Nieuwsbrief 2-2016

Oogstdemonstratie.

De voorbereidingen voor het houden van onze jaarlijkse oogstdemonstratie zijn op dit moment al in een vergevorderd stadium. Met de trekpaardenhouders zijn al afspraken gemaakt wie wat doet en met hoeveel paarden enz. Ook dit jaar is de medewerking weer optimaal.

Op dinsdag 9 augustus houden wij onze oogstdemo. Opening zal gebeuren door: de Wethouder van de Gem. Veere, Dhr. J. Melse. Aanvang 14.00 uur.

Locatie: Perceel van de Fam. Lous, Aagtekerkseweg, tegenover minicamping Lugtenburg huisnummer 9 4356 RH (dit voor de navigatie)

Het perceel is zeer goed bereikbaar.

Met de eigenaren is afgesproken dat we onze oogstdemonstratie daar mogen houden. Als het weer het toelaat kunnen we daar ook parkeren. Is dit niet mogelijk vanwege eventuele wegsleep-opties zal een alternatief worden aangeboden.

Door middel van onze bekende aanwijsborden en vlaggen zullen wij het u zo makkelijk mogelijk maken het perceel te bereiken.

We gaan als het weer het toelaat weer met 2 zelfbinders de tarwe maaien en schoven laden op onze men-wagens. Dorsen met de machine van L.P. Brasser. Het graan wordt in zakken verzameld en op een wagen geladen. Zie voor bijzonderheden de flyer. Ook het e.v. uitstel.

Open dag trekpaardenhouders op zaterdag 9 april.

Bij onze trekpaardenhouders is op 9 april open dag gehouden. De trekpaardenhouders Cees Mol, Cees Maurice en de Gebr’s Schrijver hebben op ons landbouwperceel aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder de grond bewerkt en haver gezaaid. Dit is erg goed gelukt met onze eigen zaaimachine. Een mooi aantal mensen heeft hiervan genoten.

Deze haver staat op dit moment er erg goed voor. We gaan proberen dit perceel te binderen met onze eigen binder. De schoven laden op wagens en deze haver dorsen tijdens de Agrarische dag op zaterdag 6 augustus tijdens Jumpin De Weel in Nisse.

Dit alles is afhankelijk van de rijpheid van de haver en het weer in de dagen voor 6 augustus.

Als we weten wanneer we gaan binderen en laden zullen wij dat laten weten via onze website.

Perceel Zeeuwse Vlegeltarwe, Grijpskerkseweg te Oostkapelle

Sjaco de Visser en Alex Krijger hebben met de onkruid-eg ons perceel Zeeuwse Vlegeltarwe bewerkt. Deze tarwe is een redelijk gewas geworden. Het staat wat dun maar we hopen dan dat de aanwezige aren voldoende gevuld zijn met dikke korrels zodat we toch wat kilogrammen kunnen verkopen.

Dit perceel gaan we met de combine oogsten omdat het in dezelfde periode valt als de organisatie van de oogstdemo.

Open dag

Op zaterdag 7 mei jl. hielden we onze open dag op het landgoed Overduin te Oostkapelle. Hoewel vroeg in het jaar was het een prachtige dag met veel zonneschijn en bloesempracht. In alle vroegte zetten de bestuursleden en enkele vaste vrijwilligers vrijwel alle gerijen en voertuigen uit onze collectie op het gazon voor onze monumentale boerderij. Ook werden de inmiddels vele, door Chiel Kloosterman gerestaureerde en geschilderde landbouwwerktuigen zoals ploegen, eggen, zaaimachines, cultivator, pootmachine, kunstmeststrooier en dergelijke buiten ten toon gesteld.

Een collectie waar we als Stichting best trots op mogen zijn. De in de achterliggende periode gerestaureerde men-wagens kwamen nu goed uit de verf.

In de schuur stonden de koffiekraam, de pr-wagen en een nostalgische ijskar opgesteld.

Het prachtige landgoed Overduin en de omringende fruitbomen en kastanjebomen in volle bloei zorgden voor een schitterende omlijsting.

