Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland

Secretariaat:

Burgemeester Hackstraat 12

4471 BM Wolphaartsdijk

Tel: 0113-581561 mobiel: 06-13249704

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank; Rabobank Oosterschelderegio:

IBAN :NL18 RABO 03205.95.595 BIC nr. RABONL 2U

Web-site: www.trekpaarden.nl

 

Nieuwsbrief 2018-1

Donateursavond 24 november 2017 

Zo’n tachtig belangstellenden bezochten onze 29e donateursavond op 24 november 2017. Voorzitter Joost Adriaanse bedankte de donateurs en sponsors voor de financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Hij memoreerde dat we deze avond een persoon missen die met grote trouw onze donateursavonden bezocht. Onze senior trekpaardhouder Jan de Visser is ons op 30 oktober 2017 op de leeftijd van tachtig jaar plotseling ontvallen. Jan was vanaf de oprichting een van de steunpilaren van de stichting. Hij paarde een grote kennis van het aloude landleven aan een minzaam karakter en een vriendelijke omgang. We zullen hem ook missen als een van onze trouwe vrijwilligers waar we vast op konden rekenen.

Zoals gebruikelijk gaf hij daarna een beknopte terugblik op het achterliggende seizoen. Bijna alle activiteiten verliepen goed. De voorjaarswerkzaamheden en de open dag op Overduin waren zeer geslaagd. De boerenlandrit met elf gerijen was een groot succes met prachtig weer, deze keer in de Zak van Zuid-Beveland. Ook de najaarswerkzaamheden, het rooien van aardappels op ons perceel aan de Zwaakse Weel, verliep tot tevredenheid. Helaas was de oogstdemonstratie in augustus een teleurstelling. Hoewel op een gunstige locatie te Zoutelande was het somber en regende het, waardoor het publiek het liet afweten. Ook staan er nu een aantal historische filmpjes van onze activiteiten en evenementen op de website.

Tenslotte bedankte hij de trekpaardhouders voor de goede samenwerking in het afgelopen seizoen. Er kon steeds in een uitstekende en constructieve sfeer worden samengewerkt. De stichting telt thans zestien trekpaardhouders, waarvan ongeveer de helft tot de jongere krachten gerekend kan worden. Ook onze vaste vrijwilligersploeg werd dank gezegd voor hun onmisbare inzet. Hierna gaf onze trekpaardhouder Alex Krijger een toelichting aan de hand van een diaserie over de activiteiten met z’n trekpaarden het jaar rond. Mevrouw Janneke Jacobsen vertelde vervolgens op boeiende wijze over het werk van de makers van het Paeremes. Haar presentatie werd zeer gewaardeerd. Dit bleek wel  uit de belangstelling voor haar houtsnijwerk tijdens de pauze. De fotowedstrijd leverde ook weer drie gelukkige winnaars op  Daarna vertelde de heer John van den Haver en mevrouw Prins-Serier aan de hand van lichtbeelden over het weer in ere herstellen in een aantal dorpen van travaljes voor het beslaan van de paardenhoeven. We kunnen terugzien op een geslaagde donateursavond.

Even voorstellen ons nieuwe bestuurslid takenpakket PR en communicatie

Graag wil ik mij hier in deze nieuwsbrief voorstellen. Sinds november 2017 ben ik de nieuwe PR-man en hoop het werk over te nemen van Sylvia Maljers. Mijn naam is Frans van der Maas, 54 jaar en getrouwd met Arenda. Ik ben werkzaam in het onderwijs, docent en coach bij een mbo school.

In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig met de natuur en creatieve projecten. Ook heb ik grote interesse in trekpaarden en daar ben ik ook vaak mee bezig. Zo ben ik met allerlei mensen van het werkend trekpaard in contact gekomen eb heb ik graag aan het verzoek voldaan om mij in te zetten voor Het Werkend Trekpaard.

Het is noodzakelijk om de kennis, bewerkingsmethoden en bedrijfsvoering van vroeger tijden door te geven, misschien wel nieuw leven in te blazen in verband met duurzaam leven en mijn inzet zal ook daarin zijn om de jongere generatie te bereiken. Om duidelijk te maken dat werken met paarden, op wat voor een manier dan ook, bij kan dragen aan gezond en duurzaam leven en oude tradities zo gek nog niet zijn.

Het zou fijn zijn om veel informatie, kennis en vragen van u door te krijgen en graag hoor ik uw ideeën en voorstellen om de stichting te promoten. Mijn gegevens: Frans van der Maas, Stroomweg 10, 4382 WX te Vlissingen. 06-45434492, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boomsleepdag in het bos “Eikenoord” te Oostkapelle op zaterdag 3 februari 2018.

We hebben als Stichting dit jaar voor het eerst zelf een boomsleepdag georganiseerd, dit in samenwerking met Staatsbosbeheer en José de Buck.

De trekpaardenhouders Ko Brooymans met een tweespan en Erik Leendertse met een enkelspan zijn deze dag heel druk in de weer geweest. Al vroeg waren de paarden aanwezig met dit frisse weer. Er lagen veel bomen gereed die uit het bos moesten worden gesleept. De mannen van Staatsbosbeheer hadden in die week daarvoor heel wat bomen gezaagd, dus de paarden konden flink aan de slag.

De bomen moesten uit veelal de achterkant van het bos vanuit moeilijke posities worden gesleept tot dichtbij de weg, vanwaar het dan mogelijk was de bomen op een vrachtauto te laden, of aan particulieren te leveren.

De paarden en hun menners hadden er duidelijk zin in. Al snel lagen er heel wat stammen op een stapel bij elkaar. Het was voor een ieder duidelijk dat zowel paarden menners en publiek dit een mooi gebeurtenis vonden. Op onze website www.trekpaarden.nl kunt u in een foto-impressie zien hoe hard er is gewerkt die dag. Mooi dat we als Stichting kunnen bijdragen aan bosbeheer op een milieuvriendelijke wijze. Het was een mooie dag.

Donateursbijdrage 2018

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage voor het jaar 2018 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek uiteraard niet.  De minimumbijdrage is in verband met de explosief gestegen kosten voor portie verhoogd tot            € 15,00. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop u het rekeningnummer van onze stichting ziet vermeld. De meeste mensen maken hun bijdrage toch al over via internetbankieren.  

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Indien u in uw eigen omgeving mensen weet die wellicht warm te maken zijn voor bezoek aan één van deze activiteiten of die ook donateur willen worden, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het belastbare inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting. Dit betekent ook dat wij verplicht zijn al onze activiteiten, financiële gegevens enz. via onze website in de openbaarheid te brengen.

Vandaar dat wij onze jaarrekening 2017 nu ook al kenbaar hebben gemaakt via dit item.

PR en Communicatie

De PR en communicatie is eind vorig jaar opgepakt door ons nieuw benoemde bestuurslid Frans van

der Maas, Frans heeft zichzelf al aan u voorgesteld in een voorafgaand schrijven.

Onze PR wagen zetten we nog alleen in op onze open dagen en bij onze oogstdemonstratie.

We hebben besloten om daar op termijn helemaal mee te stoppen. Dit doen we omdat de kosten de laatste jaren de opbrengsten overstijgen. We willen de nu nog aanwezige artikelen tegen een kleine prijs verkopen en op het moment dat we bijna alles hebben verkocht helemaal stoppen. Dit waren we toch al van plan, maar het ongeluk met de PR wagen na de oogstdemonstratie vorig jaar heeft dit versneld. Het P.R. wagentje is toen in de sloot terecht gekomen en alle inhoud is toen nat geworden. Al onze boeken zijn weggegooid en ook nog wat andere spullen zoals kalenders en kaarten enz. Gelukkig heeft de verzekering de inkoopsprijs van die spullen aan ons uitbetaald. Overigens waren nog wel wat spullen op voorraad zoals kalenders en boekjes over het ringsteken. Deze zijn dan ook nog volop te verkrijgen.

Andere aanpak van onze open dagen.

In samenspraak met onze trekpaardenhouders hebben wij voor dit jaar gekozen voor een clustering van werkzaamheden op eigen grond bij trekpaardenhouders. Naast het te bewerken stuk grond wat we in gebruik hebben van Natuurmonumenten willen we bij de onderstaande adressen in clusters van drie of vier trekpaardenhouders onze open dagen organiseren.

In de eerste plaats is dit voor de trekpaardenhouders wel zo gezellig en is er dan ook de mogelijkheid elkaar te helpen of iets van elkaar te leren.

Ook is het voor de bezoeker denken wij interessanter om meerdere spannen paarden gelijk aan het werk te zien. Dit najaar willen we dat weer proberen met ploegen bijvoorbeeld. Dan misschien wel in andere gevormde clusters.

We hopen dat we hierdoor ook nog wat meer belangstelling kunnen bewerkstelligen.

 Data voor onze geplande activiteiten voor het jaar 2018.

Zaterdag 7 april s Gravenpolder, Groenewegje

Voorjaarswerkzaamheden zullen ook dit jaar in gemengde vorm te zien zijn. We gaan met de trekpaardenhouders Cees Maurice, Cees Mol en de Gebr’s Schrijver de grond klaar maken voor het zaaien van Zeeuwse vlegel zomertarwe. Dit zal zijn vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.30 uur aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder, de landbouwgrond welke grenst aan het spoorlijntje Goes- Hoedekenskerke. 

Eveneens Zaterdag 7april. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur ongeveer te Zoutelande.

Wim Duvekot, Eric Leendertse, Sjako de Visser, Alex Krijger zullen een perceel met eggen bewerken voor het klaarleggen van de grond voor het zaaien van bieten. U kunt het beste rijden naar Boudewijnskerke 52 te Zoutelande. Daar is dan aangegeven waar het perceel precies ligt. Bij twijfelachtig weer 06-12118767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bij Bart van der Wekken Heuvelsweg 3 te Kerkwerve  is het eveneens open dag op 7 april. Ko, Rien en Mark Brooymans zullen daar ook hun werkzaamheden verrichten.  Ab Paauwe doet samen met de heren Ingmar Alewijnse en Ard Blaas voorjaarswerkzaamheden nabij Weelweg 2 te Gapinge.  tel: 0118-592678  

De tijden dat er op de eigen bedrijven gewerkt wordt zijn: 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.

Bij twijfelachtig weer de website van de stichting raadplegen of bellen naar het secretariaat of de te bezoeken trekpaardenhouder.

19 mei 2018 Open dag op onze gehuurde boerderij “Overduin” 11.00 uur tot 15.00 uur.

“Overduin” is gelegen aan de Dunoweg 8 te Oostkapelle. Bij voorkeur kunt u onze boerderij bereiken via de achterkant. Dat is de Kon. Emmaweg  de weg van Vrouwenpolder naar Oostkapelle. Aan die kant kunt u ook de auto parkeren.

We zullen in ieder geval u de mogelijkheid bieden al onze voertuigen en materialen te bezichtigen die nu alle zijn voorzien van een naambordje met daarop aangegeven de functionaliteit.

Er is koffie en limonade. Gelegenheid om dingen te kopen uit onze PR .wagen waaronder de DVD De Nieuwe Menners, en er is een mogelijkheid een ritje te maken op een van de Walcherse verenwagens. Ook kunt u andere materalen kopen en oude boerderijattributen.

12 juli en 16 augustus zijn er de Folkloristische dagen in Middelburg. Alleen op 12 juli zullen we daar aanwezig zijn met trekpaard en onze PR. wagen.

14 juli Folkloristische dag in Ijzendijke.  Wij zijn daar niet meer aanwezig.

26 juli Boerenlandrit op Noord- Beveland

Vorig jaar een zeer geslaagde rit  in Zuid-Beveland. Dit jaar gaan we proberen een rit te maken op Noord-Beveland.

We komen in een volgende nieuwsbrief met nadere mededelingen.

Oogstdemo 14 augustus. Perceel ‘s Gravenpolder. Oogsten eigen zomertarwe.

We willen deze dag ons perceel Zeeuwse vlegeltarwe maaien en dorsen. Dat betekent dat we dan de kosten van de in te zetten combine zelf kunnen verdienen. Ook de vergoeding voor kosten perceel en eventueel droogkosten en strovergoeding kunnen dan achterwege blijven. 

We kiezen nu voor 14 augustus, Dat zou een week eerder gekund hebben maar we hebben dit jaar zomertarwe wat normaliter wat later oogstrijp is dan wintertarwe. Het geheel zal goed via de media en onze website worden gecommuniceerd.

De exacte invulling voor die dag ziet u in een volgende nieuwsbrief.

Najaarswerkzaamheden Zwaakse Weel en bij trekpaardenhouders in cluster thuis op 15 oktober.

Dit jaar hopen we te kunnen ploegen met 12 stuks spannen paarden. Dit verdeeld over de Zwaakse Weel, en in andere te vormen clusters van drie of vier trekpaardenhouders. 

Ploegen op 1 september, misschien 8 september.

De datum is nog niet definitief vastgesteld. Er is door de directie van de Kon. Wilhelminapolder een perceel toegezegd. Waar dit precies is gesitueerd kon men nog niet aangeven. Wel dat we dit weer organiseren samen met de tractormensen.

Vrijwilligers-dag 2017.

Op 28 september houden we dit jaar onze vrijwilligersdag.  Waar die deze keer gehouden wordt is nog niet zeker, we laten dat u in een volgende nieuwsbrief weten.

Donateursavond op 30 november te Heinkenszand.

Op de laatste vrijdag in november gaan we weer onze donateursavond organiseren. We gaan proberen daar weer een leuke invulling aan te geven.  Reserveert u nu alvast deze datum in uw agenda. We zullen u graag begroeten op deze avond.

Andere activiteiten die in de planning zijn waarbij wij zijn gevraagd om medewerking. 

Weelruiters te Nisse.

3,4, en 5 augustus. Aanwezig met de carrousel op het   paardenconcours van de 

Weelruiters te Nisse.                                                                                         

Op zaterdag 4 augustus rijden we daar met twee men-wagens met schoven en vermaken we    

de kinderen met ons vliegend tapijt en het zitten op onze trekpaarden.

11 augustus. Burghse dag.

We zijn daar aanwezig met onze carrousel.

18 augustus Oostkapelse dag.

Onze bijdrage nog niet helemaal ingevuld.

26 augustus.

Met onze carrousel naar Hoeilaart, België

22/23 september.

Onze carrousel aanwezig op de PowerHorse competitie te Halsteren.

30 september. Met de carroussel naar St. Pieters Leeuw.

Deze mensen willen ontzettend graag dat wij met onze carrousel aanwezig zijn op hun evenement midden in een park in St. Pieters Leeuw. Daar vinden deze dag ook keuringen plaats van trekpaarden.

Fotowedstrijd.

Vanwege het feit dat ook op onze laatste donateursavond veel mooie foto’s te zien waren willen we ook daar een vervolg aan geven, en gaan we ook dit jaar door met de fotowedstrijd. Ieder die denkt dat de foto gemaakt op een evenement van de stichting mooi genoeg is om mee te dingen met de verkiezing mooiste foto van 2018, wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Stuur deze in, middels ons e-mailadres wat hier extra voor is aangemaakt naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

 

Doet u ook mee aan de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE?

Onze stichting heeft zich aangemeld voor deze campagne! Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio kunnen hieraan meedoen!

De Rabobank stelt € 150.000,-- beschikbaar voor maatschappelijke-en-culturele verenigingen/stichtingen. Door middel van een stemming wordt het genoemde bedrag verdeeld over de aangemelde verenigingen/stichtingen. U begrijpt wellicht dat wij hier een graantje van willen meepikken. Vorig jaar ontvingen we ruim € 400,00

Hoe werkt deze campagne?

Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio, dus ook Zuid-Beveland,ontvangen eind maart a.s. van deze Rabobank een persoonlijk schrijven met een unieke stemcode. Met deze unieke code kunnen de leden van deze bank in de stemperiode van 6 april tot en met 18 april 2017 een vijftal stemmen uitbrengen. Per vereniging/stichting mag men maximaal 2 stemmen uitbrengen op de verenigingen/stichtingen die op de samengestelde lijst zijn geplaatst, dus u kunt meerdere verenigingen/stichtingen steunen.

Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, het bedrag wordt in zijn totaliteit uitgekeerd, kan elke stem rond de € 3,-- betekenen. Nog geen lid? Doe het nu!  gratis aanmelden.

Door nu op onze stichting (Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland) als leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en Oosterschelderegio uw (2) stem(men)uit te brengen, steunt u onze stichting.

 U DOET TOCH OOK MEE AAN DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE !!!

Onderhouden van ons materiaal.

Het vakcentrum schilderen in Goes heeft deze winter voor ons de Zeeuws-Vlaamse phaeton  geschilderd. Dit is betaald d.m.v. een verkregen gift van het Familiefonds Hurgronje. Hartelijk dank daarvoor! Ook is door dit vakcentrum een Walcherse verenwagen geschilderd en is men nu bezig met het vernieuwen van de linnen kap door Cor Brouwer.

De restaurateur van onze Noord-Bevelandse men-wagen heeft wat veel pech gehad deze periode. Daarom is deze wagen nog niet helemaal gereed. Hij zal dat wel zijn op 26 juli, want dan rijden we met vertegenwoordigers van de gemeente Noord-Beveland en enkele nazaten van onze bekende landbouwvoorman Huib van der Maas door Noord-Beveland met deze wagen.

Chiel Kloosterman heeft deze winter een kortmolen gerestaureerd. We kunnen deze voortaan inzetten bij onze oogstdemonstraties. Verder is hij bezig aan een Zuid-Bevelandse sjees geschonken door Harm Klap uit Waarde. Henk Dierkx is ook ingeschakeld om de moeilijke panelen nieuw na te maken.

Verder is door een groepje klussers de voortrein van een Walcherse verenwagens gereviseerd. Ook is de dit najaar verkregen ijzeren rolblok van dhr J. Buth Dirksland, geschilderd door deze groep. De houten rolblok is weer voorzien van trekbomen. We hopen binnenkort van een deskundige een prijsopgaaf te ontvangen voor een opknapbeurt voor al onze koetsen en wagens welke nodig nog moeten worden opgeknapt. Daarvoor gaan we dan weer bij verschillende fondsen subsidies  aanvragen. We proberen zo al onze spullen in een uitstekende staat te krijgen.

 

           

 

   

Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland

Secretariaat:

Burgemeester Hackstraat 12

4471 BM Wolphaartsdijk

Tel: 0113-581561 mobiel: 06-13249704

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank; Rabobank Oosterschelderegio:

IBAN :NL18 RABO 03205.95.595 BIC nr. RABONL 2U

Web-site: www.trekpaarden.nl

 

Nieuwsbrief 2018-1

Donateursavond 24 november 2017 

Zo’n tachtig belangstellenden bezochten onze 29e donateursavond op 24 november 2017. Voorzitter Joost Adriaanse bedankte de donateurs en sponsors voor de financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Hij memoreerde dat we deze avond een persoon missen die met grote trouw onze donateursavonden bezocht. Onze senior trekpaardhouder Jan de Visser is ons op 30 oktober 2017 op de leeftijd van tachtig jaar plotseling ontvallen. Jan was vanaf de oprichting een van de steunpilaren van de stichting. Hij paarde een grote kennis van het aloude landleven aan een minzaam karakter en een vriendelijke omgang. We zullen hem ook missen als een van onze trouwe vrijwilligers waar we vast op konden rekenen.

Zoals gebruikelijk gaf hij daarna een beknopte terugblik op het achterliggende seizoen. Bijna alle activiteiten verliepen goed. De voorjaarswerkzaamheden en de open dag op Overduin waren zeer geslaagd. De boerenlandrit met elf gerijen was een groot succes met prachtig weer, deze keer in de Zak van Zuid-Beveland. Ook de najaarswerkzaamheden, het rooien van aardappels op ons perceel aan de Zwaakse Weel, verliep tot tevredenheid. Helaas was de oogstdemonstratie in augustus een teleurstelling. Hoewel op een gunstige locatie te Zoutelande was het somber en regende het, waardoor het publiek het liet afweten. Ook staan er nu een aantal historische filmpjes van onze activiteiten en evenementen op de website.

Tenslotte bedankte hij de trekpaardhouders voor de goede samenwerking in het afgelopen seizoen. Er kon steeds in een uitstekende en constructieve sfeer worden samengewerkt. De stichting telt thans zestien trekpaardhouders, waarvan ongeveer de helft tot de jongere krachten gerekend kan worden. Ook onze vaste vrijwilligersploeg werd dank gezegd voor hun onmisbare inzet. Hierna gaf onze trekpaardhouder Alex Krijger een toelichting aan de hand van een diaserie over de activiteiten met z’n trekpaarden het jaar rond. Mevrouw Janneke Jacobsen vertelde vervolgens op boeiende wijze over het werk van de makers van het Paeremes. Haar presentatie werd zeer gewaardeerd. Dit bleek wel  uit de belangstelling voor haar houtsnijwerk tijdens de pauze. De fotowedstrijd leverde ook weer drie gelukkige winnaars op  Daarna vertelde de heer John van den Haver en mevrouw Prins-Serier aan de hand van lichtbeelden over het weer in ere herstellen in een aantal dorpen van travaljes voor het beslaan van de paardenhoeven. We kunnen terugzien op een geslaagde donateursavond.

Even voorstellen ons nieuwe bestuurslid takenpakket PR en communicatie

Graag wil ik mij hier in deze nieuwsbrief voorstellen. Sinds november 2017 ben ik de nieuwe PR-man en hoop het werk over te nemen van Sylvia Maljers. Mijn naam is Frans van der Maas, 54 jaar en getrouwd met Arenda. Ik ben werkzaam in het onderwijs, docent en coach bij een mbo school.

In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig met de natuur en creatieve projecten. Ook heb ik grote interesse in trekpaarden en daar ben ik ook vaak mee bezig. Zo ben ik met allerlei mensen van het werkend trekpaard in contact gekomen eb heb ik graag aan het verzoek voldaan om mij in te zetten voor Het Werkend Trekpaard.

Het is noodzakelijk om de kennis, bewerkingsmethoden en bedrijfsvoering van vroeger tijden door te geven, misschien wel nieuw leven in te blazen in verband met duurzaam leven en mijn inzet zal ook daarin zijn om de jongere generatie te bereiken. Om duidelijk te maken dat werken met paarden, op wat voor een manier dan ook, bij kan dragen aan gezond en duurzaam leven en oude tradities zo gek nog niet zijn.

Het zou fijn zijn om veel informatie, kennis en vragen van u door te krijgen en graag hoor ik uw ideeën en voorstellen om de stichting te promoten. Mijn gegevens: Frans van der Maas, Stroomweg 10, 4382 WX te Vlissingen. 06-45434492, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boomsleepdag in het bos “Eikenoord” te Oostkapelle op zaterdag 3 februari 2018.

We hebben als Stichting dit jaar voor het eerst zelf een boomsleepdag georganiseerd, dit in samenwerking met Staatsbosbeheer en José de Buck.

De trekpaardenhouders Ko Brooymans met een tweespan en Erik Leendertse met een enkelspan zijn deze dag heel druk in de weer geweest. Al vroeg waren de paarden aanwezig met dit frisse weer. Er lagen veel bomen gereed die uit het bos moesten worden gesleept. De mannen van Staatsbosbeheer hadden in die week daarvoor heel wat bomen gezaagd, dus de paarden konden flink aan de slag.

De bomen moesten uit veelal de achterkant van het bos vanuit moeilijke posities worden gesleept tot dichtbij de weg, vanwaar het dan mogelijk was de bomen op een vrachtauto te laden, of aan particulieren te leveren.

De paarden en hun menners hadden er duidelijk zin in. Al snel lagen er heel wat stammen op een stapel bij elkaar. Het was voor een ieder duidelijk dat zowel paarden menners en publiek dit een mooi gebeurtenis vonden. Op onze website www.trekpaarden.nl kunt u in een foto-impressie zien hoe hard er is gewerkt die dag. Mooi dat we als Stichting kunnen bijdragen aan bosbeheer op een milieuvriendelijke wijze. Het was een mooie dag.

Donateursbijdrage 2018

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage voor het jaar 2018 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek uiteraard niet.  De minimumbijdrage is in verband met de explosief gestegen kosten voor portie verhoogd tot            € 15,00. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop u het rekeningnummer van onze stichting ziet vermeld. De meeste mensen maken hun bijdrage toch al over via internetbankieren.  

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Indien u in uw eigen omgeving mensen weet die wellicht warm te maken zijn voor bezoek aan één van deze activiteiten of die ook donateur willen worden, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het belastbare inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting. Dit betekent ook dat wij verplicht zijn al onze activiteiten, financiële gegevens enz. via onze website in de openbaarheid te brengen.

Vandaar dat wij onze jaarrekening 2017 nu ook al kenbaar hebben gemaakt via dit item.

PR en Communicatie

De PR en communicatie is eind vorig jaar opgepakt door ons nieuw benoemde bestuurslid Frans van

der Maas, Frans heeft zichzelf al aan u voorgesteld in een voorafgaand schrijven.

Onze PR wagen zetten we nog alleen in op onze open dagen en bij onze oogstdemonstratie.

We hebben besloten om daar op termijn helemaal mee te stoppen. Dit doen we omdat de kosten de laatste jaren de opbrengsten overstijgen. We willen de nu nog aanwezige artikelen tegen een kleine prijs verkopen en op het moment dat we bijna alles hebben verkocht helemaal stoppen. Dit waren we toch al van plan, maar het ongeluk met de PR wagen na de oogstdemonstratie vorig jaar heeft dit versneld. Het P.R. wagentje is toen in de sloot terecht gekomen en alle inhoud is toen nat geworden. Al onze boeken zijn weggegooid en ook nog wat andere spullen zoals kalenders en kaarten enz. Gelukkig heeft de verzekering de inkoopsprijs van die spullen aan ons uitbetaald. Overigens waren nog wel wat spullen op voorraad zoals kalenders en boekjes over het ringsteken. Deze zijn dan ook nog volop te verkrijgen.

Andere aanpak van onze open dagen.

In samenspraak met onze trekpaardenhouders hebben wij voor dit jaar gekozen voor een clustering van werkzaamheden op eigen grond bij trekpaardenhouders. Naast het te bewerken stuk grond wat we in gebruik hebben van Natuurmonumenten willen we bij de onderstaande adressen in clusters van drie of vier trekpaardenhouders onze open dagen organiseren.

In de eerste plaats is dit voor de trekpaardenhouders wel zo gezellig en is er dan ook de mogelijkheid elkaar te helpen of iets van elkaar te leren.

Ook is het voor de bezoeker denken wij interessanter om meerdere spannen paarden gelijk aan het werk te zien. Dit najaar willen we dat weer proberen met ploegen bijvoorbeeld. Dan misschien wel in andere gevormde clusters.

We hopen dat we hierdoor ook nog wat meer belangstelling kunnen bewerkstelligen.

 Data voor onze geplande activiteiten voor het jaar 2018.

Zaterdag 7 april s Gravenpolder, Groenewegje

Voorjaarswerkzaamheden zullen ook dit jaar in gemengde vorm te zien zijn. We gaan met de trekpaardenhouders Cees Maurice, Cees Mol en de Gebr’s Schrijver de grond klaar maken voor het zaaien van Zeeuwse vlegel zomertarwe. Dit zal zijn vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.30 uur aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder, de landbouwgrond welke grenst aan het spoorlijntje Goes- Hoedekenskerke. 

Eveneens Zaterdag 7april. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur ongeveer te Zoutelande.

Wim Duvekot, Eric Leendertse, Sjako de Visser, Alex Krijger zullen een perceel met eggen bewerken voor het klaarleggen van de grond voor het zaaien van bieten. U kunt het beste rijden naar Boudewijnskerke 52 te Zoutelande. Daar is dan aangegeven waar het perceel precies ligt. Bij twijfelachtig weer 06-12118767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bij Bart van der Wekken Heuvelsweg 3 te Kerkwerve  is het eveneens open dag op 7 april. Ko, Rien en Mark Brooymans zullen daar ook hun werkzaamheden verrichten.  Ab Paauwe doet samen met de heren Ingmar Alewijnse en Ard Blaas voorjaarswerkzaamheden nabij Weelweg 2 te Gapinge.  tel: 0118-592678  

De tijden dat er op de eigen bedrijven gewerkt wordt zijn: 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.

Bij twijfelachtig weer de website van de stichting raadplegen of bellen naar het secretariaat of de te bezoeken trekpaardenhouder.

19 mei 2018 Open dag op onze gehuurde boerderij “Overduin” 11.00 uur tot 15.00 uur.

“Overduin” is gelegen aan de Dunoweg 8 te Oostkapelle. Bij voorkeur kunt u onze boerderij bereiken via de achterkant. Dat is de Kon. Emmaweg  de weg van Vrouwenpolder naar Oostkapelle. Aan die kant kunt u ook de auto parkeren.

We zullen in ieder geval u de mogelijkheid bieden al onze voertuigen en materialen te bezichtigen die nu alle zijn voorzien van een naambordje met daarop aangegeven de functionaliteit.

Er is koffie en limonade. Gelegenheid om dingen te kopen uit onze PR .wagen waaronder de DVD De Nieuwe Menners, en er is een mogelijkheid een ritje te maken op een van de Walcherse verenwagens. Ook kunt u andere materalen kopen en oude boerderijattributen.

12 juli en 16 augustus zijn er de Folkloristische dagen in Middelburg. Alleen op 12 juli zullen we daar aanwezig zijn met trekpaard en onze PR. wagen.

14 juli Folkloristische dag in Ijzendijke.  Wij zijn daar niet meer aanwezig.

26 juli Boerenlandrit op Noord- Beveland

Vorig jaar een zeer geslaagde rit  in Zuid-Beveland. Dit jaar gaan we proberen een rit te maken op Noord-Beveland.

We komen in een volgende nieuwsbrief met nadere mededelingen.

Oogstdemo 14 augustus. Perceel ‘s Gravenpolder. Oogsten eigen zomertarwe.

We willen deze dag ons perceel Zeeuwse vlegeltarwe maaien en dorsen. Dat betekent dat we dan de kosten van de in te zetten combine zelf kunnen verdienen. Ook de vergoeding voor kosten perceel en eventueel droogkosten en strovergoeding kunnen dan achterwege blijven. 

We kiezen nu voor 14 augustus, Dat zou een week eerder gekund hebben maar we hebben dit jaar zomertarwe wat normaliter wat later oogstrijp is dan wintertarwe. Het geheel zal goed via de media en onze website worden gecommuniceerd.

De exacte invulling voor die dag ziet u in een volgende nieuwsbrief.

Najaarswerkzaamheden Zwaakse Weel en bij trekpaardenhouders in cluster thuis op 15 oktober.

Dit jaar hopen we te kunnen ploegen met 12 stuks spannen paarden. Dit verdeeld over de Zwaakse Weel, en in andere te vormen clusters van drie of vier trekpaardenhouders. 

Ploegen op 1 september, misschien 8 september.

De datum is nog niet definitief vastgesteld. Er is door de directie van de Kon. Wilhelminapolder een perceel toegezegd. Waar dit precies is gesitueerd kon men nog niet aangeven. Wel dat we dit weer organiseren samen met de tractormensen.

Vrijwilligers-dag 2017.

Op 28 september houden we dit jaar onze vrijwilligersdag.  Waar die deze keer gehouden wordt is nog niet zeker, we laten dat u in een volgende nieuwsbrief weten.

Donateursavond op 30 november te Heinkenszand.

Op de laatste vrijdag in november gaan we weer onze donateursavond organiseren. We gaan proberen daar weer een leuke invulling aan te geven.  Reserveert u nu alvast deze datum in uw agenda. We zullen u graag begroeten op deze avond.

Andere activiteiten die in de planning zijn waarbij wij zijn gevraagd om medewerking. 

Weelruiters te Nisse.

