Nieuwsbrief 2017-1

Donateursavond 25 november 2016

Ruim honderd belangstellenden bezochten onze donateursavond op 25 november 2016. Voorzitter Joost Adriaanse bedankte de donateurs voor de financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Tevens bedankte hij de sponsors van onze activiteiten.

Zoals gebruikelijk gaf hij een beknopte terugblik op het achterliggende seizoen. Het was een jaar met volop activiteiten. Bijna alle evenementen verliepen goed. De voorjaarswerkzaamheden en de open dag op Overduin verliepen tot tevredenheid. De boerenlandrit met elf gerijen was een groot succes. De oogstdemonstratie in augustus met prachtig weer, 25 trekpaarden en zo’n 1500 bezoekers verliep uitstekend. Ook de najaarswerkzaamheden met twaalf spannen paarden trokken veel publiek op de Zwaakse weel en het perceel te Zoutelande. Ook was de Stichting met de trekpaardhouders actief bij tal van evenementen zoals de Oostkapelse dag en Jumpin’ De Weel.

Onze jaarlijkse vrijwilligersdag was een mooi gebeuren. We bezochten Yerseke met het Oosterscheldemuseum, de oesterputten en een mosselfabriek en genoten van een vaartocht op de Oosterschelde.

Vervolgens noemde de voorzitter een aantal activiteiten waar de Stichting mee bezig is zoals de vervulling van het penningmeesterschap, de restauratie van wagens, gerijen en werktuigen, de verbetering van de website, e.d.

De financiën geven ons zorgen. Gelukkig kon de dreigende bezuiniging op de subsidies voor vrijwilligersorganisaties voorlopig worden afgewend. Alle Zeeuwse vrijwilligersorganisaties op het gebied van het culturele erfgoed hebben nu de handen ineen geslagen. Onze inkomstenbronnen zijn zeer beperkt. De samenwerking met de Stichting Overduin verloopt tot wederzijds genoegen.

Het valt op dat de waardering voor wat we doen toeneemt. Verscheidene bladen zoals Landleven met 100.000 abonnees wijdde een schitterende reportage aan onze stichting. Ook het blad van de Stichting Landschapsverzorging Zeeland gaf ruime aandacht aan het werk van onze stichting. Aan de boerenlandrit gaf Omroep Zeeland ruime aandacht.

Onze website is geheel vernieuwd. Er zijn prachtige fotoseries en filmpjes van onze activiteiten opgenomen. Tenslotte bedankte hij o.m. de trekpaardhouders, onze vrijwillig(st)ers, de dames voor de p.r.

Hierna werden dia’s vertoond over het werk van trekpaardhouder Alex Krijger, die helaas door ziekte verhinderd was z’n toelichting te geven.

Voor en na de pauze gaf ‘Zeeuwse Sien’ op ludieke wijze commentaar op allerlei eigenaardigheden van het Zeeuwse volksleven. De fotowedstrijd leverde als winnaar op onze bekende fotograaf Piet Grim. Een aantal studenten van de University College Roosevelt gaf een presentatie over hoe ze aankijken tegen onze Stichting.

Donateursbijdrage 2017

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage voor het jaar 2017 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek uiteraard niet. De minimumbijdrage is evenals vorige jaren € 14,00. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop u het rekeningnummer van onze stichting ziet vermeld. De meeste mensen maken hun bijdrage toch al over via internetbankieren.  

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Indien u in uw eigen omgeving mensen weet die wellicht warm te maken zijn voor bezoek aan één van deze activiteiten of die ook donateur willen worden, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het belastbare inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting. Dit betekent ook dat wij verplicht zijn al onze activiteiten, financiële gegevens enz. via onze website in de openbaarheid te brengen.

Vandaar dat wij onze jaarrekening 2016 nu ook al kenbaar hebben gemaakt via dit item.

PR. en Communicatie

Zoals u waarschijnlijk al hebt gezien kunt u vanaf begin februari ook filmpjes kijken door aan te klikken “video” via home op onze website. Eerst waren dit er nog maar drie stuks, maar de dames Anna en Rosa van het University College Roosevelt zijn er nu in geslaagd meerdere filmpjes zo beschikbaar te krijgen. We kunnen nu via onze site ons hele scala aan activiteiten zien, wanneer we dat willen.

Ten aanzien van onze vraag of het mogelijk is dat we voortaan de nieuwsbrief alleen via onze site te lezen geven, hebben nog geen tien donateurs gereageerd. Daarom krijgen ook diegenen welke hebben aangegeven de nieuwsbrief alleen via de site te kunnen lezen, deze toch ook nog via de post. Om deze adressen uit te zoeken en weer uit de 400 andere adressen te halen is een bron van fouten, daarom blijven we de nieuwsbrief nog even voor iedereen via de post versturen.