Verspreid over de gehele dag kwamen er vele belangstellenden onze collectie in ogenschouw nemen. Trekpaardhouder Wim Duvekot reed met de Walcherse verenwagen, bespannen met z’n trekpaard, vele rondritten met bezoekers over het landgoed Overduin en door het bos. Voor velen een geweldige belevenis in een prachtige, groene omlijsting.

In de boerenschuur waren de gereedschappen en werktuigen te bezichtigen die vroeger op het land werden gebruikt. Dit alles, en de fotoseries, waren van dichtbij te bekijken en daar werd door de bezoekers volop gebruik van gemaakt. We kunnen terugzien op een geslaagde en door het fraaie weer prachtige open dag 2016.

Behoud structurele subsidie provincie

Onze Stichting ontving gedurende een reeks van jaren een subsidie van de provincie van     € 2.500 per jaar. Vanwege de beperkte middelen van de Stichting was en is dit een belangrijke en onmisbare steun in de rug. Hetzelfde geldt voor de zestien andere Zeeuwse vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultureel erfgoed, variërend van streekdrachten, boerderijen, dialect, oude kerken tot de Zeeuwse Taele.

Gedeputeerde Staten opperden begin dit jaar bij de behandeling van de Kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 het idee om de provinciale ondersteuningssubsidies af te schaffen. Ons bestuur heeft hierop een protestbrief aan Provinciale Staten verzonden. Bijna statenbreed verzetten Provinciale Staten zich tegen het schrappen van deze subsidies. Vrijwel alle fracties wezen op het grote belang van wat deze vrijwilligersorganisatie doen voor het behoud van het Zeeuwse eigene en het Zeeuwse erfgoed. Met bijna algemene stemmen werd een amendement van statenlid Jolanda Boerjan (VVD) aangenomen met de strekking om het bestaande beleid voort te zetten. Wel kreeg gedeputeerde De Reu de vrijheid om in de geest van het amendement met de SCEZ en de vrijwilligersorganisaties te overleggen over de mogelijkheid van een effectievere manier van ondersteuning.

Onder leiding van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) hebben daarop (de voorzitters van) alle organisaties een klemmend beroep gedaan op Provinciale Staten om de bestaande subsidies voort te zetten en extra geld beschikbaar te stellen voor een grotere ondersteuning door de SCEZ op het gebied van informatie-uitwisseling, deskundigheidsbevordering, pr en kennisbehoud. De Staten onderschreven unaniem deze gezamenlijke brief. De subsidies worden in elk geval voor 2017 gehandhaafd. In september vindt verder beraad plaats over de wijze waarop de SCEZ de Zeeuwse erfgoedorganisaties effectiever van dienst kan zijn.

Nieuw Europees geld voor plattelandsontwikkeling Zeeland

Op 14 juni jl. werden alle organisaties die enigszins te maken hebben met plattelandsontwikkeling, waaronder onze Stichting, uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de nieuwe Europese geldstroom voor Platteland Ontwikkeling Projecten (het zogenaamde POP3-programma). De bijeenkomst werd geleid door wethouder A. Schenk van de gemeente Borsele.

Het nieuwe Europese geld (circa € 330.000 voor Midden en Noord Zeeland) is bestemd voor de periode 2016 tot en met 2020. Het is bedoeld voor verduurzamen en innoveren van natuur en landschap, sociaal-economische ontwikkeling, vitalisering en werkgelegenheid van het platteland, innovaties op agrarische bedrijven en de leefomgeving van het platteland.

Een breed samengestelde adviesgroep uit allerlei (belangen)organisaties adviseert Gedeputeerde Staten over de aanvragen en dient als ‘oren en ogen’ om initiatieven aan te jagen.

Voorwaarden voor projecten zijn dat ze innovatief, robuust, duurzaam en integraal zijn. Ze moeten samenwerkingsgericht zijn en de leefbaarheid van het platteland versterken. Zo mogelijk moet een project aansluiten op alle thema’s. Een voorwaarde is ook dat een bijdrage uit het Europees geld verdubbeld kan worden met een bedrag via cofinanciering van provincie of gemeenten en er ook zo’n 40% aan eigen middelen van de aanvrager naast gelegd wordt.