3,4, en 5 augustus. Aanwezig met de carrousel op het   paardenconcours van de 

Weelruiters te Nisse.                                                                                         

Op zaterdag 4 augustus rijden we daar met twee men-wagens met schoven en vermaken we    

de kinderen met ons vliegend tapijt en het zitten op onze trekpaarden.

11 augustus. Burghse dag.

We zijn daar aanwezig met onze carrousel.

18 augustus Oostkapelse dag.

Onze bijdrage nog niet helemaal ingevuld.

26 augustus.

Met onze carrousel naar Hoeilaart, België

22/23 september.

Onze carrousel aanwezig op de PowerHorse competitie te Halsteren.

30 september. Met de carroussel naar St. Pieters Leeuw.

Deze mensen willen ontzettend graag dat wij met onze carrousel aanwezig zijn op hun evenement midden in een park in St. Pieters Leeuw. Daar vinden deze dag ook keuringen plaats van trekpaarden.

Fotowedstrijd.

Vanwege het feit dat ook op onze laatste donateursavond veel mooie foto’s te zien waren willen we ook daar een vervolg aan geven, en gaan we ook dit jaar door met de fotowedstrijd. Ieder die denkt dat de foto gemaakt op een evenement van de stichting mooi genoeg is om mee te dingen met de verkiezing mooiste foto van 2018, wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Stuur deze in, middels ons e-mailadres wat hier extra voor is aangemaakt naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

 

Doet u ook mee aan de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE?

Onze stichting heeft zich aangemeld voor deze campagne! Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio kunnen hieraan meedoen!

De Rabobank stelt € 150.000,-- beschikbaar voor maatschappelijke-en-culturele verenigingen/stichtingen. Door middel van een stemming wordt het genoemde bedrag verdeeld over de aangemelde verenigingen/stichtingen. U begrijpt wellicht dat wij hier een graantje van willen meepikken. Vorig jaar ontvingen we ruim € 400,00

Hoe werkt deze campagne?

Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio, dus ook Zuid-Beveland,ontvangen eind maart a.s. van deze Rabobank een persoonlijk schrijven met een unieke stemcode. Met deze unieke code kunnen de leden van deze bank in de stemperiode van 6 april tot en met 18 april 2017 een vijftal stemmen uitbrengen. Per vereniging/stichting mag men maximaal 2 stemmen uitbrengen op de verenigingen/stichtingen die op de samengestelde lijst zijn geplaatst, dus u kunt meerdere verenigingen/stichtingen steunen.

Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, het bedrag wordt in zijn totaliteit uitgekeerd, kan elke stem rond de € 3,-- betekenen. Nog geen lid? Doe het nu!  gratis aanmelden.

Door nu op onze stichting (Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland) als leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en Oosterschelderegio uw (2) stem(men)uit te brengen, steunt u onze stichting.

 U DOET TOCH OOK MEE AAN DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE !!!

Onderhouden van ons materiaal.

Het vakcentrum schilderen in Goes heeft deze winter voor ons de Zeeuws-Vlaamse phaeton  geschilderd. Dit is betaald d.m.v. een verkregen gift van het Familiefonds Hurgronje. Hartelijk dank daarvoor! Ook is door dit vakcentrum een Walcherse verenwagen geschilderd en is men nu bezig met het vernieuwen van de linnen kap door Cor Brouwer.

De restaurateur van onze Noord-Bevelandse men-wagen heeft wat veel pech gehad deze periode. Daarom is deze wagen nog niet helemaal gereed. Hij zal dat wel zijn op 26 juli, want dan rijden we met vertegenwoordigers van de gemeente Noord-Beveland en enkele nazaten van onze bekende landbouwvoorman Huib van der Maas door Noord-Beveland met deze wagen.

Chiel Kloosterman heeft deze winter een kortmolen gerestaureerd. We kunnen deze voortaan inzetten bij onze oogstdemonstraties. Verder is hij bezig aan een Zuid-Bevelandse sjees geschonken door Harm Klap uit Waarde. Henk Dierkx is ook ingeschakeld om de moeilijke panelen nieuw na te maken.

Verder is door een groepje klussers de voortrein van een Walcherse verenwagens gereviseerd. Ook is de dit najaar verkregen ijzeren rolblok van dhr J. Buth Dirksland, geschilderd door deze groep. De houten rolblok is weer voorzien van trekbomen. We hopen binnenkort van een deskundige een prijsopgaaf te ontvangen voor een opknapbeurt voor al onze koetsen en wagens welke nodig nog moeten worden opgeknapt. Daarvoor gaan we dan weer bij verschillende fondsen subsidies  aanvragen. We proberen zo al onze spullen in een uitstekende staat te krijgen.

 

           

 

   

Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland

Secretariaat:

Burgemeester Hackstraat 12

4471 BM Wolphaartsdijk

Tel: 0113-581561 mobiel: 06-13249704

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank; Rabobank Oosterschelderegio:

IBAN :NL18 RABO 03205.95.595 BIC nr. RABONL 2U

Web-site: www.trekpaarden.nl

 

Nieuwsbrief 2018-1

Donateursavond 24 november 2017 

Zo’n tachtig belangstellenden bezochten onze 29e donateursavond op 24 november 2017. Voorzitter Joost Adriaanse bedankte de donateurs en sponsors voor de financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Hij memoreerde dat we deze avond een persoon missen die met grote trouw onze donateursavonden bezocht. Onze senior trekpaardhouder Jan de Visser is ons op 30 oktober 2017 op de leeftijd van tachtig jaar plotseling ontvallen. Jan was vanaf de oprichting een van de steunpilaren van de stichting. Hij paarde een grote kennis van het aloude landleven aan een minzaam karakter en een vriendelijke omgang. We zullen hem ook missen als een van onze trouwe vrijwilligers waar we vast op konden rekenen.

Zoals gebruikelijk gaf hij daarna een beknopte terugblik op het achterliggende seizoen. Bijna alle activiteiten verliepen goed. De voorjaarswerkzaamheden en de open dag op Overduin waren zeer geslaagd. De boerenlandrit met elf gerijen was een groot succes met prachtig weer, deze keer in de Zak van Zuid-Beveland. Ook de najaarswerkzaamheden, het rooien van aardappels op ons perceel aan de Zwaakse Weel, verliep tot tevredenheid. Helaas was de oogstdemonstratie in augustus een teleurstelling. Hoewel op een gunstige locatie te Zoutelande was het somber en regende het, waardoor het publiek het liet afweten. Ook staan er nu een aantal historische filmpjes van onze activiteiten en evenementen op de website.

Tenslotte bedankte hij de trekpaardhouders voor de goede samenwerking in het afgelopen seizoen. Er kon steeds in een uitstekende en constructieve sfeer worden samengewerkt. De stichting telt thans zestien trekpaardhouders, waarvan ongeveer de helft tot de jongere krachten gerekend kan worden. Ook onze vaste vrijwilligersploeg werd dank gezegd voor hun onmisbare inzet. Hierna gaf onze trekpaardhouder Alex Krijger een toelichting aan de hand van een diaserie over de activiteiten met z’n trekpaarden het jaar rond. Mevrouw Janneke Jacobsen vertelde vervolgens op boeiende wijze over het werk van de makers van het Paeremes. Haar presentatie werd zeer gewaardeerd. Dit bleek wel  uit de belangstelling voor haar houtsnijwerk tijdens de pauze. De fotowedstrijd leverde ook weer drie gelukkige winnaars op  Daarna vertelde de heer John van den Haver en mevrouw Prins-Serier aan de hand van lichtbeelden over het weer in ere herstellen in een aantal dorpen van travaljes voor het beslaan van de paardenhoeven. We kunnen terugzien op een geslaagde donateursavond.

Even voorstellen ons nieuwe bestuurslid takenpakket PR en communicatie

Graag wil ik mij hier in deze nieuwsbrief voorstellen. Sinds november 2017 ben ik de nieuwe PR-man en hoop het werk over te nemen van Sylvia Maljers. Mijn naam is Frans van der Maas, 54 jaar en getrouwd met Arenda. Ik ben werkzaam in het onderwijs, docent en coach bij een mbo school.

In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig met de natuur en creatieve projecten. Ook heb ik grote interesse in trekpaarden en daar ben ik ook vaak mee bezig. Zo ben ik met allerlei mensen van het werkend trekpaard in contact gekomen eb heb ik graag aan het verzoek voldaan om mij in te zetten voor Het Werkend Trekpaard.

Het is noodzakelijk om de kennis, bewerkingsmethoden en bedrijfsvoering van vroeger tijden door te geven, misschien wel nieuw leven in te blazen in verband met duurzaam leven en mijn inzet zal ook daarin zijn om de jongere generatie te bereiken. Om duidelijk te maken dat werken met paarden, op wat voor een manier dan ook, bij kan dragen aan gezond en duurzaam leven en oude tradities zo gek nog niet zijn.

Het zou fijn zijn om veel informatie, kennis en vragen van u door te krijgen en graag hoor ik uw ideeën en voorstellen om de stichting te promoten. Mijn gegevens: Frans van der Maas, Stroomweg 10, 4382 WX te Vlissingen. 06-45434492, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boomsleepdag in het bos “Eikenoord” te Oostkapelle op zaterdag 3 februari 2018.

We hebben als Stichting dit jaar voor het eerst zelf een boomsleepdag georganiseerd, dit in samenwerking met Staatsbosbeheer en José de Buck.

De trekpaardenhouders Ko Brooymans met een tweespan en Erik Leendertse met een enkelspan zijn deze dag heel druk in de weer geweest. Al vroeg waren de paarden aanwezig met dit frisse weer. Er lagen veel bomen gereed die uit het bos moesten worden gesleept. De mannen van Staatsbosbeheer hadden in die week daarvoor heel wat bomen gezaagd, dus de paarden konden flink aan de slag.

De bomen moesten uit veelal de achterkant van het bos vanuit moeilijke posities worden gesleept tot dichtbij de weg, vanwaar het dan mogelijk was de bomen op een vrachtauto te laden, of aan particulieren te leveren.

De paarden en hun menners hadden er duidelijk zin in. Al snel lagen er heel wat stammen op een stapel bij elkaar. Het was voor een ieder duidelijk dat zowel paarden menners en publiek dit een mooi gebeurtenis vonden. Op onze website www.trekpaarden.nl kunt u in een foto-impressie zien hoe hard er is gewerkt die dag. Mooi dat we als Stichting kunnen bijdragen aan bosbeheer op een milieuvriendelijke wijze. Het was een mooie dag.

Donateursbijdrage 2018

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage voor het jaar 2018 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek uiteraard niet.  De minimumbijdrage is in verband met de explosief gestegen kosten voor portie verhoogd tot            € 15,00. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop u het rekeningnummer van onze stichting ziet vermeld. De meeste mensen maken hun bijdrage toch al over via internetbankieren.  

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Indien u in uw eigen omgeving mensen weet die wellicht warm te maken zijn voor bezoek aan één van deze activiteiten of die ook donateur willen worden, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het belastbare inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting. Dit betekent ook dat wij verplicht zijn al onze activiteiten, financiële gegevens enz. via onze website in de openbaarheid te brengen.

Vandaar dat wij onze jaarrekening 2017 nu ook al kenbaar hebben gemaakt via dit item.

PR en Communicatie

De PR en communicatie is eind vorig jaar opgepakt door ons nieuw benoemde bestuurslid Frans van

der Maas, Frans heeft zichzelf al aan u voorgesteld in een voorafgaand schrijven.

Onze PR wagen zetten we nog alleen in op onze open dagen en bij onze oogstdemonstratie.

We hebben besloten om daar op termijn helemaal mee te stoppen. Dit doen we omdat de kosten de laatste jaren de opbrengsten overstijgen. We willen de nu nog aanwezige artikelen tegen een kleine prijs verkopen en op het moment dat we bijna alles hebben verkocht helemaal stoppen. Dit waren we toch al van plan, maar het ongeluk met de PR wagen na de oogstdemonstratie vorig jaar heeft dit versneld. Het P.R. wagentje is toen in de sloot terecht gekomen en alle inhoud is toen nat geworden. Al onze boeken zijn weggegooid en ook nog wat andere spullen zoals kalenders en kaarten enz. Gelukkig heeft de verzekering de inkoopsprijs van die spullen aan ons uitbetaald. Overigens waren nog wel wat spullen op voorraad zoals kalenders en boekjes over het ringsteken. Deze zijn dan ook nog volop te verkrijgen.

Andere aanpak van onze open dagen.

In samenspraak met onze trekpaardenhouders hebben wij voor dit jaar gekozen voor een clustering van werkzaamheden op eigen grond bij trekpaardenhouders. Naast het te bewerken stuk grond wat we in gebruik hebben van Natuurmonumenten willen we bij de onderstaande adressen in clusters van drie of vier trekpaardenhouders onze open dagen organiseren.

In de eerste plaats is dit voor de trekpaardenhouders wel zo gezellig en is er dan ook de mogelijkheid elkaar te helpen of iets van elkaar te leren.

Ook is het voor de bezoeker denken wij interessanter om meerdere spannen paarden gelijk aan het werk te zien. Dit najaar willen we dat weer proberen met ploegen bijvoorbeeld. Dan misschien wel in andere gevormde clusters.

We hopen dat we hierdoor ook nog wat meer belangstelling kunnen bewerkstelligen.

 Data voor onze geplande activiteiten voor het jaar 2018.

Zaterdag 7 april s Gravenpolder, Groenewegje

Voorjaarswerkzaamheden zullen ook dit jaar in gemengde vorm te zien zijn. We gaan met de trekpaardenhouders Cees Maurice, Cees Mol en de Gebr’s Schrijver de grond klaar maken voor het zaaien van Zeeuwse vlegel zomertarwe. Dit zal zijn vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.30 uur aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder, de landbouwgrond welke grenst aan het spoorlijntje Goes- Hoedekenskerke. 

Eveneens Zaterdag 7april. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur ongeveer te Zoutelande.

Wim Duvekot, Eric Leendertse, Sjako de Visser, Alex Krijger zullen een perceel met eggen bewerken voor het klaarleggen van de grond voor het zaaien van bieten. U kunt het beste rijden naar Boudewijnskerke 52 te Zoutelande. Daar is dan aangegeven waar het perceel precies ligt. Bij twijfelachtig weer 06-12118767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bij Bart van der Wekken Heuvelsweg 3 te Kerkwerve  is het eveneens open dag op 7 april. Ko, Rien en Mark Brooymans zullen daar ook hun werkzaamheden verrichten.  Ab Paauwe doet samen met de heren Ingmar Alewijnse en Ard Blaas voorjaarswerkzaamheden nabij Weelweg 2 te Gapinge.  tel: 0118-592678  

De tijden dat er op de eigen bedrijven gewerkt wordt zijn: 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.

Bij twijfelachtig weer de website van de stichting raadplegen of bellen naar het secretariaat of de te bezoeken trekpaardenhouder.

19 mei 2018 Open dag op onze gehuurde boerderij “Overduin” 11.00 uur tot 15.00 uur.

“Overduin” is gelegen aan de Dunoweg 8 te Oostkapelle. Bij voorkeur kunt u onze boerderij bereiken via de achterkant. Dat is de Kon. Emmaweg  de weg van Vrouwenpolder naar Oostkapelle. Aan die kant kunt u ook de auto parkeren.

We zullen in ieder geval u de mogelijkheid bieden al onze voertuigen en materialen te bezichtigen die nu alle zijn voorzien van een naambordje met daarop aangegeven de functionaliteit.

Er is koffie en limonade. Gelegenheid om dingen te kopen uit onze PR .wagen waaronder de DVD De Nieuwe Menners, en er is een mogelijkheid een ritje te maken op een van de Walcherse verenwagens. Ook kunt u andere materalen kopen en oude boerderijattributen.

12 juli en 16 augustus zijn er de Folkloristische dagen in Middelburg. Alleen op 12 juli zullen we daar aanwezig zijn met trekpaard en onze PR. wagen.

14 juli Folkloristische dag in Ijzendijke.  Wij zijn daar niet meer aanwezig.