Data voor onze geplande activiteiten voor het jaar 2017.

Zaterdag 8 april s Gravenpolder, Groenewegje

Voorjaarswerkzaamheden zullen ook dit jaar in gemengde vorm te zien zijn. We gaan met de trekpaardenhouders Ko Brooymans, Cees Maurice, Cees Mol en de Gebr’s Schrijver de grond klaar maken voor het poten van aardappelen. Ook het poten zelf willen we deze dag uitvoeren.. Dit met onze eigen twee rijïge pootmachine van het merk Vicon Daar moeten de pootaardappelen nog met de hand in de bakjes worden gelegd. Daarna gaan we de rijen nog aanaarden. Dit zal zijn vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.30 uur aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder, de landbouwgrond welke grenst aan het spoorlijntje Goes- Hoedekenskerke.

Eveneens Zaterdag 8 april. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur ongeveer te Zoutelande.

Wim Duvekot, Eric Leendertse en Ingmar Alewijnse zullen een perceel met eggen bewerken voor het klaarleggen van de grond voor het zaaien van bieten. Dit perceel is gelegen aan de Oostbaan een doodlopende weg dichtbij Boudewijnskerke. Voor het wel of niet doorgaan bij twijfelachtig weer 06-12118767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bij de volgende trekpaardenhouders is het eveneens open dag op 8 april. Bart van der Wekken, Heuvelsweg 3, te Kerkwerve tel: 0111-414771. Sjako de Visser Pekelingseweg 17 te Aagtekerke tel: 0118-581359, Ab Paauwe Weelweg 2 tel: 0118-592678 te Gapinge, Ard Blaas, Westhovenseweg 5 te Oostkapelle tel: 0118-581392, Zij zullen werkzaamheden met trekpaarden uitvoeren op hun eigen bedrijven.

De tijden dat er op de eigen bedrijven gewerkt wordt zijn: 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.

Bij twijfelachtig weer de website van de stichting raadplegen of bellen naar het secretariaat of de te bezoeken trekpaardenhouder.

6 mei 2017 Open dag op onze gehuurde boerderij “Overduin” 11.00 uur tot 15.00 uur.

Overduin” is gelegen aan de Dunoweg 8 te Oostkapelle. Bij voorkeur kunt u onze boerderij bereiken via de achterkant. Dat is de Kon. Emmaweg de weg van Vrouwenpolder naar Oostkapelle. Aan die kant kunt u ook de auto parkeren.

We zullen in ieder geval u de mogelijkheid bieden al onze voertuigen en materialen te bezichtigen die nu alle zijn voorzien van een naambordje met daarop aangegeven de functionaliteit.

Er is koffie en limonade. Gelegenheid om dingen te kopen uit onze PR .wagen waaronder de DVD De Nieuwe Menners, en er is een mogelijkheid een ritje te maken op een van de Walcherse verenwagens of Thoolse kapkar. Ook kunt u nostalgische spulletjes kopen gemaakt van ijzerwaren van oude boerderijattributen.

14 juli en 18 augustus

zijn er de Folkloristische dagen in Middelburg. Alleen op 14 juli zullen we daar aanwezig zijn met trekpaard en onze PR. wagen.

15 juli Folkloristische dag in Yzendyke.

Daar aanwezig met de PR. wagen.

28 juli Boerenlandrit te Zuid-Beveland

Vorig jaar een zeer geslaagde rit op Walcheren. Dit jaar gaan we proberen een rit te maken op Zuid-of Noord-Beveland

We komen in een volgende nieuwsbrief met nadere mededelingen.

Oogstdemo 8-11 augustus, gepland 8 augustus op perceel bij Duinhotel Zoutelande

Als datum is genoemd 8-11 augustus. Dit komt omdat wij onszelf de mogelijkheid willen bieden op meerdere dagen in die week de oogstdemo te houden.

We willen deze dag ons gehele perceel Zeeuwse vlegeltarwe maaien en dorsen. Dat betekent dat we dan de kosten van de in te zetten combine zelf kunnen verdienen. Ook de vergoeding voor kosten perceel en eventueel droogkosten en strovergoeding kunnen dan achterwege blijven.

We kiezen nu in eerste instantie voor 8 augustus, maar mocht dit moeilijk zijn kunnen we die week nog een andere dag prikken, waar we van denken dat die dag het wel doorgang kan vinden. Het geheel zal dan via de media en onze website worden gecommuniceerd.

De exacte invulling voor die dag ziet u in een volgende nieuwsbrief.

Najaarswerkzaamheden Zwaakse Weel en Zoutelande op 15 oktober.

