thema ‘Trekpaarden steeds meer familie van elkaar’. Niet alleen voor trekpaardenhouders en paardenliefhebbers waren inleidingen en lichtbeelden boeiend en waardevol. Dit gold voor alle aanwezigen.

Tussendoor zorgde het gezelschap ‘de Fresia’s’ voor een luchtige noot.

Zorgen over de financiën

Gedurende de achterliggende jaren ontving onze Stichting van de provincie Zeeland een jaarlijkse instandhoudingsubsidie van € 2.500. Dit gold ook voor andere provinciale organisaties op het gebied van het cultureel erfgoed. Met deze jaarlijkse subsidie bekostigde onze Stichting een groot gedeelte van de jaarlijkse huur van de boerenschuur op Overduin. Gedeputeerde staten hebben nu een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd om deze instandhoudingsubsidie met ingang van 2021 af te schaffen. Wel zal het totale budget voor het Zeeuwse cultureel erfgoed in stand blijven. De bedoeling is dat ten laste van dit budget aanvragen ingediend kunnen worden voor evenementensubsidies. Dat wil zeggen dat we voor de organisatie van onze evenementen zoals de oogstdemonstratie en de boerenlandrit aanvragen in kunnen dienen voor een bijdrage in de kosten.

Donateursbijdrage 2020

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage voor het jaar 2020 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek uiteraard niet. De minimumbijdrage is € 15,00. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop u het rekeningnummer van onze stichting ziet vermeld. De meeste mensen maken hun bijdrage toch al over via internetbankieren.  

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Indien u in uw eigen omgeving mensen weet die wellicht warm te maken zijn voor bezoek aan één van deze activiteiten of die ook donateur willen worden, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het belastbare inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting. Dit betekent ook dat wij verplicht zijn al onze activiteiten, financiële gegevens enz. via onze website in de openbaarheid te brengen.

Vandaar dat wij onze jaarrekening 2019 nu ook al kenbaar hebben gemaakt via dit item.

Data voor onze geplande activiteiten voor het jaar 2020. Zaterdag 21 maart, 28 maart of 4 april. ‘s Gravenpolder, Groenewegje

Voorjaarswerkzaamheden zullen dit jaar worden uitgevoerd door alle beschikbare trekpaardenhouders. Dit zal zijn vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.30 uur aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder, de landbouwgrond welke grenst aan het spoorlijntje Goes- Hoedekenskerke. Op het eerste stuk zal Zeeuwse Vlegeltarwe worden gezaaid en op het tweede stuk zullen we voor Natuurmonumenten een mengsel zaaien wat bestemd is voor de vogels.

Bij twijfelachtig weer de website van de stichting raadplegen of bellen naar het secretariaat of de te bezoeken trekpaardenhouder. Kijkt u in de week voor de hierboven genoemde data naar de website of bel naar het secretariaat zodat u weet of dit evenement doorgaat. We beslissen enkele dagen voor de genoemde data of het kan doorgaan of niet, te beginnen met zaterdag 21 maart.

16 mei zijn wij met een tweetal trekpaardenhouders met paarden en wagens aanwezig tijdens een fair die wordt gehouden in Eversdijk, gem. Kapelle.

23 mei 2020 Open dag op onze gehuurde boerderij “Overduin” 11.00 uur tot 15.00 uur.

“Overduin” is gelegen aan de Dunoweg 8 te Oostkapelle. Met de auto kunt u onze gehuurde boerderij uitsluitend bereiken via de achterkant. Dat is de Kon. Emmaweg, de weg van Vrouwenpolder naar Oostkapelle. Aan die kant kunt u ook de auto parkeren.

We zullen in ieder geval u de mogelijkheid bieden al onze voertuigen en materialen te bezichtigen die alle zijn voorzien van een naambordje met daarop aangegeven de functionaliteit. Bestuursleden zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is soep, koffie, limonade en koek. Gelegenheid om beperkt restanten te kopen uit onze PR wagen en is een mogelijkheid een ritje te maken op een van de Walcherse verenwagens.

