Financiële verantwoording

 

2015 2016
Ontvangen:
Donaties 6.727 7.001
Subsidies 4.590 6.841
Vergoeding evenementen 7.005 4.020
Sponsorbijdragen  1.675 420
Bijdrage deelnemers 885 1.768
Verkoop P.R. materiaal 2.517 1.120
Opbr. bouw-en weiland 2.662 853
Oogstdemo 3.072 4.050
Diverse opbrengsten  1.822 1.347
Uitgaven:
Bank en verzekeringen 1.557 1.595
Nieuwsbrieven/Porti   1.861 1.268
Huur gebouwen/percelen 4.309 4.014
Onk. verg. trekpaardhouders 7.518 4.382
Organisatie activiteiten 3.841 6.243
Secr. en bestuurskosten 2.682 2.378
Inkoop P.R. materialen 1.498 1.050
Zaal huur   1.887 452
Reparaties  1.051 785
Diverse kosten 4.880 3.619

Toelichting:

Sponsorbijdragen, Voor grote evenementen zoals oogstdemonstraties en ploegwedstrijden
worden sponsors gezocht.

Subsidies, de Gemeente Veere verleent subsidie voor de vele activiteiten die elk jaar in haar
Gemeente worden georganiseerd. De Gemeente waar een oogstdemonstratie wordt gehouden
(wisselend in de provincie) verleent vrijwel altijd een aanzienlijk financiële bijdrage.
De provincie Zeeland verleent ons subsidie voor de instandhouding van onze Stichting, voor
het houden en ontwikkelen van activiteiten en voor de huur van "onze" boerderij, waar al
ons materieel is ondergebracht.

Donaties, een groot aantal donateurs ondersteunt ons met een financiële bijdrage en
daarnaast kunnen wij een beroep doen op veel vrijwilligers die onze activiteiten mede
mogelijk maken.

Bestuur en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden GEEN financiële vergoeding.

Het RSIN of fiscaalnummer van onze Stichting is: 8167.20.502
Het KvK nummer van onze Stichting is: 41114346

Website: Elloro