Dit jaar hopen we te kunnen ploegen met een 12 stuks spannen paarden. Dit verdeeld over de Zwaakse Weel en Zoutelande. Misschien dat we Zoutelande in twee sessies ploegen. Vier spannen op 8 oktober en 5 spannen op 15 oktober. We houden u op de hoogte

Ploegen op 2 september.

De datum is vastgesteld. Er is door de directie van de Kon. Wilhelminapolder een perceel toegezegd. Waar dit precies is gesitueerd kon men nog niet aangeven. Wel dat we dit weer organiseren samen met de tractormensen.

Vrijwilligers-dag 2017.

Op 29 september houden we dit jaar onze vrijwilligersdag. Waar die deze keer gehouden wordt is nog niet zeker, we laten dat u in een volgende nieuwsbrief weten.

Donateursavond op 24 november te Heinkenszand.

Op de laatste vrijdag in november gaan we weer onze donateursavond organiseren. We gaan proberen daar weer een leuke invulling aan te geven. Reserveert u nu alvast deze datum in uw agenda. We zullen u graag begroeten op deze avond.

Andere activiteiten die in de planning zijn waarbij wij zijn gevraagd of waarschijnlijk nog worden gevraagd:

17 juni Aanwezig op Twistvliet Vrouwenpolder.

Op die dag zijn we aanwezig met onze carrousel, vliegend tapijt en twee men-wagens voor een familiefeest van de Stichting Snouck Hurgronje

Weelruiters te Nisse.

4, 5, en 6 augustus. Aanwezig met de carrousel op het  paardenconcours van de

Weelruiters te Nisse.                                                                                        

Op zaterdag 5 augustus rijden we daar met twee men-wagens met schoven en vermaken we de kinderen met ons vliegend tapijt en het zitten op onze trekpaarden.

12 augustus. Burghse dag.

We zijn daar aanwezig met onze carrousel.

19 augustus Oostkapelse dag.

Onze bijdrage nog niet helemaal ingevuld.

27 augustus.

Met onze carrousel naar Hoeilaart, België

23/24 september.

Onze carrousel aanwezig op de PowerHorse competitie te Halsteren.

Fotowedstrijd.

Waarschijnlijk gaan we ook dit jaar door met de fotowedstrijd. Ieder die denkt dat de foto gemaakt op een evenement van de stichting mooi genoeg is om mee te dingen met de verkiezing mooiste foto van 2017 wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Stuur deze in, middels ons e-mailadres wat hier extra voor is aangemaakt naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Doet u ook mee aan de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE?

Onze stichting heeft zich aangemeld voor deze campagne! Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland kunnen hieraan meedoen!

De Rabobank stelt € 150.000,-- beschikbaar voor maatschappelijke-en culturele verenigingen/stichtingen. Door middel van een stemming wordt het genoemde bedrag verdeeld over de aangemelde verenigingen/stichtingen. U begrijpt wellicht dat wij hier een graantje van willen meepikken.

Hoe werkt deze campagne?

Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland ontvangen eind maart a.s. van deze Rabobank een persoonlijk schrijven met een unieke stemcode. Met deze unieke code kunnen de leden van deze bank in de stemperiode van 6 april tot en met 18 april 2017 een vijftal stemmen uitbrengen. Per vereniging/stichting mag men maximaal 2 stemmen uitbrengen op de verenigingen/stichtingen die op de samengestelde lijst zijn geplaatst, dus u kunt meerdere verenigingen/stichtingen steunen.

Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, het bedrag wordt in zijn totaliteit uitgekeerd, kan elke stem rond de € 3,-- betekenen.

Door nu op onze stichting (Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland) als leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland uw (2) stem(men)uit te brengen, steunt u onze stichting.

Op www.rabobank.nl/wnbleden Rabobank Clubkas Campagne treft u de deelnemerslijst van de verenigingen/stichtingen aan.

U DOET TOCH OOK MEE AAN DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE !!!

Schilderen van ons materiaal.

Het vakcentrum schilderen in Goes heeft deze winter voor ons de Zuid-Bevelandse men-wagen geschilderd. Dit is betaald d.m.v. een verkregen subsidie van het Maatschappelijk Fonds van de Rabobank Oosterschelde-regio. Hartelijk Dank daarvoor!

Men is nu begonnen aan de restauratie van een Noord-Bevelandse men-wagen. Deze wagen is ons geschonken door de nazaten van onze bekende landbouwvoorman Huib van der Maas. De gemeente Noord-Beveland heeft hiervoor een ruimhartige subsidie verleend.

We hopen dit najaar de gerestaureerde men-wagen ook weer te laten schilderen door het vakcentrum.

        

 

zeeland

rabo


dierenarts

Website: Elloro