Hoewel het voor onze documentaire wel gelukt is een bijdrage uit het Europese geld (POP2) via de provincie te verkrijgen, moet betwijfeld worden of deze nieuwe geldstroom, gelet op de stringente voorwaarden, voor onze Stichting interessant is.

Fotowedstrijd 2016.

U kunt deze foto’s (maximaal twee foto’s per evenement) opsturen naar het speciaal hiervoor aangemaakte e-mailadres t.w. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alle amateurfotografen pak nu uw kans en maak foto’s van prachtige paarden aan het werk.

Evenementen waar we aanwezig zijn als Stichting.

Op 23 juli rijden we met 4 wagens een soort busdienst tijdens de Kunst en Cultuurroute Midden-Walcheren. In de dorpen Gapinge, Grijpskerke, St. Laurens en Serooskerke rijden we een soort busdienst langs de deelnemers. Dit met drie Walcherse Verenwagens en de Thoolse Kapkar.

Van 29 juli tot 31 juli zijn wij aanwezig met de Carrousel bij Jumpin de Weel te Nisse.

Ook vanaf 5 tot 7 augustus. Daarnaast zijn wij op zaterdag 6 augustus aanwezig tijdens de Familiedag waarbij we onze haver proberen te dorsen, ons kunnen tonen in de hoofdring en kinderen van het vliegend tapijt laten genieten enz. enz.

13 en 14 augustus is onze carrousel in Rockanje aan het werk tijdens de Power Horse

Op 20 augustus doen we mee met de Oostkapelse dag waar we ook onze gehuurde boerderij openstellen voor het publiek.

18 sept. Gaan we met onze carrousel naar St. Oedenrode.

24 en 25 sept. Is onze carrousel werkzaam in Halsteren, ook tijdens de Powerhorse competitie.

Boerenlandrit 2016. 28 juli.

Bij de vaststelling van het programma voor onze zomeractiviteiten werd de gedachte geopperd om de geplande route van vorig jaar op de rol te zetten voor dit jaar. Immers vorig jaar viel de Boerenlandrit in het water (letterlijk vanwege zwaar onweer). Deze gedachte vond veel weerklank, zodat wij de geplande route van vorig jaar nu op donderdag 28 juli a.s. hopen te rijden.

Vanuit onze “thuishaven”, het landgoed “Overduin”, willen wij om 09.30 uur vertrekken richting Serooskerke naar de korenmolen “de Graanhalm” in Gapinge. Hier zullen we rusthouden en een versnapering nuttigen. Vervolgens rijden we naar het verzorgingshuis “Sandenburg” nabij het stadje Veere. De bewoners van dit verzorgingshuis kunnen dan historische gerijen en trekpaarden van nabij bekijken, hetgeen ongetwijfeld nostalgische gevoelens zal oproepen. Ook zullen wij in de achtertuin van “Sandenburg” de paarden uitspannen en verzorgen. Gezamenlijk een BBQ gebruiken met een drankje.

Omstreeks 14.00 uur geeft de planning aan om in te spannen en richting Vrouwenpolder te rijden en daarna over de Noorddijk en langs “Oranjezon” naar de “thuishaven” te koersen. Rondom de klok van 17.00 uur hopen wij weer “thuis” te zijn.

De deelname is evenals voorgaande jaren weer zeer goed met 11 aanspanningen van authentieke Zeeuwse gerijen voortgetrokken door trekpaarden. Deze gerijen behoren toe aan onze stichting. Afgelopen winterseizoen zijn een aantal gerijen onderhanden genomen (hersteld/gerestaureerd/geschilderd).

Wij hopen op een mooie dag met droog en aangenaam weer!

Rabo Clubkas Campagne.

We willen alle stemmers op onze stichting van harte danken voor hun steun aan onze stichting.