Ook kunt u andere materialen kopen en oude boerderijattributen. Verder zullen wij laten zien hoe het invlechten van een trekpaard in zijn werk gaat. Dit kunt u eventueel ook zelf proberen. Daarnaast is een veulen met haar moeder aanwezig. Tijdens de opening laten we de hele dag door beelden zien in onze schuur van in het verleden georganiseerde evenementen. Kortom een dagje wat u niet zou willen missen.

23 juli Boerenlandrit in Walcheren.

Wegens de rit die niet door kon gaan vanwege de uitzonderlijke warmte in het jaar 2019 gaan we dit jaar op Walcheren weer deze boerenlandrit organiseren, zoals vorig jaar de bedoeling was. We komen in een volgende nieuwsbrief met nadere mededelingen.

Oogstdemo 11 augustus. Perceel dichtbij boerderij “Overduin”.

We hebben de afspraak kunnen maken met Simon Maljaars dat we op een perceel wintertarwe gelegen dichtbij onze gehuurde boerderij onze oogstdemo mogen houden. De exacte invulling voor die dag ziet u in een volgende nieuwsbrief.

Najaarswerkzaamheden Zwaakse Weel 24 oktober.

Dit jaar hopen we te kunnen ploegen met 10 stuks spannen paarden. Dit jaar zal waarschijnlijk Zeeuwse Vlegel zomertarwe worden geteeld. Dus volgens verwachting kunnen we dit najaar op de twee percelen aan het Groenewegje met alle beschikbare trekpaardenhouders ploegen.

Ploegen waarschijnlijk 22 augustus in de Fredericapolder te Rilland.

Dit gaat dan samen met de Landelijke ploegwedstrijden. Of dit doorgaat zullen we u in de volgende nieuwsbrief melden.  

Vrijwilligersdag 2020.

Vorig jaar hebben wij de vrijwilligers-dag in samenhang met onze boerenlandrit georganiseerd. Dit gaan we voorlopig zo houden.

Donateursavond op 20 november te Heinkenszand.

Op de voorlaatste vrijdag in november gaan we weer onze donateursavond organiseren. We gaan proberen daar weer een leuke invulling aan te geven. Reserveert u nu alvast deze datum in uw agenda. We zullen u graag begroeten op deze avond.

Andere activiteiten die in de planning zijn waarbij wij zijn gevraagd om medewerking.   11 april. Met onze carrousel naar een evenement op Schouwen-Duiveland.

Weelruiters te Nisse. 30 en 31 juli,1 en 2 augustus.

Aanwezig met de carrousel op het   paardenconcours van de Weelruiters te Nisse op 30 en 31 juli en 2 augustus, alleen met de carrousel.                                                                              

Op zaterdag 1 augustus rijden we daar met een men-wagen voor rondritten en vermaken we de kinderen met ons vliegend tapijt en het zitten op onze trekpaarden.

15 augustus. Burghse dag. We zijn daar aanwezig met onze carrousel.

22 augustus Oostkapelse dag, tevens ploegen in Rilland zie volgende nieuwsbr.

Aanwezig met onze carrousel, men-wagen en verenwagen.

30 augustus.

Met onze carrousel naar Hoeilaart, België   27 september. Met de carrousel naar St. Pieters Leeuw.

Deze mensen willen ontzettend graag dat wij met onze carrousel aanwezig zijn op hun evenement midden in een park in St. Pieters Leeuw. Daar vinden deze dag ook keuringen plaats van trekpaarden.

Fotowedstrijd.

Vanwege het feit dat ook op onze laatste donateursavond veel mooie foto’s te zien waren willen we ook daar een vervolg aan geven, en gaan we ook dit jaar door met de fotowedstrijd. Ieder die denkt dat de foto gemaakt op een evenement van de stichting mooi genoeg is om mee te dingen met de verkiezing mooiste foto van 2020, wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. Stuur deze in, middels ons e-mailadres wat hier extra voor is aangemaakt naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderhouden van ons materiaal.

Het vak-centrum schilders te Goes heeft deze winter de Thoolse Kapkar en de ZeeuwsVlaamse sjees geschilderd. Deze zien er weer piekfijn uit. Verder is de Noord-Bevelandse men-wagen geschilderd, en is Chiel Kloosterman ook gereed met het opknappen van de Tikker slede.   Hieronder ziet u de genoemde wagens in beeld.

zeeland

rabo


dierenarts

Website: Elloro