26 juli Boerenlandrit op Noord- Beveland

Vorig jaar een zeer geslaagde rit  in Zuid-Beveland. Dit jaar gaan we proberen een rit te maken op Noord-Beveland.

We komen in een volgende nieuwsbrief met nadere mededelingen.

Oogstdemo 14 augustus. Perceel ‘s Gravenpolder. Oogsten eigen zomertarwe.

We willen deze dag ons perceel Zeeuwse vlegeltarwe maaien en dorsen. Dat betekent dat we dan de kosten van de in te zetten combine zelf kunnen verdienen. Ook de vergoeding voor kosten perceel en eventueel droogkosten en strovergoeding kunnen dan achterwege blijven. 

We kiezen nu voor 14 augustus, Dat zou een week eerder gekund hebben maar we hebben dit jaar zomertarwe wat normaliter wat later oogstrijp is dan wintertarwe. Het geheel zal goed via de media en onze website worden gecommuniceerd.

De exacte invulling voor die dag ziet u in een volgende nieuwsbrief.

Najaarswerkzaamheden Zwaakse Weel en bij trekpaardenhouders in cluster thuis op 15 oktober.

Dit jaar hopen we te kunnen ploegen met 12 stuks spannen paarden. Dit verdeeld over de Zwaakse Weel, en in andere te vormen clusters van drie of vier trekpaardenhouders. 

Ploegen op 1 september, misschien 8 september.

De datum is nog niet definitief vastgesteld. Er is door de directie van de Kon. Wilhelminapolder een perceel toegezegd. Waar dit precies is gesitueerd kon men nog niet aangeven. Wel dat we dit weer organiseren samen met de tractormensen.

Vrijwilligers-dag 2017.

Op 28 september houden we dit jaar onze vrijwilligersdag.  Waar die deze keer gehouden wordt is nog niet zeker, we laten dat u in een volgende nieuwsbrief weten.

Donateursavond op 30 november te Heinkenszand.

Op de laatste vrijdag in november gaan we weer onze donateursavond organiseren. We gaan proberen daar weer een leuke invulling aan te geven.  Reserveert u nu alvast deze datum in uw agenda. We zullen u graag begroeten op deze avond.

Andere activiteiten die in de planning zijn waarbij wij zijn gevraagd om medewerking. 

Weelruiters te Nisse.

3,4, en 5 augustus. Aanwezig met de carrousel op het   paardenconcours van de 

Weelruiters te Nisse.                                                                                         

Op zaterdag 4 augustus rijden we daar met twee men-wagens met schoven en vermaken we    

de kinderen met ons vliegend tapijt en het zitten op onze trekpaarden.

11 augustus. Burghse dag.

We zijn daar aanwezig met onze carrousel.

18 augustus Oostkapelse dag.

Onze bijdrage nog niet helemaal ingevuld.

26 augustus.

Met onze carrousel naar Hoeilaart, België

22/23 september.

Onze carrousel aanwezig op de PowerHorse competitie te Halsteren.

30 september. Met de carroussel naar St. Pieters Leeuw.

Deze mensen willen ontzettend graag dat wij met onze carrousel aanwezig zijn op hun evenement midden in een park in St. Pieters Leeuw. Daar vinden deze dag ook keuringen plaats van trekpaarden.

Fotowedstrijd.

Vanwege het feit dat ook op onze laatste donateursavond veel mooie foto’s te zien waren willen we ook daar een vervolg aan geven, en gaan we ook dit jaar door met de fotowedstrijd. Ieder die denkt dat de foto gemaakt op een evenement van de stichting mooi genoeg is om mee te dingen met de verkiezing mooiste foto van 2018, wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Stuur deze in, middels ons e-mailadres wat hier extra voor is aangemaakt naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

 

Doet u ook mee aan de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE?

Onze stichting heeft zich aangemeld voor deze campagne! Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio kunnen hieraan meedoen!

De Rabobank stelt € 150.000,-- beschikbaar voor maatschappelijke-en-culturele verenigingen/stichtingen. Door middel van een stemming wordt het genoemde bedrag verdeeld over de aangemelde verenigingen/stichtingen. U begrijpt wellicht dat wij hier een graantje van willen meepikken. Vorig jaar ontvingen we ruim € 400,00

Hoe werkt deze campagne?

Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio, dus ook Zuid-Beveland,ontvangen eind maart a.s. van deze Rabobank een persoonlijk schrijven met een unieke stemcode. Met deze unieke code kunnen de leden van deze bank in de stemperiode van 6 april tot en met 18 april 2017 een vijftal stemmen uitbrengen. Per vereniging/stichting mag men maximaal 2 stemmen uitbrengen op de verenigingen/stichtingen die op de samengestelde lijst zijn geplaatst, dus u kunt meerdere verenigingen/stichtingen steunen.

Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, het bedrag wordt in zijn totaliteit uitgekeerd, kan elke stem rond de € 3,-- betekenen. Nog geen lid? Doe het nu!  gratis aanmelden.

Door nu op onze stichting (Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland) als leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en Oosterschelderegio uw (2) stem(men)uit te brengen, steunt u onze stichting.

 U DOET TOCH OOK MEE AAN DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE !!!

Onderhouden van ons materiaal.

Het vakcentrum schilderen in Goes heeft deze winter voor ons de Zeeuws-Vlaamse phaeton  geschilderd. Dit is betaald d.m.v. een verkregen gift van het Familiefonds Hurgronje. Hartelijk dank daarvoor! Ook is door dit vakcentrum een Walcherse verenwagen geschilderd en is men nu bezig met het vernieuwen van de linnen kap door Cor Brouwer.

De restaurateur van onze Noord-Bevelandse men-wagen heeft wat veel pech gehad deze periode. Daarom is deze wagen nog niet helemaal gereed. Hij zal dat wel zijn op 26 juli, want dan rijden we met vertegenwoordigers van de gemeente Noord-Beveland en enkele nazaten van onze bekende landbouwvoorman Huib van der Maas door Noord-Beveland met deze wagen.

Chiel Kloosterman heeft deze winter een kortmolen gerestaureerd. We kunnen deze voortaan inzetten bij onze oogstdemonstraties. Verder is hij bezig aan een Zuid-Bevelandse sjees geschonken door Harm Klap uit Waarde. Henk Dierkx is ook ingeschakeld om de moeilijke panelen nieuw na te maken.

Verder is door een groepje klussers de voortrein van een Walcherse verenwagens gereviseerd. Ook is de dit najaar verkregen ijzeren rolblok van dhr J. Buth Dirksland, geschilderd door deze groep. De houten rolblok is weer voorzien van trekbomen. We hopen binnenkort van een deskundige een prijsopgaaf te ontvangen voor een opknapbeurt voor al onze koetsen en wagens welke nodig nog moeten worden opgeknapt. Daarvoor gaan we dan weer bij verschillende fondsen subsidies  aanvragen. We proberen zo al onze spullen in een uitstekende staat te krijgen.

 

           

 

   

Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland

Secretariaat:

Burgemeester Hackstraat 12

4471 BM Wolphaartsdijk

Tel: 0113-581561 mobiel: 06-13249704

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank; Rabobank Oosterschelderegio:

IBAN :NL18 RABO 03205.95.595 BIC nr. RABONL 2U

Web-site: www.trekpaarden.nl

 

Nieuwsbrief 2018-1

Donateursavond 24 november 2017 

Zo’n tachtig belangstellenden bezochten onze 29e donateursavond op 24 november 2017. Voorzitter Joost Adriaanse bedankte de donateurs en sponsors voor de financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Hij memoreerde dat we deze avond een persoon missen die met grote trouw onze donateursavonden bezocht. Onze senior trekpaardhouder Jan de Visser is ons op 30 oktober 2017 op de leeftijd van tachtig jaar plotseling ontvallen. Jan was vanaf de oprichting een van de steunpilaren van de stichting. Hij paarde een grote kennis van het aloude landleven aan een minzaam karakter en een vriendelijke omgang. We zullen hem ook missen als een van onze trouwe vrijwilligers waar we vast op konden rekenen.

Zoals gebruikelijk gaf hij daarna een beknopte terugblik op het achterliggende seizoen. Bijna alle activiteiten verliepen goed. De voorjaarswerkzaamheden en de open dag op Overduin waren zeer geslaagd. De boerenlandrit met elf gerijen was een groot succes met prachtig weer, deze keer in de Zak van Zuid-Beveland. Ook de najaarswerkzaamheden, het rooien van aardappels op ons perceel aan de Zwaakse Weel, verliep tot tevredenheid. Helaas was de oogstdemonstratie in augustus een teleurstelling. Hoewel op een gunstige locatie te Zoutelande was het somber en regende het, waardoor het publiek het liet afweten. Ook staan er nu een aantal historische filmpjes van onze activiteiten en evenementen op de website.

Tenslotte bedankte hij de trekpaardhouders voor de goede samenwerking in het afgelopen seizoen. Er kon steeds in een uitstekende en constructieve sfeer worden samengewerkt. De stichting telt thans zestien trekpaardhouders, waarvan ongeveer de helft tot de jongere krachten gerekend kan worden. Ook onze vaste vrijwilligersploeg werd dank gezegd voor hun onmisbare inzet. Hierna gaf onze trekpaardhouder Alex Krijger een toelichting aan de hand van een diaserie over de activiteiten met z’n trekpaarden het jaar rond. Mevrouw Janneke Jacobsen vertelde vervolgens op boeiende wijze over het werk van de makers van het Paeremes. Haar presentatie werd zeer gewaardeerd. Dit bleek wel  uit de belangstelling voor haar houtsnijwerk tijdens de pauze. De fotowedstrijd leverde ook weer drie gelukkige winnaars op  Daarna vertelde de heer John van den Haver en mevrouw Prins-Serier aan de hand van lichtbeelden over het weer in ere herstellen in een aantal dorpen van travaljes voor het beslaan van de paardenhoeven. We kunnen terugzien op een geslaagde donateursavond.

Even voorstellen ons nieuwe bestuurslid takenpakket PR en communicatie

Graag wil ik mij hier in deze nieuwsbrief voorstellen. Sinds november 2017 ben ik de nieuwe PR-man en hoop het werk over te nemen van Sylvia Maljers. Mijn naam is Frans van der Maas, 54 jaar en getrouwd met Arenda. Ik ben werkzaam in het onderwijs, docent en coach bij een mbo school.

In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig met de natuur en creatieve projecten. Ook heb ik grote interesse in trekpaarden en daar ben ik ook vaak mee bezig. Zo ben ik met allerlei mensen van het werkend trekpaard in contact gekomen eb heb ik graag aan het verzoek voldaan om mij in te zetten voor Het Werkend Trekpaard.

Het is noodzakelijk om de kennis, bewerkingsmethoden en bedrijfsvoering van vroeger tijden door te geven, misschien wel nieuw leven in te blazen in verband met duurzaam leven en mijn inzet zal ook daarin zijn om de jongere generatie te bereiken. Om duidelijk te maken dat werken met paarden, op wat voor een manier dan ook, bij kan dragen aan gezond en duurzaam leven en oude tradities zo gek nog niet zijn.

Het zou fijn zijn om veel informatie, kennis en vragen van u door te krijgen en graag hoor ik uw ideeën en voorstellen om de stichting te promoten. Mijn gegevens: Frans van der Maas, Stroomweg 10, 4382 WX te Vlissingen. 06-45434492, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boomsleepdag in het bos “Eikenoord” te Oostkapelle op zaterdag 3 februari 2018.

We hebben als Stichting dit jaar voor het eerst zelf een boomsleepdag georganiseerd, dit in samenwerking met Staatsbosbeheer en José de Buck.

De trekpaardenhouders Ko Brooymans met een tweespan en Erik Leendertse met een enkelspan zijn deze dag heel druk in de weer geweest. Al vroeg waren de paarden aanwezig met dit frisse weer. Er lagen veel bomen gereed die uit het bos moesten worden gesleept. De mannen van Staatsbosbeheer hadden in die week daarvoor heel wat bomen gezaagd, dus de paarden konden flink aan de slag.

De bomen moesten uit veelal de achterkant van het bos vanuit moeilijke posities worden gesleept tot dichtbij de weg, vanwaar het dan mogelijk was de bomen op een vrachtauto te laden, of aan particulieren te leveren.

De paarden en hun menners hadden er duidelijk zin in. Al snel lagen er heel wat stammen op een stapel bij elkaar. Het was voor een ieder duidelijk dat zowel paarden menners en publiek dit een mooi gebeurtenis vonden. Op onze website www.trekpaarden.nl kunt u in een foto-impressie zien hoe hard er is gewerkt die dag. Mooi dat we als Stichting kunnen bijdragen aan bosbeheer op een milieuvriendelijke wijze. Het was een mooie dag.

Donateursbijdrage 2018

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage voor het jaar 2018 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek uiteraard niet.  De minimumbijdrage is in verband met de explosief gestegen kosten voor portie verhoogd tot            € 15,00. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop u het rekeningnummer van onze stichting ziet vermeld. De meeste mensen maken hun bijdrage toch al over via internetbankieren.  

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Indien u in uw eigen omgeving mensen weet die wellicht warm te maken zijn voor bezoek aan één van deze activiteiten of die ook donateur willen worden, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het belastbare inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting. Dit betekent ook dat wij verplicht zijn al onze activiteiten, financiële gegevens enz. via onze website in de openbaarheid te brengen.

Vandaar dat wij onze jaarrekening 2017 nu ook al kenbaar hebben gemaakt via dit item.

PR en Communicatie

De PR en communicatie is eind vorig jaar opgepakt door ons nieuw benoemde bestuurslid Frans van

der Maas, Frans heeft zichzelf al aan u voorgesteld in een voorafgaand schrijven.

Onze PR wagen zetten we nog alleen in op onze open dagen en bij onze oogstdemonstratie.

We hebben besloten om daar op termijn helemaal mee te stoppen. Dit doen we omdat de kosten de laatste jaren de opbrengsten overstijgen. We willen de nu nog aanwezige artikelen tegen een kleine prijs verkopen en op het moment dat we bijna alles hebben verkocht helemaal stoppen. Dit waren we toch al van plan, maar het ongeluk met de PR wagen na de oogstdemonstratie vorig jaar heeft dit versneld. Het P.R. wagentje is toen in de sloot terecht gekomen en alle inhoud is toen nat geworden. Al onze boeken zijn weggegooid en ook nog wat andere spullen zoals kalenders en kaarten enz. Gelukkig heeft de verzekering de inkoopsprijs van die spullen aan ons uitbetaald. Overigens waren nog wel wat spullen op voorraad zoals kalenders en boekjes over het ringsteken. Deze zijn dan ook nog volop te verkrijgen.

Andere aanpak van onze open dagen.

In samenspraak met onze trekpaardenhouders hebben wij voor dit jaar gekozen voor een clustering van werkzaamheden op eigen grond bij trekpaardenhouders. Naast het te bewerken stuk grond wat we in gebruik hebben van Natuurmonumenten willen we bij de onderstaande adressen in clusters van drie of vier trekpaardenhouders onze open dagen organiseren.

In de eerste plaats is dit voor de trekpaardenhouders wel zo gezellig en is er dan ook de mogelijkheid elkaar te helpen of iets van elkaar te leren.

Ook is het voor de bezoeker denken wij interessanter om meerdere spannen paarden gelijk aan het werk te zien. Dit najaar willen we dat weer proberen met ploegen bijvoorbeeld. Dan misschien wel in andere gevormde clusters.

We hopen dat we hierdoor ook nog wat meer belangstelling kunnen bewerkstelligen.

 Data voor onze geplande activiteiten voor het jaar 2018.

Zaterdag 7 april s Gravenpolder, Groenewegje

Voorjaarswerkzaamheden zullen ook dit jaar in gemengde vorm te zien zijn. We gaan met de trekpaardenhouders Cees Maurice, Cees Mol en de Gebr’s Schrijver de grond klaar maken voor het zaaien van Zeeuwse vlegel zomertarwe. Dit zal zijn vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.30 uur aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder, de landbouwgrond welke grenst aan het spoorlijntje Goes- Hoedekenskerke. 