Mede door uw steun heeft de Rabobank ruim € 300,00 op onze rekening overgemaakt.

Een mooi resultaat waar we erg blij mee zijn.

Vrijwilligersdag

We gaan met bestuur en vaste vrijwilligers op vrijdag 23 september naar Yerseke. Daar bezichtigen we eerst het Oosterscheldemuseum en krijgen we een rondleiding door een mosselbedrijf en uitleg over de werking van de oesterputten.

Daarna gaan we een boottripje doen op het water rondom Yerseke waar we hopelijk wat meer te weten komen van de rol van het water bij het kweken van oesters en mosselen.

Afsluitend een hapje eten in restaurant ’t Hoekje van Yerseke.

Ploegen.

De directeur van de Wilhelminapolder heeft aangegeven dit jaar geen kans te zien om een perceel grond beschikbaar te stellen om de ploegkampioenschappen te kunnen houden.

Daarom is het comité naarstig op zoek naar een perceel waar dit wel kan plaatsvinden.

We organiseren als stichting zelf geen ploegwedstrijd meer. Maar mochten er meer dan zeven trekpaardenhouders zich opgeven om te ploegen op 3 september, als er tenminste een perceel is gevonden, dan kunnen we daar alsnog een wedstrijd van maken.

Beste donateurs,

Via deze nieuwsbrief wil ik ons even voorstellen. Wij zijn de broers Erik (42) en Jacco (29) Schrijver uit ’s-Gravenpolder. Erik is werkzaam als Cartograaf/ res. hydrograaf bij Waterschap Scheldestromen. Jacco werkt als voorman-hovenier bij een hoveniersbedrijf in de buurt.

Sinds eind vorig jaar zijn wij aangesloten bij de Stichting als trekpaardhouders. U hebt ons al wel enige jaren kunnen zien op de oogstdemonstraties, waar we al verschillende jaren meehelpen met Cees Maurice met het laden van de schoven.

Al vanaf 1990 houden wij trekpaarden en inmiddels hebben we er zo’n 25 gehad. Het trekpaardenvirus is begonnen zo´n 26 jaar geleden op een stageplaats van Erik in Gelderland waar een trekpaard te koop stond. Omdat het al een wat ouder paard was hebben we haar na enkele jaren verkocht en hebben we een bruin merrieveulen gekocht. Helaas hebben we die na een jaar moeten verkopen omdat die wat mankeerde. Daarna weer een bruin merrieveulen gekocht en dat is de merrie Avina de Salsa Terra, die we nog steeds in ons bezit hebben en waar we tot op heden nog demonstraties mee doen en veel plezier aan beleven. Ze is inmiddels 17 jaar en heeft haar tiende veulen, het bruine hengstveulen Kobus van ’s-Gravenpolder, aan de voet. Verder hebben we nog de driejarige bruinschimmelmerrie Isa van de Scheepstal, die we aan het beleren zijn en die inmiddels ook regelmatig meeloopt in het tuig, de tweejarige zwarte merrie Joanne van ’s-Gravenpolder, een dochter van Avina en de bruine tweejarige halfzus van Joanne: Jana van de Witte Lely. De beide tweejarige merries zijn we ook aan het beleren en zullen ook regelmatig meegaan tijdens het werken en de demonstraties.

Ieder jaar proberen we ook enkele veulens te fokken. Onze stalnaam is “van ’s-Gravenpolder”

De paarden komen regelmatig in het tuig voor allerhande klusjes en demonstraties, zoals het binnenhalen van het hooi, het slepen van de wei en af en toe wat ploegen of eggen en andere werkzaamheden. Ook voor de wagen worden ze regelmatig ingezet o.a. voor kinderfeestjes, rondritten en verder af en toe voor het vliegend tapijt. Jaarlijks proberen we ook naar keuringen te gaan met enkele paarden.

Kortom een leuke hobby waar we veel plezier aan beleven!

Groet,

Jacco en Erik Schrijver

 

zeeland

rabo


dierenarts

Website: Elloro