Financiële verantwoording

 

2016 2017
Ontvangen:
Donaties 7.001 7.938
Subsidies 6.841 5.966
Vergoeding evenementen 4.020 5.395
Sponsorbijdragen  420 1.760
Bijdrage deelnemers 1.768 2.112
Verkoop P.R. materiaal 1.120 795
Opbr. bouw-en weiland 853 1.613
Oogstdemo 4.050 640
Diverse opbrengsten  1.347 1,934
Uitgaven:
Bank en verzekeringen 1.595 1.476
Nieuwsbrieven/Porti   1.268 1.465
Huur gebouwen/percelen 4.014 4.240
Onk. verg. trekpaardhouders 4.382 4.734
Organisatie activiteiten 6.243 5.106
Secr. en bestuurskosten 2.378 2.217
Inkoop P.R. materialen 1.050 333
Zaal huur   452 457
Reparaties  785 3.424
Diverse kosten 3.619 3.797

Toelichting:

Sponsorbijdragen, Voor grote evenementen zoals oogstdemonstraties en ploegwedstrijden
worden sponsors gezocht.

Subsidies, de Gemeente Veere verleent subsidie voor de vele activiteiten die elk jaar in haar
Gemeente worden georganiseerd. De Gemeente waar een oogstdemonstratie wordt gehouden
(wisselend in de provincie) verleent vrijwel altijd een aanzienlijk financiële bijdrage.
De provincie Zeeland verleent ons subsidie voor de instandhouding van onze Stichting, voor
het houden en ontwikkelen van activiteiten en voor de huur van "onze" boerderij, waar al
ons materieel is ondergebracht.

Donaties, een groot aantal donateurs ondersteunt ons met een financiële bijdrage en
daarnaast kunnen wij een beroep doen op veel vrijwilligers die onze activiteiten mede
mogelijk maken.

Bestuur en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden GEEN financiële vergoeding.

Het RSIN of fiscaalnummer van onze Stichting is: 8167.20.502
Het KvK nummer van onze Stichting is: 41114346

Website: Elloro