Eveneens Zaterdag 7april. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur ongeveer te Zoutelande.

Wim Duvekot, Eric Leendertse, Sjako de Visser, Alex Krijger zullen een perceel met eggen bewerken voor het klaarleggen van de grond voor het zaaien van bieten. U kunt het beste rijden naar Boudewijnskerke 52 te Zoutelande. Daar is dan aangegeven waar het perceel precies ligt. Bij twijfelachtig weer 06-12118767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bij Bart van der Wekken Heuvelsweg 3 te Kerkwerve  is het eveneens open dag op 7 april. Ko, Rien en Mark Brooymans zullen daar ook hun werkzaamheden verrichten.  Ab Paauwe doet samen met de heren Ingmar Alewijnse en Ard Blaas voorjaarswerkzaamheden nabij Weelweg 2 te Gapinge.  tel: 0118-592678  

De tijden dat er op de eigen bedrijven gewerkt wordt zijn: 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.

Bij twijfelachtig weer de website van de stichting raadplegen of bellen naar het secretariaat of de te bezoeken trekpaardenhouder.

19 mei 2018 Open dag op onze gehuurde boerderij “Overduin” 11.00 uur tot 15.00 uur.

“Overduin” is gelegen aan de Dunoweg 8 te Oostkapelle. Bij voorkeur kunt u onze boerderij bereiken via de achterkant. Dat is de Kon. Emmaweg  de weg van Vrouwenpolder naar Oostkapelle. Aan die kant kunt u ook de auto parkeren.

We zullen in ieder geval u de mogelijkheid bieden al onze voertuigen en materialen te bezichtigen die nu alle zijn voorzien van een naambordje met daarop aangegeven de functionaliteit.

Er is koffie en limonade. Gelegenheid om dingen te kopen uit onze PR .wagen waaronder de DVD De Nieuwe Menners, en er is een mogelijkheid een ritje te maken op een van de Walcherse verenwagens. Ook kunt u andere materalen kopen en oude boerderijattributen.

12 juli en 16 augustus zijn er de Folkloristische dagen in Middelburg. Alleen op 12 juli zullen we daar aanwezig zijn met trekpaard en onze PR. wagen.

14 juli Folkloristische dag in Ijzendijke.  Wij zijn daar niet meer aanwezig.

26 juli Boerenlandrit op Noord- Beveland

Vorig jaar een zeer geslaagde rit  in Zuid-Beveland. Dit jaar gaan we proberen een rit te maken op Noord-Beveland.

We komen in een volgende nieuwsbrief met nadere mededelingen.

Oogstdemo 14 augustus. Perceel ‘s Gravenpolder. Oogsten eigen zomertarwe.

We willen deze dag ons perceel Zeeuwse vlegeltarwe maaien en dorsen. Dat betekent dat we dan de kosten van de in te zetten combine zelf kunnen verdienen. Ook de vergoeding voor kosten perceel en eventueel droogkosten en strovergoeding kunnen dan achterwege blijven. 

We kiezen nu voor 14 augustus, Dat zou een week eerder gekund hebben maar we hebben dit jaar zomertarwe wat normaliter wat later oogstrijp is dan wintertarwe. Het geheel zal goed via de media en onze website worden gecommuniceerd.

De exacte invulling voor die dag ziet u in een volgende nieuwsbrief.

Najaarswerkzaamheden Zwaakse Weel en bij trekpaardenhouders in cluster thuis op 15 oktober.

Dit jaar hopen we te kunnen ploegen met 12 stuks spannen paarden. Dit verdeeld over de Zwaakse Weel, en in andere te vormen clusters van drie of vier trekpaardenhouders. 

Ploegen op 1 september, misschien 8 september.

De datum is nog niet definitief vastgesteld. Er is door de directie van de Kon. Wilhelminapolder een perceel toegezegd. Waar dit precies is gesitueerd kon men nog niet aangeven. Wel dat we dit weer organiseren samen met de tractormensen.

Vrijwilligers-dag 2017.

Op 28 september houden we dit jaar onze vrijwilligersdag.  Waar die deze keer gehouden wordt is nog niet zeker, we laten dat u in een volgende nieuwsbrief weten.

Donateursavond op 30 november te Heinkenszand.

Op de laatste vrijdag in november gaan we weer onze donateursavond organiseren. We gaan proberen daar weer een leuke invulling aan te geven.  Reserveert u nu alvast deze datum in uw agenda. We zullen u graag begroeten op deze avond.

Andere activiteiten die in de planning zijn waarbij wij zijn gevraagd om medewerking. 

Weelruiters te Nisse.

3,4, en 5 augustus. Aanwezig met de carrousel op het   paardenconcours van de 

Weelruiters te Nisse.                                                                                         

Op zaterdag 4 augustus rijden we daar met twee men-wagens met schoven en vermaken we    

de kinderen met ons vliegend tapijt en het zitten op onze trekpaarden.

11 augustus. Burghse dag.

We zijn daar aanwezig met onze carrousel.

18 augustus Oostkapelse dag.

Onze bijdrage nog niet helemaal ingevuld.

26 augustus.

Met onze carrousel naar Hoeilaart, België

22/23 september.

Onze carrousel aanwezig op de PowerHorse competitie te Halsteren.

30 september. Met de carroussel naar St. Pieters Leeuw.

Deze mensen willen ontzettend graag dat wij met onze carrousel aanwezig zijn op hun evenement midden in een park in St. Pieters Leeuw. Daar vinden deze dag ook keuringen plaats van trekpaarden.

Fotowedstrijd.

Vanwege het feit dat ook op onze laatste donateursavond veel mooie foto’s te zien waren willen we ook daar een vervolg aan geven, en gaan we ook dit jaar door met de fotowedstrijd. Ieder die denkt dat de foto gemaakt op een evenement van de stichting mooi genoeg is om mee te dingen met de verkiezing mooiste foto van 2018, wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Stuur deze in, middels ons e-mailadres wat hier extra voor is aangemaakt naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

 

Doet u ook mee aan de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE?

Onze stichting heeft zich aangemeld voor deze campagne! Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio kunnen hieraan meedoen!

De Rabobank stelt € 150.000,-- beschikbaar voor maatschappelijke-en-culturele verenigingen/stichtingen. Door middel van een stemming wordt het genoemde bedrag verdeeld over de aangemelde verenigingen/stichtingen. U begrijpt wellicht dat wij hier een graantje van willen meepikken. Vorig jaar ontvingen we ruim € 400,00

Hoe werkt deze campagne?

Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio, dus ook Zuid-Beveland,ontvangen eind maart a.s. van deze Rabobank een persoonlijk schrijven met een unieke stemcode. Met deze unieke code kunnen de leden van deze bank in de stemperiode van 6 april tot en met 18 april 2017 een vijftal stemmen uitbrengen. Per vereniging/stichting mag men maximaal 2 stemmen uitbrengen op de verenigingen/stichtingen die op de samengestelde lijst zijn geplaatst, dus u kunt meerdere verenigingen/stichtingen steunen.

Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, het bedrag wordt in zijn totaliteit uitgekeerd, kan elke stem rond de € 3,-- betekenen. Nog geen lid? Doe het nu!  gratis aanmelden.

Door nu op onze stichting (Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland) als leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en Oosterschelderegio uw (2) stem(men)uit te brengen, steunt u onze stichting.

 U DOET TOCH OOK MEE AAN DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE !!!

Onderhouden van ons materiaal.

Het vakcentrum schilderen in Goes heeft deze winter voor ons de Zeeuws-Vlaamse phaeton  geschilderd. Dit is betaald d.m.v. een verkregen gift van het Familiefonds Hurgronje. Hartelijk dank daarvoor! Ook is door dit vakcentrum een Walcherse verenwagen geschilderd en is men nu bezig met het vernieuwen van de linnen kap door Cor Brouwer.

De restaurateur van onze Noord-Bevelandse men-wagen heeft wat veel pech gehad deze periode. Daarom is deze wagen nog niet helemaal gereed. Hij zal dat wel zijn op 26 juli, want dan rijden we met vertegenwoordigers van de gemeente Noord-Beveland en enkele nazaten van onze bekende landbouwvoorman Huib van der Maas door Noord-Beveland met deze wagen.

Chiel Kloosterman heeft deze winter een kortmolen gerestaureerd. We kunnen deze voortaan inzetten bij onze oogstdemonstraties. Verder is hij bezig aan een Zuid-Bevelandse sjees geschonken door Harm Klap uit Waarde. Henk Dierkx is ook ingeschakeld om de moeilijke panelen nieuw na te maken.

Verder is door een groepje klussers de voortrein van een Walcherse verenwagens gereviseerd. Ook is de dit najaar verkregen ijzeren rolblok van dhr J. Buth Dirksland, geschilderd door deze groep. De houten rolblok is weer voorzien van trekbomen. We hopen binnenkort van een deskundige een prijsopgaaf te ontvangen voor een opknapbeurt voor al onze koetsen en wagens welke nodig nog moeten worden opgeknapt. Daarvoor gaan we dan weer bij verschillende fondsen subsidies  aanvragen. We proberen zo al onze spullen in een uitstekende staat te krijgen.

 

           

 

   

Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland

Secretariaat:

Burgemeester Hackstraat 12

4471 BM Wolphaartsdijk

Tel: 0113-581561 mobiel: 06-13249704

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank; Rabobank Oosterschelderegio:

IBAN :NL18 RABO 03205.95.595 BIC nr. RABONL 2U

Web-site: www.trekpaarden.nl

 

Nieuwsbrief 2018-1

Donateursavond 24 november 2017 

Zo’n tachtig belangstellenden bezochten onze 29e donateursavond op 24 november 2017. Voorzitter Joost Adriaanse bedankte de donateurs en sponsors voor de financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Hij memoreerde dat we deze avond een persoon missen die met grote trouw onze donateursavonden bezocht. Onze senior trekpaardhouder Jan de Visser is ons op 30 oktober 2017 op de leeftijd van tachtig jaar plotseling ontvallen. Jan was vanaf de oprichting een van de steunpilaren van de stichting. Hij paarde een grote kennis van het aloude landleven aan een minzaam karakter en een vriendelijke omgang. We zullen hem ook missen als een van onze trouwe vrijwilligers waar we vast op konden rekenen.

Zoals gebruikelijk gaf hij daarna een beknopte terugblik op het achterliggende seizoen. Bijna alle activiteiten verliepen goed. De voorjaarswerkzaamheden en de open dag op Overduin waren zeer geslaagd. De boerenlandrit met elf gerijen was een groot succes met prachtig weer, deze keer in de Zak van Zuid-Beveland. Ook de najaarswerkzaamheden, het rooien van aardappels op ons perceel aan de Zwaakse Weel, verliep tot tevredenheid. Helaas was de oogstdemonstratie in augustus een teleurstelling. Hoewel op een gunstige locatie te Zoutelande was het somber en regende het, waardoor het publiek het liet afweten. Ook staan er nu een aantal historische filmpjes van onze activiteiten en evenementen op de website.

Tenslotte bedankte hij de trekpaardhouders voor de goede samenwerking in het afgelopen seizoen. Er kon steeds in een uitstekende en constructieve sfeer worden samengewerkt. De stichting telt thans zestien trekpaardhouders, waarvan ongeveer de helft tot de jongere krachten gerekend kan worden. Ook onze vaste vrijwilligersploeg werd dank gezegd voor hun onmisbare inzet. Hierna gaf onze trekpaardhouder Alex Krijger een toelichting aan de hand van een diaserie over de activiteiten met z’n trekpaarden het jaar rond. Mevrouw Janneke Jacobsen vertelde vervolgens op boeiende wijze over het werk van de makers van het Paeremes. Haar presentatie werd zeer gewaardeerd. Dit bleek wel  uit de belangstelling voor haar houtsnijwerk tijdens de pauze. De fotowedstrijd leverde ook weer drie gelukkige winnaars op  Daarna vertelde de heer John van den Haver en mevrouw Prins-Serier aan de hand van lichtbeelden over het weer in ere herstellen in een aantal dorpen van travaljes voor het beslaan van de paardenhoeven. We kunnen terugzien op een geslaagde donateursavond.

Even voorstellen ons nieuwe bestuurslid takenpakket PR en communicatie

Graag wil ik mij hier in deze nieuwsbrief voorstellen. Sinds november 2017 ben ik de nieuwe PR-man en hoop het werk over te nemen van Sylvia Maljers. Mijn naam is Frans van der Maas, 54 jaar en getrouwd met Arenda. Ik ben werkzaam in het onderwijs, docent en coach bij een mbo school.

In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig met de natuur en creatieve projecten. Ook heb ik grote interesse in trekpaarden en daar ben ik ook vaak mee bezig. Zo ben ik met allerlei mensen van het werkend trekpaard in contact gekomen eb heb ik graag aan het verzoek voldaan om mij in te zetten voor Het Werkend Trekpaard.

Het is noodzakelijk om de kennis, bewerkingsmethoden en bedrijfsvoering van vroeger tijden door te geven, misschien wel nieuw leven in te blazen in verband met duurzaam leven en mijn inzet zal ook daarin zijn om de jongere generatie te bereiken. Om duidelijk te maken dat werken met paarden, op wat voor een manier dan ook, bij kan dragen aan gezond en duurzaam leven en oude tradities zo gek nog niet zijn.

Het zou fijn zijn om veel informatie, kennis en vragen van u door te krijgen en graag hoor ik uw ideeën en voorstellen om de stichting te promoten. Mijn gegevens: Frans van der Maas, Stroomweg 10, 4382 WX te Vlissingen. 06-45434492, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boomsleepdag in het bos “Eikenoord” te Oostkapelle op zaterdag 3 februari 2018.

We hebben als Stichting dit jaar voor het eerst zelf een boomsleepdag georganiseerd, dit in samenwerking met Staatsbosbeheer en José de Buck.

De trekpaardenhouders Ko Brooymans met een tweespan en Erik Leendertse met een enkelspan zijn deze dag heel druk in de weer geweest. Al vroeg waren de paarden aanwezig met dit frisse weer. Er lagen veel bomen gereed die uit het bos moesten worden gesleept. De mannen van Staatsbosbeheer hadden in die week daarvoor heel wat bomen gezaagd, dus de paarden konden flink aan de slag.

De bomen moesten uit veelal de achterkant van het bos vanuit moeilijke posities worden gesleept tot dichtbij de weg, vanwaar het dan mogelijk was de bomen op een vrachtauto te laden, of aan particulieren te leveren.

De paarden en hun menners hadden er duidelijk zin in. Al snel lagen er heel wat stammen op een stapel bij elkaar. Het was voor een ieder duidelijk dat zowel paarden menners en publiek dit een mooi gebeurtenis vonden. Op onze website www.trekpaarden.nl kunt u in een foto-impressie zien hoe hard er is gewerkt die dag. Mooi dat we als Stichting kunnen bijdragen aan bosbeheer op een milieuvriendelijke wijze. Het was een mooie dag.

Donateursbijdrage 2018

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage voor het jaar 2018 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek uiteraard niet.  De minimumbijdrage is in verband met de explosief gestegen kosten voor portie verhoogd tot            € 15,00. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop u het rekeningnummer van onze stichting ziet vermeld. De meeste mensen maken hun bijdrage toch al over via internetbankieren.  

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Indien u in uw eigen omgeving mensen weet die wellicht warm te maken zijn voor bezoek aan één van deze activiteiten of die ook donateur willen worden, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het belastbare inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting. Dit betekent ook dat wij verplicht zijn al onze activiteiten, financiële gegevens enz. via onze website in de openbaarheid te brengen.

Vandaar dat wij onze jaarrekening 2017 nu ook al kenbaar hebben gemaakt via dit item.

PR en Communicatie

De PR en communicatie is eind vorig jaar opgepakt door ons nieuw benoemde bestuurslid Frans van

der Maas, Frans heeft zichzelf al aan u voorgesteld in een voorafgaand schrijven.

Onze PR wagen zetten we nog alleen in op onze open dagen en bij onze oogstdemonstratie.

