Financiële verantwoording

 

 Knipsel.2


Toelichting:

Sponsorbijdragen, Voor grote evenementen zoals oogstdemonstraties en ploegwedstrijden
worden sponsors gezocht.

Subsidies, de Gemeente Veere verleent subsidie voor de vele activiteiten die elk jaar in haar
Gemeente worden georganiseerd. De Gemeente waar een oogstdemonstratie wordt gehouden
(wisselend in de provincie) verleent vrijwel altijd een aanzienlijk financiële bijdrage.
De provincie Zeeland verleent ons subsidie voor de instandhouding van onze Stichting, voor
het houden en ontwikkelen van activiteiten en voor de huur van "onze" boerderij, waar al
ons materieel is ondergebracht.

Donaties, een groot aantal donateurs ondersteunt ons met een financiële bijdrage en
daarnaast kunnen wij een beroep doen op veel vrijwilligers die onze activiteiten mede
mogelijk maken.

Bestuur en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden GEEN financiële vergoeding.

Het RSIN of fiscaalnummer van onze Stichting is: 8167.20.502
Het KvK nummer van onze Stichting is: 41114346

Website: Elloro