We hebben besloten om daar op termijn helemaal mee te stoppen. Dit doen we omdat de kosten de laatste jaren de opbrengsten overstijgen. We willen de nu nog aanwezige artikelen tegen een kleine prijs verkopen en op het moment dat we bijna alles hebben verkocht helemaal stoppen. Dit waren we toch al van plan, maar het ongeluk met de PR wagen na de oogstdemonstratie vorig jaar heeft dit versneld. Het P.R. wagentje is toen in de sloot terecht gekomen en alle inhoud is toen nat geworden. Al onze boeken zijn weggegooid en ook nog wat andere spullen zoals kalenders en kaarten enz. Gelukkig heeft de verzekering de inkoopsprijs van die spullen aan ons uitbetaald. Overigens waren nog wel wat spullen op voorraad zoals kalenders en boekjes over het ringsteken. Deze zijn dan ook nog volop te verkrijgen.

Andere aanpak van onze open dagen.

In samenspraak met onze trekpaardenhouders hebben wij voor dit jaar gekozen voor een clustering van werkzaamheden op eigen grond bij trekpaardenhouders. Naast het te bewerken stuk grond wat we in gebruik hebben van Natuurmonumenten willen we bij de onderstaande adressen in clusters van drie of vier trekpaardenhouders onze open dagen organiseren.

In de eerste plaats is dit voor de trekpaardenhouders wel zo gezellig en is er dan ook de mogelijkheid elkaar te helpen of iets van elkaar te leren.

Ook is het voor de bezoeker denken wij interessanter om meerdere spannen paarden gelijk aan het werk te zien. Dit najaar willen we dat weer proberen met ploegen bijvoorbeeld. Dan misschien wel in andere gevormde clusters.

We hopen dat we hierdoor ook nog wat meer belangstelling kunnen bewerkstelligen.

 Data voor onze geplande activiteiten voor het jaar 2018.

Zaterdag 7 april s Gravenpolder, Groenewegje

Voorjaarswerkzaamheden zullen ook dit jaar in gemengde vorm te zien zijn. We gaan met de trekpaardenhouders Cees Maurice, Cees Mol en de Gebr’s Schrijver de grond klaar maken voor het zaaien van Zeeuwse vlegel zomertarwe. Dit zal zijn vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.30 uur aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder, de landbouwgrond welke grenst aan het spoorlijntje Goes- Hoedekenskerke. 

Eveneens Zaterdag 7april. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur ongeveer te Zoutelande.

Wim Duvekot, Eric Leendertse, Sjako de Visser, Alex Krijger zullen een perceel met eggen bewerken voor het klaarleggen van de grond voor het zaaien van bieten. U kunt het beste rijden naar Boudewijnskerke 52 te Zoutelande. Daar is dan aangegeven waar het perceel precies ligt. Bij twijfelachtig weer 06-12118767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bij Bart van der Wekken Heuvelsweg 3 te Kerkwerve  is het eveneens open dag op 7 april. Ko, Rien en Mark Brooymans zullen daar ook hun werkzaamheden verrichten.  Ab Paauwe doet samen met de heren Ingmar Alewijnse en Ard Blaas voorjaarswerkzaamheden nabij Weelweg 2 te Gapinge.  tel: 0118-592678  

De tijden dat er op de eigen bedrijven gewerkt wordt zijn: 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.

Bij twijfelachtig weer de website van de stichting raadplegen of bellen naar het secretariaat of de te bezoeken trekpaardenhouder.

19 mei 2018 Open dag op onze gehuurde boerderij “Overduin” 11.00 uur tot 15.00 uur.

“Overduin” is gelegen aan de Dunoweg 8 te Oostkapelle. Bij voorkeur kunt u onze boerderij bereiken via de achterkant. Dat is de Kon. Emmaweg  de weg van Vrouwenpolder naar Oostkapelle. Aan die kant kunt u ook de auto parkeren.

We zullen in ieder geval u de mogelijkheid bieden al onze voertuigen en materialen te bezichtigen die nu alle zijn voorzien van een naambordje met daarop aangegeven de functionaliteit.

Er is koffie en limonade. Gelegenheid om dingen te kopen uit onze PR .wagen waaronder de DVD De Nieuwe Menners, en er is een mogelijkheid een ritje te maken op een van de Walcherse verenwagens. Ook kunt u andere materalen kopen en oude boerderijattributen.

12 juli en 16 augustus zijn er de Folkloristische dagen in Middelburg. Alleen op 12 juli zullen we daar aanwezig zijn met trekpaard en onze PR. wagen.

14 juli Folkloristische dag in Ijzendijke.  Wij zijn daar niet meer aanwezig.

26 juli Boerenlandrit op Noord- Beveland

Vorig jaar een zeer geslaagde rit  in Zuid-Beveland. Dit jaar gaan we proberen een rit te maken op Noord-Beveland.

We komen in een volgende nieuwsbrief met nadere mededelingen.

Oogstdemo 14 augustus. Perceel ‘s Gravenpolder. Oogsten eigen zomertarwe.

We willen deze dag ons perceel Zeeuwse vlegeltarwe maaien en dorsen. Dat betekent dat we dan de kosten van de in te zetten combine zelf kunnen verdienen. Ook de vergoeding voor kosten perceel en eventueel droogkosten en strovergoeding kunnen dan achterwege blijven. 

We kiezen nu voor 14 augustus, Dat zou een week eerder gekund hebben maar we hebben dit jaar zomertarwe wat normaliter wat later oogstrijp is dan wintertarwe. Het geheel zal goed via de media en onze website worden gecommuniceerd.

De exacte invulling voor die dag ziet u in een volgende nieuwsbrief.

Najaarswerkzaamheden Zwaakse Weel en bij trekpaardenhouders in cluster thuis op 15 oktober.

Dit jaar hopen we te kunnen ploegen met 12 stuks spannen paarden. Dit verdeeld over de Zwaakse Weel, en in andere te vormen clusters van drie of vier trekpaardenhouders. 

Ploegen op 1 september, misschien 8 september.

De datum is nog niet definitief vastgesteld. Er is door de directie van de Kon. Wilhelminapolder een perceel toegezegd. Waar dit precies is gesitueerd kon men nog niet aangeven. Wel dat we dit weer organiseren samen met de tractormensen.

Vrijwilligers-dag 2017.

Op 28 september houden we dit jaar onze vrijwilligersdag.  Waar die deze keer gehouden wordt is nog niet zeker, we laten dat u in een volgende nieuwsbrief weten.

Donateursavond op 30 november te Heinkenszand.

Op de laatste vrijdag in november gaan we weer onze donateursavond organiseren. We gaan proberen daar weer een leuke invulling aan te geven.  Reserveert u nu alvast deze datum in uw agenda. We zullen u graag begroeten op deze avond.

Andere activiteiten die in de planning zijn waarbij wij zijn gevraagd om medewerking. 

Weelruiters te Nisse.

3,4, en 5 augustus. Aanwezig met de carrousel op het   paardenconcours van de 

Weelruiters te Nisse.                                                                                         

Op zaterdag 4 augustus rijden we daar met twee men-wagens met schoven en vermaken we    

de kinderen met ons vliegend tapijt en het zitten op onze trekpaarden.

11 augustus. Burghse dag.

We zijn daar aanwezig met onze carrousel.

18 augustus Oostkapelse dag.

Onze bijdrage nog niet helemaal ingevuld.

26 augustus.

Met onze carrousel naar Hoeilaart, België

22/23 september.

Onze carrousel aanwezig op de PowerHorse competitie te Halsteren.

30 september. Met de carroussel naar St. Pieters Leeuw.

Deze mensen willen ontzettend graag dat wij met onze carrousel aanwezig zijn op hun evenement midden in een park in St. Pieters Leeuw. Daar vinden deze dag ook keuringen plaats van trekpaarden.

Fotowedstrijd.

Vanwege het feit dat ook op onze laatste donateursavond veel mooie foto’s te zien waren willen we ook daar een vervolg aan geven, en gaan we ook dit jaar door met de fotowedstrijd. Ieder die denkt dat de foto gemaakt op een evenement van de stichting mooi genoeg is om mee te dingen met de verkiezing mooiste foto van 2018, wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Stuur deze in, middels ons e-mailadres wat hier extra voor is aangemaakt naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

 

Doet u ook mee aan de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE?

Onze stichting heeft zich aangemeld voor deze campagne! Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio kunnen hieraan meedoen!

De Rabobank stelt € 150.000,-- beschikbaar voor maatschappelijke-en-culturele verenigingen/stichtingen. Door middel van een stemming wordt het genoemde bedrag verdeeld over de aangemelde verenigingen/stichtingen. U begrijpt wellicht dat wij hier een graantje van willen meepikken. Vorig jaar ontvingen we ruim € 400,00

Hoe werkt deze campagne?

Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio, dus ook Zuid-Beveland,ontvangen eind maart a.s. van deze Rabobank een persoonlijk schrijven met een unieke stemcode. Met deze unieke code kunnen de leden van deze bank in de stemperiode van 6 april tot en met 18 april 2017 een vijftal stemmen uitbrengen. Per vereniging/stichting mag men maximaal 2 stemmen uitbrengen op de verenigingen/stichtingen die op de samengestelde lijst zijn geplaatst, dus u kunt meerdere verenigingen/stichtingen steunen.

Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, het bedrag wordt in zijn totaliteit uitgekeerd, kan elke stem rond de € 3,-- betekenen. Nog geen lid? Doe het nu!  gratis aanmelden.

Door nu op onze stichting (Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland) als leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en Oosterschelderegio uw (2) stem(men)uit te brengen, steunt u onze stichting.

 U DOET TOCH OOK MEE AAN DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE !!!

Onderhouden van ons materiaal.

Het vakcentrum schilderen in Goes heeft deze winter voor ons de Zeeuws-Vlaamse phaeton  geschilderd. Dit is betaald d.m.v. een verkregen gift van het Familiefonds Hurgronje. Hartelijk dank daarvoor! Ook is door dit vakcentrum een Walcherse verenwagen geschilderd en is men nu bezig met het vernieuwen van de linnen kap door Cor Brouwer.

De restaurateur van onze Noord-Bevelandse men-wagen heeft wat veel pech gehad deze periode. Daarom is deze wagen nog niet helemaal gereed. Hij zal dat wel zijn op 26 juli, want dan rijden we met vertegenwoordigers van de gemeente Noord-Beveland en enkele nazaten van onze bekende landbouwvoorman Huib van der Maas door Noord-Beveland met deze wagen.

Chiel Kloosterman heeft deze winter een kortmolen gerestaureerd. We kunnen deze voortaan inzetten bij onze oogstdemonstraties. Verder is hij bezig aan een Zuid-Bevelandse sjees geschonken door Harm Klap uit Waarde. Henk Dierkx is ook ingeschakeld om de moeilijke panelen nieuw na te maken.

Verder is door een groepje klussers de voortrein van een Walcherse verenwagens gereviseerd. Ook is de dit najaar verkregen ijzeren rolblok van dhr J. Buth Dirksland, geschilderd door deze groep. De houten rolblok is weer voorzien van trekbomen. We hopen binnenkort van een deskundige een prijsopgaaf te ontvangen voor een opknapbeurt voor al onze koetsen en wagens welke nodig nog moeten worden opgeknapt. Daarvoor gaan we dan weer bij verschillende fondsen subsidies  aanvragen. We proberen zo al onze spullen in een uitstekende staat te krijgen.

 

           

 

   

Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland

Secretariaat:

Burgemeester Hackstraat 12

4471 BM Wolphaartsdijk

Tel: 0113-581561 mobiel: 06-13249704

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank; Rabobank Oosterschelderegio:

IBAN :NL18 RABO 03205.95.595 BIC nr. RABONL 2U

Web-site: www.trekpaarden.nl

 

Nieuwsbrief 2018-1

Donateursavond 24 november 2017 

Zo’n tachtig belangstellenden bezochten onze 29e donateursavond op 24 november 2017. Voorzitter Joost Adriaanse bedankte de donateurs en sponsors voor de financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Hij memoreerde dat we deze avond een persoon missen die met grote trouw onze donateursavonden bezocht. Onze senior trekpaardhouder Jan de Visser is ons op 30 oktober 2017 op de leeftijd van tachtig jaar plotseling ontvallen. Jan was vanaf de oprichting een van de steunpilaren van de stichting. Hij paarde een grote kennis van het aloude landleven aan een minzaam karakter en een vriendelijke omgang. We zullen hem ook missen als een van onze trouwe vrijwilligers waar we vast op konden rekenen.

Zoals gebruikelijk gaf hij daarna een beknopte terugblik op het achterliggende seizoen. Bijna alle activiteiten verliepen goed. De voorjaarswerkzaamheden en de open dag op Overduin waren zeer geslaagd. De boerenlandrit met elf gerijen was een groot succes met prachtig weer, deze keer in de Zak van Zuid-Beveland. Ook de najaarswerkzaamheden, het rooien van aardappels op ons perceel aan de Zwaakse Weel, verliep tot tevredenheid. Helaas was de oogstdemonstratie in augustus een teleurstelling. Hoewel op een gunstige locatie te Zoutelande was het somber en regende het, waardoor het publiek het liet afweten. Ook staan er nu een aantal historische filmpjes van onze activiteiten en evenementen op de website.

Tenslotte bedankte hij de trekpaardhouders voor de goede samenwerking in het afgelopen seizoen. Er kon steeds in een uitstekende en constructieve sfeer worden samengewerkt. De stichting telt thans zestien trekpaardhouders, waarvan ongeveer de helft tot de jongere krachten gerekend kan worden. Ook onze vaste vrijwilligersploeg werd dank gezegd voor hun onmisbare inzet. Hierna gaf onze trekpaardhouder Alex Krijger een toelichting aan de hand van een diaserie over de activiteiten met z’n trekpaarden het jaar rond. Mevrouw Janneke Jacobsen vertelde vervolgens op boeiende wijze over het werk van de makers van het Paeremes. Haar presentatie werd zeer gewaardeerd. Dit bleek wel  uit de belangstelling voor haar houtsnijwerk tijdens de pauze. De fotowedstrijd leverde ook weer drie gelukkige winnaars op  Daarna vertelde de heer John van den Haver en mevrouw Prins-Serier aan de hand van lichtbeelden over het weer in ere herstellen in een aantal dorpen van travaljes voor het beslaan van de paardenhoeven. We kunnen terugzien op een geslaagde donateursavond.

Even voorstellen ons nieuwe bestuurslid takenpakket PR en communicatie

Graag wil ik mij hier in deze nieuwsbrief voorstellen. Sinds november 2017 ben ik de nieuwe PR-man en hoop het werk over te nemen van Sylvia Maljers. Mijn naam is Frans van der Maas, 54 jaar en getrouwd met Arenda. Ik ben werkzaam in het onderwijs, docent en coach bij een mbo school.

In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig met de natuur en creatieve projecten. Ook heb ik grote interesse in trekpaarden en daar ben ik ook vaak mee bezig. Zo ben ik met allerlei mensen van het werkend trekpaard in contact gekomen eb heb ik graag aan het verzoek voldaan om mij in te zetten voor Het Werkend Trekpaard.

Het is noodzakelijk om de kennis, bewerkingsmethoden en bedrijfsvoering van vroeger tijden door te geven, misschien wel nieuw leven in te blazen in verband met duurzaam leven en mijn inzet zal ook daarin zijn om de jongere generatie te bereiken. Om duidelijk te maken dat werken met paarden, op wat voor een manier dan ook, bij kan dragen aan gezond en duurzaam leven en oude tradities zo gek nog niet zijn.

Het zou fijn zijn om veel informatie, kennis en vragen van u door te krijgen en graag hoor ik uw ideeën en voorstellen om de stichting te promoten. Mijn gegevens: Frans van der Maas, Stroomweg 10, 4382 WX te Vlissingen. 06-45434492, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boomsleepdag in het bos “Eikenoord” te Oostkapelle op zaterdag 3 februari 2018.

We hebben als Stichting dit jaar voor het eerst zelf een boomsleepdag georganiseerd, dit in samenwerking met Staatsbosbeheer en José de Buck.

De trekpaardenhouders Ko Brooymans met een tweespan en Erik Leendertse met een enkelspan zijn deze dag heel druk in de weer geweest. Al vroeg waren de paarden aanwezig met dit frisse weer. Er lagen veel bomen gereed die uit het bos moesten worden gesleept. De mannen van Staatsbosbeheer hadden in die week daarvoor heel wat bomen gezaagd, dus de paarden konden flink aan de slag.

De bomen moesten uit veelal de achterkant van het bos vanuit moeilijke posities worden gesleept tot dichtbij de weg, vanwaar het dan mogelijk was de bomen op een vrachtauto te laden, of aan particulieren te leveren.

De paarden en hun menners hadden er duidelijk zin in. Al snel lagen er heel wat stammen op een stapel bij elkaar. Het was voor een ieder duidelijk dat zowel paarden menners en publiek dit een mooi gebeurtenis vonden. Op onze website www.trekpaarden.nl kunt u in een foto-impressie zien hoe hard er is gewerkt die dag. Mooi dat we als Stichting kunnen bijdragen aan bosbeheer op een milieuvriendelijke wijze. Het was een mooie dag.

Donateursbijdrage 2018

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage voor het jaar 2018 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek uiteraard niet.  De minimumbijdrage is in verband met de explosief gestegen kosten voor portie verhoogd tot            € 15,00. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop u het rekeningnummer van onze stichting ziet vermeld. De meeste mensen maken hun bijdrage toch al over via internetbankieren.  

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Indien u in uw eigen omgeving mensen weet die wellicht warm te maken zijn voor bezoek aan één van deze activiteiten of die ook donateur willen worden, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het belastbare inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting. Dit betekent ook dat wij verplicht zijn al onze activiteiten, financiële gegevens enz. via onze website in de openbaarheid te brengen.

Vandaar dat wij onze jaarrekening 2017 nu ook al kenbaar hebben gemaakt via dit item.

PR en Communicatie

De PR en communicatie is eind vorig jaar opgepakt door ons nieuw benoemde bestuurslid Frans van

der Maas, Frans heeft zichzelf al aan u voorgesteld in een voorafgaand schrijven.

Onze PR wagen zetten we nog alleen in op onze open dagen en bij onze oogstdemonstratie.

We hebben besloten om daar op termijn helemaal mee te stoppen. Dit doen we omdat de kosten de laatste jaren de opbrengsten overstijgen. We willen de nu nog aanwezige artikelen tegen een kleine prijs verkopen en op het moment dat we bijna alles hebben verkocht helemaal stoppen. Dit waren we toch al van plan, maar het ongeluk met de PR wagen na de oogstdemonstratie vorig jaar heeft dit versneld. Het P.R. wagentje is toen in de sloot terecht gekomen en alle inhoud is toen nat geworden. Al onze boeken zijn weggegooid en ook nog wat andere spullen zoals kalenders en kaarten enz. Gelukkig heeft de verzekering de inkoopsprijs van die spullen aan ons uitbetaald. Overigens waren nog wel wat spullen op voorraad zoals kalenders en boekjes over het ringsteken. Deze zijn dan ook nog volop te verkrijgen.

Andere aanpak van onze open dagen.

In samenspraak met onze trekpaardenhouders hebben wij voor dit jaar gekozen voor een clustering van werkzaamheden op eigen grond bij trekpaardenhouders. Naast het te bewerken stuk grond wat we in gebruik hebben van Natuurmonumenten willen we bij de onderstaande adressen in clusters van drie of vier trekpaardenhouders onze open dagen organiseren.

In de eerste plaats is dit voor de trekpaardenhouders wel zo gezellig en is er dan ook de mogelijkheid elkaar te helpen of iets van elkaar te leren.

Ook is het voor de bezoeker denken wij interessanter om meerdere spannen paarden gelijk aan het werk te zien. Dit najaar willen we dat weer proberen met ploegen bijvoorbeeld. Dan misschien wel in andere gevormde clusters.

We hopen dat we hierdoor ook nog wat meer belangstelling kunnen bewerkstelligen.

 Data voor onze geplande activiteiten voor het jaar 2018.

Zaterdag 7 april s Gravenpolder, Groenewegje

Voorjaarswerkzaamheden zullen ook dit jaar in gemengde vorm te zien zijn. We gaan met de trekpaardenhouders Cees Maurice, Cees Mol en de Gebr’s Schrijver de grond klaar maken voor het zaaien van Zeeuwse vlegel zomertarwe. Dit zal zijn vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.30 uur aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder, de landbouwgrond welke grenst aan het spoorlijntje Goes- Hoedekenskerke. 

Eveneens Zaterdag 7april. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur ongeveer te Zoutelande.

Wim Duvekot, Eric Leendertse, Sjako de Visser, Alex Krijger zullen een perceel met eggen bewerken voor het klaarleggen van de grond voor het zaaien van bieten. U kunt het beste rijden naar Boudewijnskerke 52 te Zoutelande. Daar is dan aangegeven waar het perceel precies ligt. Bij twijfelachtig weer 06-12118767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bij Bart van der Wekken Heuvelsweg 3 te Kerkwerve  is het eveneens open dag op 7 april. Ko, Rien en Mark Brooymans zullen daar ook hun werkzaamheden verrichten.  Ab Paauwe doet samen met de heren Ingmar Alewijnse en Ard Blaas voorjaarswerkzaamheden nabij Weelweg 2 te Gapinge.  tel: 0118-592678  

De tijden dat er op de eigen bedrijven gewerkt wordt zijn: 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.

Bij twijfelachtig weer de website van de stichting raadplegen of bellen naar het secretariaat of de te bezoeken trekpaardenhouder.

19 mei 2018 Open dag op onze gehuurde boerderij “Overduin” 11.00 uur tot 15.00 uur.

“Overduin” is gelegen aan de Dunoweg 8 te Oostkapelle. Bij voorkeur kunt u onze boerderij bereiken via de achterkant. Dat is de Kon. Emmaweg  de weg van Vrouwenpolder naar Oostkapelle. Aan die kant kunt u ook de auto parkeren.

We zullen in ieder geval u de mogelijkheid bieden al onze voertuigen en materialen te bezichtigen die nu alle zijn voorzien van een naambordje met daarop aangegeven de functionaliteit.

Er is koffie en limonade. Gelegenheid om dingen te kopen uit onze PR .wagen waaronder de DVD De Nieuwe Menners, en er is een mogelijkheid een ritje te maken op een van de Walcherse verenwagens. Ook kunt u andere materalen kopen en oude boerderijattributen.

12 juli en 16 augustus zijn er de Folkloristische dagen in Middelburg. Alleen op 12 juli zullen we daar aanwezig zijn met trekpaard en onze PR. wagen.

14 juli Folkloristische dag in Ijzendijke.  Wij zijn daar niet meer aanwezig.

26 juli Boerenlandrit op Noord- Beveland

Vorig jaar een zeer geslaagde rit  in Zuid-Beveland. Dit jaar gaan we proberen een rit te maken op Noord-Beveland.

We komen in een volgende nieuwsbrief met nadere mededelingen.

Oogstdemo 14 augustus. Perceel ‘s Gravenpolder. Oogsten eigen zomertarwe.

We willen deze dag ons perceel Zeeuwse vlegeltarwe maaien en dorsen. Dat betekent dat we dan de kosten van de in te zetten combine zelf kunnen verdienen. Ook de vergoeding voor kosten perceel en eventueel droogkosten en strovergoeding kunnen dan achterwege blijven. 

We kiezen nu voor 14 augustus, Dat zou een week eerder gekund hebben maar we hebben dit jaar zomertarwe wat normaliter wat later oogstrijp is dan wintertarwe. Het geheel zal goed via de media en onze website worden gecommuniceerd.

De exacte invulling voor die dag ziet u in een volgende nieuwsbrief.

Najaarswerkzaamheden Zwaakse Weel en bij trekpaardenhouders in cluster thuis op 15 oktober.

Dit jaar hopen we te kunnen ploegen met 12 stuks spannen paarden. Dit verdeeld over de Zwaakse Weel, en in andere te vormen clusters van drie of vier trekpaardenhouders. 

Ploegen op 1 september, misschien 8 september.

De datum is nog niet definitief vastgesteld. Er is door de directie van de Kon. Wilhelminapolder een perceel toegezegd. Waar dit precies is gesitueerd kon men nog niet aangeven. Wel dat we dit weer organiseren samen met de tractormensen.

Vrijwilligers-dag 2017.

Op 28 september houden we dit jaar onze vrijwilligersdag.  Waar die deze keer gehouden wordt is nog niet zeker, we laten dat u in een volgende nieuwsbrief weten.

Donateursavond op 30 november te Heinkenszand.

Op de laatste vrijdag in november gaan we weer onze donateursavond organiseren. We gaan proberen daar weer een leuke invulling aan te geven.  Reserveert u nu alvast deze datum in uw agenda. We zullen u graag begroeten op deze avond.

Andere activiteiten die in de planning zijn waarbij wij zijn gevraagd om medewerking. 

Weelruiters te Nisse.

3,4, en 5 augustus. Aanwezig met de carrousel op het   paardenconcours van de 

Weelruiters te Nisse.                                                                                         

Op zaterdag 4 augustus rijden we daar met twee men-wagens met schoven en vermaken we    

de kinderen met ons vliegend tapijt en het zitten op onze trekpaarden.

11 augustus. Burghse dag.

We zijn daar aanwezig met onze carrousel.

18 augustus Oostkapelse dag.

Onze bijdrage nog niet helemaal ingevuld.

26 augustus.

Met onze carrousel naar Hoeilaart, België

22/23 september.

Onze carrousel aanwezig op de PowerHorse competitie te Halsteren.

30 september. Met de carroussel naar St. Pieters Leeuw.

Deze mensen willen ontzettend graag dat wij met onze carrousel aanwezig zijn op hun evenement midden in een park in St. Pieters Leeuw. Daar vinden deze dag ook keuringen plaats van trekpaarden.

Fotowedstrijd.

Vanwege het feit dat ook op onze laatste donateursavond veel mooie foto’s te zien waren willen we ook daar een vervolg aan geven, en gaan we ook dit jaar door met de fotowedstrijd. Ieder die denkt dat de foto gemaakt op een evenement van de stichting mooi genoeg is om mee te dingen met de verkiezing mooiste foto van 2018, wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Stuur deze in, middels ons e-mailadres wat hier extra voor is aangemaakt naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

 

Doet u ook mee aan de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE?

Onze stichting heeft zich aangemeld voor deze campagne! Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio kunnen hieraan meedoen!

De Rabobank stelt € 150.000,-- beschikbaar voor maatschappelijke-en-culturele verenigingen/stichtingen. Door middel van een stemming wordt het genoemde bedrag verdeeld over de aangemelde verenigingen/stichtingen. U begrijpt wellicht dat wij hier een graantje van willen meepikken. Vorig jaar ontvingen we ruim € 400,00

Hoe werkt deze campagne?

Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en de Oosterschelde regio, dus ook Zuid-Beveland,ontvangen eind maart a.s. van deze Rabobank een persoonlijk schrijven met een unieke stemcode. Met deze unieke code kunnen de leden van deze bank in de stemperiode van 6 april tot en met 18 april 2017 een vijftal stemmen uitbrengen. Per vereniging/stichting mag men maximaal 2 stemmen uitbrengen op de verenigingen/stichtingen die op de samengestelde lijst zijn geplaatst, dus u kunt meerdere verenigingen/stichtingen steunen.

Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, het bedrag wordt in zijn totaliteit uitgekeerd, kan elke stem rond de € 3,-- betekenen. Nog geen lid? Doe het nu!  gratis aanmelden.

Door nu op onze stichting (Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland) als leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  en Oosterschelderegio uw (2) stem(men)uit te brengen, steunt u onze stichting.

 U DOET TOCH OOK MEE AAN DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE !!!

Onderhouden van ons materiaal.

Het vakcentrum schilderen in Goes heeft deze winter voor ons de Zeeuws-Vlaamse phaeton  geschilderd. Dit is betaald d.m.v. een verkregen gift van het Familiefonds Hurgronje. Hartelijk dank daarvoor! Ook is door dit vakcentrum een Walcherse verenwagen geschilderd en is men nu bezig met het vernieuwen van de linnen kap door Cor Brouwer.

De restaurateur van onze Noord-Bevelandse men-wagen heeft wat veel pech gehad deze periode. Daarom is deze wagen nog niet helemaal gereed. Hij zal dat wel zijn op 26 juli, want dan rijden we met vertegenwoordigers van de gemeente Noord-Beveland en enkele nazaten van onze bekende landbouwvoorman Huib van der Maas door Noord-Beveland met deze wagen.

Chiel Kloosterman heeft deze winter een kortmolen gerestaureerd. We kunnen deze voortaan inzetten bij onze oogstdemonstraties. Verder is hij bezig aan een Zuid-Bevelandse sjees geschonken door Harm Klap uit Waarde. Henk Dierkx is ook ingeschakeld om de moeilijke panelen nieuw na te maken.

Verder is door een groepje klussers de voortrein van een Walcherse verenwagens gereviseerd. Ook is de dit najaar verkregen ijzeren rolblok van dhr J. Buth Dirksland, geschilderd door deze groep. De houten rolblok is weer voorzien van trekbomen. We hopen binnenkort van een deskundige een prijsopgaaf te ontvangen voor een opknapbeurt voor al onze koetsen en wagens welke nodig nog moeten worden opgeknapt. Daarvoor gaan we dan weer bij verschillende fondsen subsidies  aanvragen. We proberen zo al onze spullen in een uitstekende staat te krijgen.

 

           

 

  

Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland

Secretariaat:

Burgemeester Hackstraat 12

4471 BM Wolphaartsdijk

Tel: 0113-581561 mobiel: 06-13249704

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank; Rabobank Oosterschelderegio:

IBAN :NL18 RABO 03205.95.595 BIC nr. RABONL 2U

Web-site: www.trekpaarden.nl

 

Nieuwsbrief 2018-1

Donateursavond 24 november 2017

Zo’n tachtig belangstellenden bezochten onze 29e donateursavond op 24 november 2017. Voorzitter Joost Adriaanse bedankte de donateurs en sponsors voor de financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Hij memoreerde dat we deze avond een persoon missen die met grote trouw onze donateursavonden bezocht. Onze senior trekpaardhouder Jan de Visser is ons op 30 oktober 2017 op de leeftijd van tachtig jaar plotseling ontvallen. Jan was vanaf de oprichting een van de steunpilaren van de stichting. Hij paarde een grote kennis van het aloude landleven aan een minzaam karakter en een vriendelijke omgang. We zullen hem ook missen als een van onze trouwe vrijwilligers waar we vast op konden rekenen.

Zoals gebruikelijk gaf hij daarna een beknopte terugblik op het achterliggende seizoen. Bijna alle activiteiten verliepen goed. De voorjaarswerkzaamheden en de open dag op Overduin waren zeer geslaagd. De boerenlandrit met elf gerijen was een groot succes met prachtig weer, deze keer in de Zak van Zuid-Beveland. Ook de najaarswerkzaamheden, het rooien van aardappels op ons perceel aan de Zwaakse Weel, verliep tot tevredenheid. Helaas was de oogstdemonstratie in augustus een teleurstelling. Hoewel op een gunstige locatie te Zoutelande was het somber en regende het, waardoor het publiek het liet afweten. Ook staan er nu een aantal historische filmpjes van onze activiteiten en evenementen op de website.

Tenslotte bedankte hij de trekpaardhouders voor de goede samenwerking in het afgelopen seizoen. Er kon steeds in een uitstekende en constructieve sfeer worden samengewerkt. De stichting telt thans zestien trekpaardhouders, waarvan ongeveer de helft tot de jongere krachten gerekend kan worden. Ook onze vaste vrijwilligersploeg werd dank gezegd voor hun onmisbare inzet. Hierna gaf onze trekpaardhouder Alex Krijger een toelichting aan de hand van een diaserie over de activiteiten met z’n trekpaarden het jaar rond. Mevrouw Janneke Jacobsen vertelde vervolgens op boeiende wijze over het werk van de makers van het Paeremes. Haar presentatie werd zeer gewaardeerd. Dit bleek wel uit de belangstelling voor haar houtsnijwerk tijdens de pauze. De fotowedstrijd leverde ook weer drie gelukkige winnaars op Daarna vertelde de heer John van den Haver en mevrouw Prins-Serier aan de hand van lichtbeelden over het weer in ere herstellen in een aantal dorpen van travaljes voor het beslaan van de paardenhoeven. We kunnen terugzien op een geslaagde donateursavond.

Even voorstellen ons nieuwe bestuurslid takenpakket PR en communicatie

Graag wil ik mij hier in deze nieuwsbrief voorstellen. Sinds november 2017 ben ik de nieuwe PR-man en hoop het werk over te nemen van Sylvia Maljers. Mijn naam is Frans van der Maas, 54 jaar en getrouwd met Arenda. Ik ben werkzaam in het onderwijs, docent en coach bij een mbo school.

In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig met de natuur en creatieve projecten. Ook heb ik grote interesse in trekpaarden en daar ben ik ook vaak mee bezig. Zo ben ik met allerlei mensen van het werkend trekpaard in contact gekomen eb heb ik graag aan het verzoek voldaan om mij in te zetten voor Het Werkend Trekpaard.

Het is noodzakelijk om de kennis, bewerkingsmethoden en bedrijfsvoering van vroeger tijden door te geven, misschien wel nieuw leven in te blazen in verband met duurzaam leven en mijn inzet zal ook daarin zijn om de jongere generatie te bereiken. Om duidelijk te maken dat werken met paarden, op wat voor een manier dan ook, bij kan dragen aan gezond en duurzaam leven en oude tradities zo gek nog niet zijn.

Het zou fijn zijn om veel informatie, kennis en vragen van u door te krijgen en graag hoor ik uw ideeën en voorstellen om de stichting te promoten. Mijn gegevens: Frans van der Maas, Stroomweg 10, 4382 WX te Vlissingen. 06-45434492, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boomsleepdag in het bos “Eikenoord” te Oostkapelle op zaterdag 3 februari 2018.

We hebben als Stichting dit jaar voor het eerst zelf een boomsleepdag georganiseerd, dit in samenwerking met Staatsbosbeheer en José de Buck.

De trekpaardenhouders Ko Brooymans met een tweespan en Erik Leendertse met een enkelspan zijn deze dag heel druk in de weer geweest. Al vroeg waren de paarden aanwezig met dit frisse weer. Er lagen veel bomen gereed die uit het bos moesten worden gesleept. De mannen van Staatsbosbeheer hadden in die week daarvoor heel wat bomen gezaagd, dus de paarden konden flink aan de slag.

De bomen moesten uit veelal de achterkant van het bos vanuit moeilijke posities worden gesleept tot dichtbij de weg, vanwaar het dan mogelijk was de bomen op een vrachtauto te laden, of aan particulieren te leveren.

De paarden en hun menners hadden er duidelijk zin in. Al snel lagen er heel wat stammen op een stapel bij elkaar. Het was voor een ieder duidelijk dat zowel paarden menners en publiek dit een mooi gebeurtenis vonden. Op onze website www.trekpaarden.nl kunt u in een foto-impressie zien hoe hard er is gewerkt die dag. Mooi dat we als Stichting kunnen bijdragen aan bosbeheer op een milieuvriendelijke wijze. Het was een mooie dag.

Donateursbijdrage 2018

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage voor het jaar 2018 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek uiteraard niet. De minimumbijdrage is in verband met de explosief gestegen kosten voor portie verhoogd tot           € 15,00. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop u het rekeningnummer van onze stichting ziet vermeld. De meeste mensen maken hun bijdrage toch al over via internetbankieren.  

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Indien u in uw eigen omgeving mensen weet die wellicht warm te maken zijn voor bezoek aan één van deze activiteiten of die ook donateur willen worden, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het belastbare inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting. Dit betekent ook dat wij verplicht zijn al onze activiteiten, financiële gegevens enz. via onze website in de openbaarheid te brengen.

Vandaar dat wij onze jaarrekening 2017 nu ook al kenbaar hebben gemaakt via dit item.

PR en Communicatie

De PR en communicatie is eind vorig jaar opgepakt door ons nieuw benoemde bestuurslid Frans van

der Maas, Frans heeft zichzelf al aan u voorgesteld in een voorafgaand schrijven.

Onze PR wagen zetten we nog alleen in op onze open dagen en bij onze oogstdemonstratie.

We hebben besloten om daar op termijn helemaal mee te stoppen. Dit doen we omdat de kosten de laatste jaren de opbrengsten overstijgen. We willen de nu nog aanwezige artikelen tegen een kleine prijs verkopen en op het moment dat we bijna alles hebben verkocht helemaal stoppen. Dit waren we toch al van plan, maar het ongeluk met de PR wagen na de oogstdemonstratie vorig jaar heeft dit versneld. Het P.R. wagentje is toen in de sloot terecht gekomen en alle inhoud is toen nat geworden. Al onze boeken zijn weggegooid en ook nog wat andere spullen zoals kalenders en kaarten enz. Gelukkig heeft de verzekering de inkoopsprijs van die spullen aan ons uitbetaald. Overigens waren nog wel wat spullen op voorraad zoals kalenders en boekjes over het ringsteken. Deze zijn dan ook nog volop te verkrijgen.

Andere aanpak van onze open dagen.

In samenspraak met onze trekpaardenhouders hebben wij voor dit jaar gekozen voor een clustering van werkzaamheden op eigen grond bij trekpaardenhouders. Naast het te bewerken stuk grond wat we in gebruik hebben van Natuurmonumenten willen we bij de onderstaande adressen in clusters van drie of vier trekpaardenhouders onze open dagen organiseren.

In de eerste plaats is dit voor de trekpaardenhouders wel zo gezellig en is er dan ook de mogelijkheid elkaar te helpen of iets van elkaar te leren.

Ook is het voor de bezoeker denken wij interessanter om meerdere spannen paarden gelijk aan het werk te zien. Dit najaar willen we dat weer proberen met ploegen bijvoorbeeld. Dan misschien wel in andere gevormde clusters.

We hopen dat we hierdoor ook nog wat meer belangstelling kunnen bewerkstelligen.

Data voor onze geplande activiteiten voor het jaar 2018.

Zaterdag 7 april s Gravenpolder, Groenewegje

Voorjaarswerkzaamheden zullen ook dit jaar in gemengde vorm te zien zijn. We gaan met de trekpaardenhouders Cees Maurice, Cees Mol en de Gebr’s Schrijver de grond klaar maken voor het zaaien van Zeeuwse vlegel zomertarwe. Dit zal zijn vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.30 uur aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder, de landbouwgrond welke grenst aan het spoorlijntje Goes- Hoedekenskerke.

Eveneens Zaterdag 7april. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur ongeveer te Zoutelande.

Wim Duvekot, Eric Leendertse, Sjako de Visser, Alex Krijger zullen een perceel met eggen bewerken voor het klaarleggen van de grond voor het zaaien van bieten. U kunt het beste rijden naar Boudewijnskerke 52 te Zoutelande. Daar is dan aangegeven waar het perceel precies ligt. Bij twijfelachtig weer 06-12118767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bij Bart van der Wekken Heuvelsweg 3 te Kerkwerve is het eveneens open dag op 7 april. Ko, Rien en Mark Brooymans zullen daar ook hun werkzaamheden verrichten. Ab Paauwe doet samen met de heren Ingmar Alewijnse en Ard Blaas voorjaarswerkzaamheden nabij Weelweg 2 te Gapinge. tel: 0118-592678

De tijden dat er op de eigen bedrijven gewerkt wordt zijn: 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.

Bij twijfelachtig weer de website van de stichting raadplegen of bellen naar het secretariaat of de te bezoeken trekpaardenhouder.

19 mei 2018 Open dag op onze gehuurde boerderij “Overduin” 11.00 uur tot 15.00 uur.

“Overduin” is gelegen aan de Dunoweg 8 te Oostkapelle. Bij voorkeur kunt u onze boerderij bereiken via de achterkant. Dat is de Kon. Emmaweg de weg van Vrouwenpolder naar Oostkapelle. Aan die kant kunt u ook de auto parkeren.

We zullen in ieder geval u de mogelijkheid bieden al onze voertuigen en materialen te bezichtigen die nu alle zijn voorzien van een naambordje met daarop aangegeven de functionaliteit.

Er is koffie en limonade. Gelegenheid om dingen te kopen uit onze PR .wagen waaronder de DVD De Nieuwe Menners, en er is een mogelijkheid een ritje te maken op een van de Walcherse verenwagens. Ook kunt u andere materalen kopen en oude boerderijattributen.

12 juli en 16 augustus zijn er de Folkloristische dagen in Middelburg. Alleen op 12 juli zullen we daar aanwezig zijn met trekpaard en onze PR. wagen.

14 juli Folkloristische dag in Ijzendijke. Wij zijn daar niet meer aanwezig.

26 juli Boerenlandrit op Noord- Beveland

Vorig jaar een zeer geslaagde rit in Zuid-Beveland. Dit jaar gaan we proberen een rit te maken op Noord-Beveland.

We komen in een volgende nieuwsbrief met nadere mededelingen.

Oogstdemo 14 augustus. Perceel ‘s Gravenpolder. Oogsten eigen zomertarwe.

We willen deze dag ons perceel Zeeuwse vlegeltarwe maaien en dorsen. Dat betekent dat we dan de kosten van de in te zetten combine zelf kunnen verdienen. Ook de vergoeding voor kosten perceel en eventueel droogkosten en strovergoeding kunnen dan achterwege blijven.

We kiezen nu voor 14 augustus, Dat zou een week eerder gekund hebben maar we hebben dit jaar zomertarwe wat normaliter wat later oogstrijp is dan wintertarwe. Het geheel zal goed via de media en onze website worden gecommuniceerd.

De exacte invulling voor die dag ziet u in een volgende nieuwsbrief.

Najaarswerkzaamheden Zwaakse Weel en bij trekpaardenhouders in cluster thuis op 15 oktober.

Dit jaar hopen we te kunnen ploegen met 12 stuks spannen paarden. Dit verdeeld over de Zwaakse Weel, en in andere te vormen clusters van drie of vier trekpaardenhouders.

Ploegen op 1 september, misschien 8 september.

De datum is nog niet definitief vastgesteld. Er is door de directie van de Kon. Wilhelminapolder een perceel toegezegd. Waar dit precies is gesitueerd kon men nog niet aangeven. Wel dat we dit weer organiseren samen met de tractormensen.

Vrijwilligers-dag 2017.

Op 28 september houden we dit jaar onze vrijwilligersdag. Waar die deze keer gehouden wordt is nog niet zeker, we laten dat u in een volgende nieuwsbrief weten.

Donateursavond op 30 november te Heinkenszand.

Op de laatste vrijdag in november gaan we weer onze donateursavond organiseren. We gaan proberen daar weer een leuke invulling aan te geven. Reserveert u nu alvast deze datum in uw agenda. We zullen u graag begroeten op deze avond.

Andere activiteiten die in de planning zijn waarbij wij zijn gevraagd om medewerking.

Weelruiters te Nisse.

3,4, en 5 augustus. Aanwezig met de carrousel op het   paardenconcours van de

Weelruiters te Nisse.                                                                                        

Op zaterdag 4 augustus rijden we daar met twee men-wagens met schoven en vermaken we    

de kinderen met ons vliegend tapijt en het zitten op onze trekpaarden.

11 augustus. Burghse dag.

We zijn daar aanwezig met onze carrousel.

18 augustus Oostkapelse dag.

Onze bijdrage nog niet helemaal ingevuld.

26 augustus.

Met onze carrousel naar Hoeilaart, België

22/23 september.

Onze carrousel aanwezig op de PowerHorse competitie te Halsteren.

30 september. Met de carroussel naar St. Pieters Leeuw.

Deze mensen willen ontzettend graag dat wij met onze carrousel aanwezig zijn op hun evenement midden in een park in St. Pieters Leeuw. Daar vinden deze dag ook keuringen plaats van trekpaarden.

Fotowedstrijd.

Vanwege het feit dat ook op onze laatste donateursavond veel mooie foto’s te zien waren willen we ook daar een vervolg aan geven, en gaan we ook dit jaar door met de fotowedstrijd. Ieder die denkt dat de foto gemaakt op een evenement van de stichting mooi genoeg is om mee te dingen met de verkiezing mooiste foto van 2018, wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Stuur deze in, middels ons e-mailadres wat hier extra voor is aangemaakt naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

 

Doet u ook mee aan de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE?

Onze stichting heeft zich aangemeld voor deze campagne! Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en de Oosterschelde regio kunnen hieraan meedoen!

De Rabobank stelt € 150.000,-- beschikbaar voor maatschappelijke-en-culturele verenigingen/stichtingen. Door middel van een stemming wordt het genoemde bedrag verdeeld over de aangemelde verenigingen/stichtingen. U begrijpt wellicht dat wij hier een graantje van willen meepikken. Vorig jaar ontvingen we ruim € 400,00

Hoe werkt deze campagne?

Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en de Oosterschelde regio, dus ook Zuid-Beveland,ontvangen eind maart a.s. van deze Rabobank een persoonlijk schrijven met een unieke stemcode. Met deze unieke code kunnen de leden van deze bank in de stemperiode van 6 april tot en met 18 april 2017 een vijftal stemmen uitbrengen. Per vereniging/stichting mag men maximaal 2 stemmen uitbrengen op de verenigingen/stichtingen die op de samengestelde lijst zijn geplaatst, dus u kunt meerdere verenigingen/stichtingen steunen.

Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, het bedrag wordt in zijn totaliteit uitgekeerd, kan elke stem rond de € 3,-- betekenen. Nog geen lid? Doe het nu! gratis aanmelden.

Door nu op onze stichting (Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland) als leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en Oosterschelderegio uw (2) stem(men)uit te brengen, steunt u onze stichting.

U DOET TOCH OOK MEE AAN DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE !!!

Onderhouden van ons materiaal.

Het vakcentrum schilderen in Goes heeft deze winter voor ons de Zeeuws-Vlaamse phaeton geschilderd. Dit is betaald d.m.v. een verkregen gift van het Familiefonds Hurgronje. Hartelijk dank daarvoor! Ook is door dit vakcentrum een Walcherse verenwagen geschilderd en is men nu bezig met het vernieuwen van de linnen kap door Cor Brouwer.

De restaurateur van onze Noord-Bevelandse men-wagen heeft wat veel pech gehad deze periode. Daarom is deze wagen nog niet helemaal gereed. Hij zal dat wel zijn op 26 juli, want dan rijden we met vertegenwoordigers van de gemeente Noord-Beveland en enkele nazaten van onze bekende landbouwvoorman Huib van der Maas door Noord-Beveland met deze wagen.

Chiel Kloosterman heeft deze winter een kortmolen gerestaureerd. We kunnen deze voortaan inzetten bij onze oogstdemonstraties. Verder is hij bezig aan een Zuid-Bevelandse sjees geschonken door Harm Klap uit Waarde. Henk Dierkx is ook ingeschakeld om de moeilijke panelen nieuw na te maken.

Verder is door een groepje klussers de voortrein van een Walcherse verenwagens gereviseerd. Ook is de dit najaar verkregen ijzeren rolblok van dhr J. Buth Dirksland, geschilderd door deze groep. De houten rolblok is weer voorzien van trekbomen. We hopen binnenkort van een deskundige een prijsopgaaf te ontvangen voor een opknapbeurt voor al onze koetsen en wagens welke nodig nog moeten worden opgeknapt. Daarvoor gaan we dan weer bij verschillende fondsen subsidies aanvragen. We proberen zo al onze spullen in een uitstekende staat te krijgen.

           

zeeland

rabo


dierenarts

Website: Elloro